ದಿನದ ಇಮೇಜ್‌

Lovable south Asian songbird
© Debapratim Saha/Minden Pictures
The Scarlet Minivet (Pericrocotus speciosus) is a small south Asian songbird found across India, China, the Philippines and Indonesia. While the male of the species is coloured from scarlet to orange shades, with black upper parts – the females bear a yellowish hue with greyish upper parts. These birds prefer wooded and hilly habitat and are often found in gardens in India. Forming small flocks, the Scarlet Minivet makes its nest high up in trees, using spider webs to give it extra strength. Its song is a very pleasant whistle.
ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಿರಿ
ತ್ವರಿತ ಸಂಗತಿ:
These birds are usually 20-22 cm long.
Bing ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ
ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಶೋಧವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳತುದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ Bing ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್‌ನ ಮುಖಪುಟವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!