Ref A: bf2839fcf24c415cad7cbd0827f539f6 Ref B: 4200EF8D93F0B1BEEDCE6546C005B842 Ref C: Fri Jan 30 14:38:15 2015 PST