Ref A: b43193e55c6640468dd4160143c8727f Ref B: 709A79D78DC93E3490A5902A7B44FF1A Ref C: Fri Jan 30 13:37:41 2015 PST