Ref A: 000b88c3f23b4e4cab69635a8bc48980 Ref B: 7CE184B52F5CEBE5B730498784DA391B Ref C: Fri Jan 30 14:50:53 2015 PST