Ref A: 29a422f52eda429484665e6fa4c2b141 Ref B: EAF209C664205660D8B97FB2213BDF19 Ref C: Fri Jan 30 23:04:50 2015 PST