1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye_kemikli_balıklar_listesi

    Çapak balığı (Abramis brama) İnci balığı (Acanthalburnus microlepis) (A) Tahta balığı (Acanthobrama marmid) Tahta balığı (Acanthobrama mirabillis)