1. https://no.wikipedia.org/wiki/Åsatru

  Åsatru eller åsatro er en gren innenfor et mangfold av nyhedenske trosretninger og betegner flere nyreligiøse og subkulturelle bevegelser som henter inspirasjon i ...

 2. https://snl.no/moderne_åsatru

  Åsatru, eller åsatro, er en nyreligiøs, nyhedensk (nypaganistisk) bevegelse. Noen grupper eller miljøer innenfor denne bevegelsen er mer organiserte enn andre ...

 3. https://www.bifrost.no/om-asatru

  Åsatrua omfatter hele spekteret av guder, gudinner og andre mektige skikkelser innen norrøn mytologi. Ordet åsatru betyr ordrett "trua på æsene", men æsene ...

 4. https://snl.no/moderne_%C3%A5satru

  Åsatru, eller åsatro, er en nyreligiøs, nyhedensk (nypaganistisk) bevegelse. Noen grupper eller miljøer innenfor denne bevegelsen er mer organiserte enn andre ...

 5. https://www.bifrost.no

  Åsatru Om oss Religionspolitisk plattform Blotslagene Seremonier Bli medlem Åsatrufellesskapet Bifrost Postboks 272 1326 Lysaker. Org.nr: 988 060 321 ...

 6. www.aftenposten.no/verden/Asatru-sprer-seg-i-amerikanske-fengsler...

  Åsatru i USA brer om seg, og tiltrekker ekstreme elementer. Det norske åsatrusamfunnet Bifrost tar fullstendig avstand fra denne typen ekstremisme.

 7. https://no.wikipedia.org/wiki/Diskusjon:Åsatru

  Åsatru i amerikanske fengsler. Skjønner ikke helt hvorfor henvisningen til amerikanske fengsler er her. Det har vel strenbgt tatt ikke så mye med Åsatru i seg ...

 8. https://prezi.com/xwt1ul3scfph/asatru

  ÅSATRU Laget av Robin Klaussen - Norrøn kosmologi er en førkristen hedensk forestilling i Norden, om verden og universet - Snorre Sturlason på 1200- tallet

 9. https://prezi.com/kvc3jehcyim0/asatru

  Norrøn mytologi Særpreg i Åsatru "Troen på æsene" Livet her på jorda viktigst Bifrost 1996 --> 7 blotslag Blot: feire årstidene og knytte vennskapsbånd

 10. vgd.no/samfunn/ideologi/tema/1530381/tittel/aasatro

  Religioner som kristendom, islam, etc.er semimoderne og moderne maktmidler gjennom 2000-3000 år for å kontrollere befolkningen. Åsatru er vel noe som derimot ...