Bing

12.300 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. pub.uvm.dk/2006/nyskala

  Folderen præsenterer i kort tekstform den nye danske karakterskala. Skalaen er trådt i kraft for de gymnasiale uddannelser den 1. august 2006. For alle øvrige ...

 2. pub.uvm.dk/2006/nyskala/kap03.html

  Betegnelse: Beskrivelse: ECTS: 12: Den fremragende præstation: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets ...

 3. www.kvuc.dk/?sid=36

  Undervisning i Københavns centrum for unge og voksne. Alle niveauer fx. avu, hf, gsk og ordblinde. Enkeltfag, forkurser eller fuld uddannelse.

 4. da.wikipedia.org/wiki/7-trins-skalaen

  7-trins-skalaen , 12-skalaen eller bare den nye karakterskala er betegnelserne for den nye karakterskala , der har afløst den gamle ti-trins-skala (13-skalaen). Syv ...

 5. www.hvordan.dk/hvordan-er-den-nye-karakterskala-7-trin

  7-trinskalaen er den nye karakterskala i Danmark. Den nye karakterskala går fra laveste karakter på skalaen -3, til højeste karakter på skalaen 12. Omregning og ...

 6. https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/karakterskala...

  Ved alle udbudte uddannelser er 7-trins-skalaen den gældende karakterskala. Højeste karakter er 12, og 02 er beståelseskarakter.

 7. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308

  Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse I medfør af 1) § 15, stk. 1, i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om ...

 8. www.uvm.dk/I-fokus/7-trins-skalaen/Anvendelse-af-7-trins-skalaen

  7-trinsskalaen I det danske uddannelsessystem anvender vi 7-trins-skalaen. Den består af syv karakterer. Hvis der er et beståkrav, er eleven/den studerende bestået ...

 9. www.gideonskolen.dk/lovkrav/7trinskalal.htm

  7-TRINS KARAKTERSKALA . Eleverne på 8. - 10. klassetrin skal for første gang i 2007 have karakterer efter den nye 7-trins skala. Dette er med andre ord et "farvel ...

 10. Kort introduktion til ”Den nye karakterskala”

  www.ess-aarhus.dk/Infoweb/indhold/blandet/7 trins skala.pdf · PDF file

  Kort introduktion til ”Den nye karakterskala” Elise Smiths Skole Generelt •Gældende fra 1. aug. 2007 for grundskolerne •På alle områder hvor 13-skalaen ...

 1. Related searches

Ved brug af dette site godkendes brug af cookies til analyse, personalisering af indhold og annoncer.Lær mere