Bing

7,430 results
 1. pub.uvm.dk/2006/nyskala

  Folderen præsenterer i kort tekstform den nye danske karakterskala. Skalaen er trådt i kraft for de gymnasiale uddannelser den 1. august 2006. For alle øvrige ...

 2. pub.uvm.dk/2006/nyskala/kap03.html

  Betegnelse: Beskrivelse: ECTS: 12: Den fremragende præstation: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets ...

 3. https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/karakterskala...

  Ved alle udbudte uddannelser er 7-trins-skalaen den gældende karakterskala. Højeste karakter er 12, og 02 er beståelseskarakter.

 4. www.uvm.dk/I-fokus/7-trins-skalaen

  I det danske uddannelsessystem anvender vi 7-trinsskalaen. Den består af syv karakterer. Hvis der er et beståkrav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han ...

 5. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308

  Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse I medfør af 1) § 15, stk. 1, i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om ...

 6. www.gideonskolen.dk/lovkrav/7trinskalal.htm

  7-TRINS KARAKTERSKALA . Eleverne på 8. - 10. klassetrin skal for første gang i 2007 have karakterer efter den nye 7-trins skala. Dette er med andre ord et "farvel ...

 7. 7-trins-skalaen - Copenhagen Business School

  studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/446/helle_bjoernstrup.pdf · PDF file

  7-trins-skalaen En analyse af information og diskurs Kandidatafhandling Foråret 2009 Handelshøjskolen i København Studium: Cand.ling.merc Navn: Helle Bjørnstrup

 8. www.undloese.dk/Infoweb/indhold/Undervisning/7-trinsskalaen.htm

  Pr 1. august 2007 trådte den nye 7-trins karakterskala i kraft i folkeskolen. På www.uvm.dk/nyskala kan du få information om 7-trinsskalaen.

 9. www.epos-amu.dk/Services/Nyheder/2006/Kursusrække-om-den-ny...

  ... i samarbejde med DEL, en kursusrække der skal understøtte og kvalificere skolernes arbejde med at implementere den ny 7-trins karakterskala. ...

 10. www.b.dk/danmark/gymnasierektorer-ny-karakter-skala-er-bestaaet#!

  Gymnasierektorer er lige som undervisningsministeren begejstret for den nye 7-trins karakterskala. Den er langt bedre end den gamle skala, mener de. - Nationalt, b.dk