Bing

7,170 results
 1. pub.uvm.dk/2006/nyskala

  Folderen præsenterer i kort tekstform den nye danske karakterskala. Skalaen er trådt i kraft for de gymnasiale uddannelser den 1. august 2006. For alle øvrige ...

 2. pub.uvm.dk/2006/nyskala/kap03.html

  Betegnelse: Beskrivelse: ECTS: 12: Den fremragende præstation: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets ...

 3. https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/karakterskala...

  Ved alle udbudte uddannelser er 7-trins-skalaen den gældende karakterskala. Højeste karakter er 12, og 02 er beståelseskarakter.

 4. www.uvm.dk/I-fokus/7-trins-skalaen

  I det danske uddannelsessystem anvender vi 7-trinsskalaen. Den består af syv karakterer. Hvis der er et beståkrav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han ...

 5. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308

  BEK nr 262 af 20/03/2007 - Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse - Undervisningsministeriet

 6. www.gideonskolen.dk/lovkrav/7trinskalal.htm

  7-TRINS KARAKTERSKALA . Eleverne på 8. - 10. klassetrin skal for første gang i 2007 have karakterer efter den nye 7-trins skala. Dette er med andre ord et "farvel ...

 7. firhoejskolen.skoleporten.dk/sp/file/ac8bafce-480e-4488-b601...

  Se beskrivelsen af den nye 7-trins karakterskala ved at trykke her

 8. 7-trins-skalaen - Copenhagen Business School

  studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/446/helle_bjoernstrup...PDF file

  6.1.1 Den nye 7 -trins karakterskala ... 7-trins-skalaen bliver omtalt som den foretrukne karakterskala igennem hele teksten, hvor 13-

 9. www.b.dk/danmark/gymnasierektorer-ny-karakter-skala-er-bestaaet#!

  Gymnasierektorer er lige som undervisningsministeren begejstret for den nye 7-trins karakterskala. Den er langt bedre end den gamle skala, mener de. - Nationalt, b.dk

 10. 7-trinsskalaen & ECTS-skalaen – et ulige par, eller to ...

  https://www.researchgate.net/publication/277237043_7-trinsskalaen...

  Ved implementeringen af nye 7-trins-karakterskala benyttede man de af Karakter-kommissionen forslåede karakterværdier (og på samme vis uden tilknyttede procent-