• pub.uvm.dk/2006/nyskala/kap03.html

  Betegnelse: Beskrivelse: ECTS: 12: Den fremragende præstation: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets ...

 • pub.uvm.dk/2006/nyskala

  Folderen præsenterer i kort tekstform den nye danske karakterskala. Skalaen er trådt i kraft for de gymnasiale uddannelser den 1. august 2006. For alle øvrige ...

 • https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308

  BEK nr 262 af 20/03/2007 - Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse - Undervisningsministeriet

 • www.kvuc.dk/htmlfiles/side.asp?sid=36

  Beklager, men denne side er ikke længere til rådighed, kontakt webmaster for nærmere information

 • www.tek-nat.aau.dk/Officielle+dokumenter/Uddannelsesregler+og+res...

  Aalborg Universitet · Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet · Niels Jernes Vej 10 · 9220 Aalborg Øst · Telefon: 9940 9940 · Fax: 9940 9700 · teknat@adm.aau ...

 • www.optagelse.aau.dk/Optagelse+bacheloruddannelse/Eksamen+fra+2007...

  Eksamen fra 2007 eller før Karakterskala. I 2007 blev 7-trinsskalaen indført. Karakterer fra den tidligere 13-skala bliver omregnet til 7-skalaen efter den seneste ...

 • www.b.dk/din-mening/en-bedre-dansk-karakterskala

  Er det forsvarligt at indføre et nyt dansk karaktersystem, som gerne skulle kunne holde de næste mange år, hvis systemets udformning ikke er ordentligt ...

 • www.hvordan.dk/hvordan-er-den-nye-karakterskala-7-trin

  7-trinskalaen er den nye karakterskala i Danmark. Den nye karakterskala går fra laveste karakter på skalaen -3, til højeste karakter på skalaen 12. Omregning og ...

 • www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eksamen/...

  Fra 1. september 2007 indføres den nye 7-trins-skala. Men hvilken betydning får det for dig som begyndte din uddannelse før 2007?

 • www.gideonskolen.dk/lovkrav/7trinskalal.htm

  7-TRINS KARAKTERSKALA . Eleverne på 8. - 10. klassetrin skal for første gang i 2007 have karakterer efter den nye 7-trins skala. Dette er med andre ord et "farvel ...

Sideinddeling