Bing

Beta
Sign in
563.000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. pub.uvm.dk/2006/nyskala/kap03.html

  Betegnelse: Beskrivelse: ECTS: 12: Den fremragende præstation: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets ...

 2. pub.uvm.dk/2006/nyskala

  Folderen præsenterer i kort tekstform den nye danske karakterskala. Skalaen er trådt i kraft for de gymnasiale uddannelser den 1. august 2006. For alle øvrige ...

 3. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308

  BEK nr 262 af 20/03/2007 - Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse - Undervisningsministeriet

 4. www.kvuc.dk/htmlfiles/side.asp?sid=36

  Beklager, men denne side er ikke længere til rådighed, kontakt webmaster for nærmere information

 5. www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eksamen/...

  Fra 1. september 2007 indføres den nye 7-trins-skala. Men hvilken betydning får det for dig som begyndte din uddannelse før 2007?

 6. karakterskala.ku.dk

  Vi ville gerne vise dig en beskrivelse her, men det websted, du kigger på, tillader det ikke.

 7. www.tek-nat.aau.dk/Officielle+dokumenter/Uddannelsesregler+og+res...

  Aalborg Universitet · Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet · Niels Jernes Vej 10 · 9220 Aalborg Øst · Telefon: 9940 9940 · Fax: 9940 9700 · teknat@adm.aau ...

 8. Fra 13 skalaen til 7-trinsskalaen - Forside - Optagelse.dk

  www.optagelse.dk/vejledninger/videregaaende/pdf/Fra-13-skalaen-til... · PDF file

  Undervisningsministeriet 28-01-2010 Omsætning af eksamensgennemsnittet fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen Ved hjælp af tabel 2 kan ansøgere med eksamensresultater ...

 9. www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/eksamen/...

  Hvis man efter den nye 7 trins karakterskala eksempelvis får et 7 tal, et 2 tal og et 00 vil snittet være 3. Hvad vil karakteren så blive? 3, ...

 10. www.gideonskolen.dk/lovkrav/7trinskalal.htm

  7-TRINS KARAKTERSKALA . Eleverne på 8. - 10. klassetrin skal for første gang i 2007 have karakterer efter den nye 7-trins skala. Dette er med andre ord et "farvel ...

 1. Related searches

Vi er i gang med at opdatere vores brugsbetingelser.

Læs mere