1. https://no.wikipedia.org/wiki/Barne-_og_ungdomslitteratur

  Barne- og ungdomslitteratur er tekster og bøker som er skrevet av voksne for å bli lest av eller for barn eller ungdom. Barnebøker har tradisjonelt blitt lagd bare ...

 2. https://snl.no/barne-_og_ungdomslitteratur

  Barne- og ungdomslitteratur, skrifter forfattet av voksne som utgis for å leses av eller for barn, oftest, men ikke alltid, i den hensikt at de skal belære eller ...

 3. https://utdanning.no/.../hib.no/master_i_barne-_og_ungdomslitteratur

  Masterstudiet i barne- og ungdomslitteratur representerer et fagområde som er viktig i profesjonssammenheng. Høgskolen i Bergen (HiB) har kunst og kultur som ...

 4. www.hib.no/studietilbud/studieprogram/ma-bul

  Mastergradsstudiet i barne- og ungdomslitteratur vektlegger barnelitterære tekster, litteraturdidaktikk og barns lesing og litteraturpreferanser..

 5. https://no.wikipedia.org/wiki/Kultur-_og_kirkedepartementets_pris...

  Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utdeles årlig. Prisene deles ut for skjønnlitteratur, sakprosa, tegneserier og mer.

 6. barnebokinstituttet.no

  Nasjonalt informasjon- og dokumentasjonssenter for arbeid med barne- og ungdomslitteratur.

 7. https://www.haugenbok.no/.../Ungdomslitteratur/I9788202360511

  Kjøp 'Ungdomslitteratur, ei innføring' fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788202360511

 8. Heider til barne- og ungdomslitteratur - regjeringen.no

  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/heder-til-barne-og...

  Til saman ti forfattarar, oversettarar, illustratørar og teikneserieskaparar vart heidra for arbeidet sitt, då Kulturdepartementet sine prisar for barne- og ...

 9. barnebokinstituttet.no/biblioteksok

  barn barne- og ungdomslitteratur barnebøker barnelitteratur bibliotek bildebok bildebøker BLFT bok bøker digital dramatikk dramatikkens hus faglitteratur forfatter ...

 10. www.daria.no/skole/?tekst=9472

  Barne- og ungdomslitteratur. Utvikling, mangfold og typiske trekk ved barne- og ungdommslitteraturen. Karakter: 5 (skrivedag, bokmål)