Bing

24 results
 1. www.mn.uio.no/fysikk

  Instituttet ivaretar fysikk-faget ved UiO, utdanner fysikere på master- og ph.d.-nivå og forsker innen et bredt spekter av fysikken.

 2. Institutt for fysikk - NTNU - NTNU: Norges teknisk ...

  www.ntnu.no/fysikk

  Fysikk er en grunnleggende naturvitenskap. Hele vårt levesett er preget av teknologisk utvikling som har sitt utspring i fysikkens landevinninger.

 3. fysikk2.cappelendamm.no

  RSTnett for fysikk 2. Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes, Reidun Renstrøm. Velkommen til RSTnett Vi som har skrevet lærebøkene Rom Stoff Tid, har i ...

 4. https://snl.no/fysikk

  Fysikk, naturlære, opprinnelig læren om den livløse natur. Av denne betegnelsen har det etter hvert skilt seg ut en rekke fagområder (i videste forstand fysiske ...

 5. fysikkforkurs.cappelendamm.no

  RSTnett for Forkurs i fysikk. Arne Auen Grimenes, Per Jerstad, Bjørn Sletbak. Velkommen til RSTnett. Vi som har skrevet lærebøkene Rom Stoff Tid, har lagd dette ...

 6. www.ntnu.no/studier/mtfyma

  Sivilingeniørutdanning fysikk og matematikk er en femårig utdannelse ved NTNU i Trondheim. Fysikk og matematikk danner basis for all teknologisk utvikling. I de to ...

 7. www.mn.uio.no/fysikk/personer/vit

  Søk etter ansatte og studenter

 8. www.studienett.no/Oppgaver/?category=4

  Fysikk Få hjelp til oppgavene dine med Studienett.no Størst i Norge. Finn tusenvis av Fysikk oppgaver til inspirasjon.

 9. no.wikipedia.org/wiki/Refleksjon_(fysikk)

  Ordet Refleksjon er avledet fra latin, og betyr rett oversatt: tilbakekastelse . Refleksjon i fysikken handler om at en bølgefront i grenseflaten mellom to ulike ...

 10. www.uib.no/nb/ift

  Institutt for fysikk og teknologi. Instituttets 7 forskergrupper og ingeniører er grunnlaget for et bredt spekter av forskning, utdanning og innovasjon.

 1. Related searches