Bing

1,700,000 results
 1. www.ft.dk/Demokrati/EU/Institutioner.aspx

  Video embedded · Det Europæiske Råd Det Europæiske Råd er EU’s øverste myndighed. Dets primære opgave er at fastlægge de overordnede politiske …

 2. kum.dk/vidennet/oevrige-institutioner

  Disse sider henvender sig til institutioner, der modtager driftstilskud via finanslovsbevillinger, Tips- og Lottomidler eller tilskud fra Statens Kunstfond.

 3. https://da.wikipedia.org/wiki/Institution

  Institutioner er betegnelse for sociale strukturer eller mekanismer til styring og/eller regulering af flere individers samarbejde på en måde, der regulerer flere ...

 4. www.leksikon.org/art.php?n=1207

  Et alternativ til forståelsen af samfundet som et netværk af institutioner, inddelt efter opgaver eller funktioner, ...

 5. https://da.wikipedia.org/wiki/Selvejende_institution

  Derudover findes en særlig form, som skiller sig ud, nemlig selvejende institutioner inden for den statslige forvaltning. Disse er i modsætning til private ...

 6. https://www.aabenraa.dk/borger/boern-og-familie/dagtilbud

  Få overblik over børnehaver, dagpleje, vuggestuer og integrerede institutioner og skriv dit barn op

 7. www.skoleforeningen.org/institutioner

  Vores institutioner Skoleforeningen driver 56 daginstitutioner og 46 skoler, der ligger fordelt over hele Sydslesvig, samt en række andre institutioner i Sydslesvig ...

 8. www.brand.kk.dk/RaadOgVejledning/Institutioner.aspx

  Råd og vejledning til institutioner om midlertidig overnatning, brandforebyggelse, brandsyn og evakueringsinstruks.

 9. silkeborgkommune.dk/Kommunen/Institutioner

  Silkeborg Kommune har en lang række institutioner, centre og faciliteter. På de underliggende sider kan du læse mere om de enkelte tilbud.

 10. www.borneringen.dk/institutioner2

  Børneringen er en paraplyorganisation for både private, pulje og selvejende institutioner. De tilknyttede institutioner dækker hele 0-18 års området.