Bing

311 000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. www.felleskatalogen.no

  Oppdatert informasjon for markedsførte legemidler i Norge til human- og veterinærmedisinsk bruk. Pakningsvedlegg, foto, interaksjonssøk, identifikasjonssøk …

 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Legemiddel

  Det finnes flere måter å klassifisere legemidler på. Én metode er norsk-utviklet, og er senere overtatt av Verdens helseorganisasjon ved dens underorganisasjon ...

 3. www.helsebiblioteket.no/Legemidler

  Emnebibliotek for legemidler ... Nettstedet Helsebiblioteket.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg tilgang til eksterne kunnskapsressurser, …

 4. www.felleskatalogen.no/medisin/a

  Legemidler til dyr. Legemidler (utvid) Preparater A-Z; Vaksiner; Preparater på godkjenningsfritak; Naturlegemidler; ATC-register «Apotek» - preparater i ATC ;

 5. www.fhi.no/tema/legemidler

  Legemidler er den vanligste medisinske behandlingsform i norsk helsevesen. I løpet av ett år får 2/3 av den norske befolkningen reseptbelagt legemidler.

 6. https://snl.no/legemidler

  Legemidler, etter lov av 4. desember 1992 stoffer, droger og preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom ...

 7. legemiddelhandboka.no

  Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapiorientert, produsent- og myndighetsnøytral oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ.

 8. www.startsiden.no/nettguide/helse_og_livsstil/medisin

  Medisin. Helseplager? Startsiden gir deg oversikt over nettsteder med informasjon om medisin, legemidler og førstehjelp.

 9. www.legemiddelverket.no

  Fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Informasjon om organisasjonen, lover og regelverk, naturlegemidler, bivirkninger, kliniske ...

 10. https://helsenorge.no/legemidler

  Alle medisiner og legemidler kan gi bivirkninger. Les mer om hvordan medisiner virker på kroppen, om interaksjon og om fornuftig legemiddelbruk.

 1. Related searches

Vi har oppdatert vilkårene for bruk og personvernerklæringen vår.Les mer