Bing

28 results
 1. www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/legemidler

  Statens legemiddelverk godkjenner legemidler. De informerer om effekt, bivirkninger, pris og vilkår for blåresept, og overvåker kliniske utprøvinger.

 2. www.helsebiblioteket.no/Legemidler

  Emnebibliotek for legemidler ... Tre verktøy som hjelper leger å kutte ut medisiner. Eldre mennesker får ofte legemidler for flere lidelser, men de er også ...

 3. www.legemiddelverket.no

  Fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Informasjon om organisasjonen, lover og regelverk, naturlegemidler, bivirkninger, kliniske ...

 4. www.felleskatalogen.no

  Oppdatert informasjon for markedsførte legemidler i Norge til human- og veterinærmedisinsk bruk. Pakningsvedlegg, foto, interaksjonssøk, identifikasjonssøk …

 5. www.startsiden.no/nettguide/helse_og_livsstil/medisin

  Medisin. Helseplager? Startsiden gir deg oversikt over nettsteder med informasjon om medisin, legemidler og førstehjelp.

 6. www.promille.no/legemidler_alkohol

  Hjem » Legemidler og alkohol Legemidler og alkohol. Noen legemidler reagerer med alkohol slik at enten alkoholrusen vil oppleves annerledes eller at legemidlet ...

 7. www.legemiddelsiden.no/default.aspx?PageID=174&ReportID=1

  Nye legemidler som forventes å være i salg nå Markedsføringstillatelse (MT) gis i god tid før preparatet kommer i salg. Til venstre finner du et menyvalg som ...

 8. www.legemiddelverket.no/Bruk_og_raad/Sider/default.aspx

  Statens legemiddelverk skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning.

 9. www.stolav.no/farma

  Avdeling for klinisk farmakologi tilbyr: - Omfattende analyseservice av legemidler og rusmidler - Medisinsk tolkning av alle prøvesvar - Rådgivning til både ...

 10. www.felleskatalogen.no/medisin/pa-utenlandsreise

  Felleskatalogen AS, Essendropsgt. 3, Postboks 5094 Majorstuen, 0301 Oslo

 1. Related searches