Bing

23 results
 1. www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/legemidler

  Statens legemiddelverk godkjenner legemidler. De informerer om effekt, bivirkninger, pris og vilkår for blåresept, og overvåker kliniske utprøvinger.

 2. no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Legemidler

  Legemidler / medisiner er biologisk aktive substanser som tilføres farmakologisk til en organisme p.g.a. dets terapeutiske egenskaper på et eller flere vevsområder ...

 3. www.helsebiblioteket.no/Legemidler

  Emnebibliotek for legemidler ... Appen for legemiddelutregning er utvidet og forbedret. Helsebiblioteket og Statens legemiddelverk har lansert en ny versjon av appen ...

 4. www.legemiddelverket.no

  Fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Informasjon om organisasjonen, lover og regelverk, naturlegemidler, bivirkninger, kliniske ...

 5. www.felleskatalogen.no

  Oppdatert informasjon for markedsførte legemidler i Norge til human- og veterinærmedisinsk bruk. Pakningsvedlegg, foto, interaksjonssøk, identifikasjonssøk …

 6. www.legemiddelsiden.no/default.aspx?PageID=174&ReportID=1

  Nye legemidler som forventes å være i salg nå Markedsføringstillatelse (MT) gis i god tid før preparatet kommer i salg. Til venstre finner du et menyvalg som ...

 7. www.legemiddelverket.no/Bruk_og_raad/Sider/default.aspx

  Statens legemiddelverk skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning.

 8. legemiddelhandboka.no/Legemidler/51328

  Ole A. Andreassen (L5.2), Jan Øystein Berle (L5.3), Jørgen Bramness (L5.4), Fred Holsten (L5.1, L5.5), Anette Hylen Ranhoff (L5.6)

 9. www.felleskatalogen.no/medisin/pa-utenlandsreise

  Felleskatalogen AS, Essendropsgt. 3, Postboks 5094 Majorstuen, 0301 Oslo . Følg oss på Facebook. © Felleskatalogen AS | Sidekart | Disclaimer | Kontakt oss

 10. www.apotek1.no/reise-og-fritid/legemidler-til-utlandet

  Skal du ta med deg legemidler til utlandet må du kunne dokumentere at du er rettmessig eier av legemidlene. Som oftest er det tilstrekkelig å oppbevare legemidlene ...

 1. Related searches