Bing

21 results
 1. no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Legemidler

  Legemidler / medisiner er biologisk aktive substanser som tilføres farmakologisk til en organisme p.g.a. dets terapeutiske egenskaper på et eller flere vevsområder ...

 2. www.helsebiblioteket.no/Legemidler

  Emnebibliotek for legemidler ... Appen for legemiddelutregning er utvidet og forbedret. Helsebiblioteket og Statens legemiddelverk har lansert en ny versjon av appen ...

 3. www.legemiddelverket.no

  Fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Informasjon om organisasjonen, lover og regelverk, naturlegemidler, bivirkninger, kliniske ...

 4. www.felleskatalogen.no

  Oppdatert informasjon for markedsførte legemidler i Norge til human- og veterinærmedisinsk bruk. Pakningsvedlegg, foto, interaksjonssøk, identifikasjonssøk …

 5. www.legemiddelsiden.no/default.aspx?PageID=185

  Hvilke legemidler bør du ha med attest for? Ved reiser mellom land i Schengen-området skal man medbringe attest når man bruker visse sovemidler, beroligende eller ...

 6. www.legemiddelverket.no/Bruk_og_raad/Sider/default.aspx

  Statens legemiddelverk skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning.

 7. legemiddelhandboka.no/Legemidler/55972

  Trafikkfarlige legemidler Legemidlene i noen terapeutiske grupper er blitt ansett som spesielt trafikkfarlige (narkotiske analgetika, antitussiva med innhold av ...

 8. legemiddelhandboka.no/Legemidler/51328

  Ole A. Andreassen (L5.2), Jan Øystein Berle (L5.3), Jørgen Bramness (L5.4), Fred Holsten (L5.1, L5.5), Anette Hylen Ranhoff (L5.6)

 9. tidsskriftet.no/article/1628072

  Frukt og bær kan forårsake interaksjoner med legemidler. Det mest kjente eksemplet er grapefrukt, som inneholder substanser som hemmer aktiviteten til cytokrom P450 ...

 10. www.apotekhjem.no/display.aspx?menuid=19

  Vi trenger å se en gyldig resept fra deg for å kunne utlevere reseptbelagte legemidler.

 1. Related searches