Bing

18 results
 1. no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Legemidler

  Legemidler / medisiner er biologisk aktive substanser som tilføres farmakologisk til en organisme p.g.a. dets terapeutiske egenskaper på et eller flere vevsområder ...

 2. www.helsebiblioteket.no/Legemidler

  Emnebibliotek for legemidler ... Appen for legemiddelutregning er utvidet og forbedret. Helsebiblioteket og Statens legemiddelverk har lansert en ny versjon av appen ...

 3. www.legemiddelverket.no

  Fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Informasjon om organisasjonen, lover og regelverk, naturlegemidler, bivirkninger, kliniske ...

 4. www.felleskatalogen.no

  Oppdatert informasjon for markedsførte legemidler i Norge til human- og veterinærmedisinsk bruk. Pakningsvedlegg, foto, interaksjonssøk, identifikasjonssøk …

 5. https://helsedirektoratet.no/legemidler

  Legemidler Bruk av legemidler er med på å bedre helsen for mange pasienter. På legemiddelområdet skal Helsedirektoratet bidra til likeverdig og god ...

 6. www.legemiddelverket.no/Bruk_og_raad/Sider/default.aspx

  Statens legemiddelverk skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning.

 7. www.helsebiblioteket.no/Legemidler/Legemiddeleffekter/Bivirkninger

  Databasen omfatter meldinger om alvorlige bivirkninger av legemidler som er godkjent i EØS-området etter "sentral prosedyre". Dette innebærer at ikke alle ...

 8. legemiddelhandboka.no/Legemidler/51328

  Ole A. Andreassen (L5.2), Jan Øystein Berle (L5.3), Jørgen Bramness (L5.4), Fred Holsten (L5.1, L5.5), Anette Hylen Ranhoff (L5.6)

 9. legemiddelhandboka.no/Generelle/153198

  Mange eldre mennesker behandles med legemidler ordinert av flere forskjellige leger, og det er ikke sjelden at behandlingen gjelder tilstander hvor ...

 10. tidsskriftet.no/article/2975531

  Antidepressive legemidler kan redusere symptomer ved depresjon, men de kan også ha en utilfredsstillende effekt eller medføre alvorlig forverring . Kunnskap om ...

 1. Related searches