Bing

18 results
 1. www.legemiddelverket.no

  Fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Informasjon om organisasjonen, lover og regelverk, naturlegemidler, bivirkninger, kliniske ...

 2. www.felleskatalogen.no

  Oppdatert informasjon for markedsførte legemidler i Norge til human- og veterinærmedisinsk bruk. Pakningsvedlegg, foto, interaksjonssøk, identifikasjonssøk …

 3. www.dagensmedisin.no/nyheter/legemidler

  Generalsekretær for Norsk Luftambulanse. Tidligere overlege, Hans Morten Lossius, overtar som generalsekretær etter å har vært konstituert i samme stilling.

 4. www.startsiden.no/nettguide/helse_og_livsstil/medisin

  Medisin. Helseplager? Startsiden gir deg oversikt over nettsteder med informasjon om medisin, legemidler og førstehjelp.

 5. legemiddelhandboka.no/Legemidler/78267

  Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok Postboks 63 Kalbakken - 0901 OSLO - Besøksadresse: Sven Oftedals vei 8 Telefon: 22 16 84 90 - telefaks: 22 16 84 ...

 6. legemiddelhandboka.no/Generelle/160246

  Søknadsbehandling. Søknader om å forskrive/rekvirere legemidler fra land som ikke omfattes av notifiseringsordningen, legemidler på negativlisten og vaksiner og ...

 7. tidsskriftet.no/article/903404

  Fellestrekket for alle legemidler som kan utløse et anfall, uavhengig av mekanismer, er at de resulterer i økt aktivitet av det første og hastighetsbestemmende ...

 8. www.legemiddelverket.no/Bruk_og_raad/Sider/default.aspx

  Statens legemiddelverk skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning.

 9. tidsskriftet.no/article/2217439

  Sammendrag. Bakgrunn. Begrepet «etterlevelse» brukes for å beskrive hvorvidt legemidler tas som foreskrevet. Denne artikkelen omhandler hva som er kjent når det ...

 10. www.norway.ae/Norsk/information_for_Norwegians/Legemidler_ved...

  For reisende til De forente arabiske emirater, Bahrain, Qatar eller Kuwait kan følgende informsjon angående medbringing av legemidler være nyttig. Regelverket ...