Bing

27 results
 1. www.reddbarna.no/om-oss/organisasjonen

  Redd Barna er en frivillig, medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral.

 2. www.stomi-info.com/Organisasjoner.htm

  NORILCO-foreningen for stomi- og reservoaropererte i Norge. SIS- sykepleiere i stomiomsorg. WCET- verdensomfattende forening for sykepleiere i ...

 3. www.safo.no

  SAFO er en sammenslutning av fire interessepolitiske organisasjoner for og av mennesker med nedsatt funksjonsevne: Foreningen Norges Døvblinde, Norsk Forbund …

 4. www.birdlife.no/organisasjonen

  Ti millioner fugleobservasjoner! (09.10.2014) I går kveld ble observasjon nummer ti million lagt inn i rapportsystemet for fugler. Funnet markerer nok en milepæl i ...

 5. fritidenmin.no

  Organisasjoner - Oversikt over organisasjoner innenfor idrett og fritidskulturlivet i Trondheim. - Under kategoriene "Idrett" og "Kunst og kultur" er ...

 6. www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/stillinger/rio.html?id=449038

  Alle stillinger besettes etter internasjonal konkurranse. Søknad sendes normalt direkte til organisasjonen. Kontrakt blir inngått med organisasjonen som blir ...

 7. www.skatteetaten.no/frivillige

  Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Listen nedenfor viser ...

 8. elev.no

  Elev i ungdomsskole. Ungdomsskoleelever har siden 2007 vært en del av Elevorganisasjonen. Vi kjemper sammen hver dag for mer selvstendige elevråd, en …

 9. nobelpeaceprize.org/nb_NO/about_peaceprize

  Nobels Fredspris. Nobels fredspris er en internasjonal pris som kan utdeles årlig av Den norske Nobelkomite etter retningslinjer fastsatt i Alfred Nobels testamente.

 10. www.regjeringen.no/.../internasjonale-organisasjoner-2.html?id=449210

  Her finner du lenker til noen av de viktigste FN-organisasjonene og andre internasjonale organisasjoner hvor Norge er medlem.

 1. Related searches