Bing

29 results
 1. www.ung.no/ungdomsorg

  Du kan bli medlem i de politiske ungdomspartiene, men det finnes også humanitære organisasjoner, organisasjoner som kjemper for natur og miljøvern, organisasjoner ...

 2. www.lorenskog-kultur.no/lorenskogportalen

  Momskompensasjon til frivillige organisasjoner. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og ...

 3. www.dintaxi.no

  16-30 mars. Opplæringen foregår hverdager. mellom 16:30 – 21:30 . KRAV: - førerkort kl. B eller høyere - gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

 4. www.safo.no

  SAFO er en sammenslutning av fire interessepolitiske organisasjoner for og av mennesker med nedsatt funksjonsevne: Foreningen Norges Døvblinde, Norsk Forbund …

 5. fritidenmin.no

  Organisasjoner - Oversikt over organisasjoner innenfor idrett og fritidskulturlivet i Trondheim. - Under kategoriene "Idrett" og "Kunst og kultur" er ...

 6. www.skatteetaten.no/frivillige

  Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Listen nedenfor viser ...

 7. www.globalis.no/Organisasjoner/Atomvaapenland

  Globalis er et interaktivt verdensatlas som drives av FN-sambandet. På siden finner du blant annet statistikk, landinformasjon, satelittbilder, verdenskart.

 8. Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

  www.fordelingsutvalget.no/element_db/236_oekonomihandbok.pdf · PDF file

  Innledning Velkommen til Fordelingsutvalgets økonomihåndbok for frivil-lige organisasjoner. Som navnet tilsier skal dette være en håndbok for de som job-

 9. kunnskapssenteret.com/endringsledelse

  Endringsledelse er å lede individer, grupper eller organisasjoner gjennom en endringsprosess, fra en nåværende til en ønsket fremtidig tilstand

 10. www.handicapsiden.no/Organisasjoner/sykdomsforeninger.htm

  En webside med informasjon om organisasjoner og foreninger for SYKDOMSFORENINGER., med linker til deres hjemmesider