Bing

29 results
 1. www.sunneorg.no

  - bidra til at norske arbeidsplasser blir verdens beste. Prøv oss! Chris Ottesen og Christian H. Rafn, ledere av Sunne organisasjoner as chris(at)sunneorg.no ...

 2. fritidenmin.no

  Organisasjoner - Oversikt over organisasjoner innenfor idrett og fritidskulturlivet i Trondheim. - Under kategoriene "Idrett" og "Kunst og kultur" er ...

 3. www.vegvesen.no/.../Om+Statens+vegvesen/Om+organisasjonen

  Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og ...

 4. www.birdlife.no/organisasjonen/nskf

  Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF) Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF) ble opprettet i 1975. Formålet med komiteen er å systematisk kvalitetssikre ...

 5. www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/stillinger/rio.html?id=449038

  Alle stillinger besettes etter internasjonal konkurranse. Søknad sendes normalt direkte til organisasjonen. Kontrakt blir inngått med organisasjonen som blir ...

 6. elev.no

  Elev i ungdomsskole. Ungdomsskoleelever har siden 2007 vært en del av Elevorganisasjonen. Vi kjemper sammen hver dag for mer selvstendige elevråd, en …

 7. no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Norske_ideelle_organisasjoner

  Sider i kategorien «Norske ideelle organisasjoner» Under vises 114 av totalt 114 sider som befinner seg i denne kategorien.

 8. www.skatteetaten.no/frivillige

  Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Listen nedenfor viser ...

 9. nobelpeaceprize.org/nb_NO/about_peaceprize

  Nobels Fredspris. Nobels fredspris er en internasjonal pris som kan utdeles årlig av Den norske Nobelkomite etter retningslinjer fastsatt i Alfred Nobels testamente.

 10. www.kulde.biz/sider/organisasjoner.html

  ORGANISASJONER INTERNASJONALT. IIR - International Institute of Refrigeration 177, boulevard Malesherbes 75017 Paris, France Tél. : +33 1 42 27 32 35 Fax : +33 1 47 ...

 1. Related searches