Bing

30 results
 1. www.nrk.no/organisasjon

  Slik er NRK organisert NRK er ei stor verksemd med om lag 3 500 tilsette og rundt fem milliardar i omsetning. Du finn NRK landet rundt. Her kan du lese om korleis NRK ...

 2. www.reddbarna.no/om-oss/organisasjonen

  Organisasjon. Redd Barna bygger på individuelt medlemskap. Vi har styrende organer og komiteer på tre nivåer. Les mer; Verdier og strategi. Redd Barna er en uredd ...

 3. www.safo.no

  SAFO er en sammenslutning av fire interessepolitiske organisasjoner for og av mennesker med nedsatt funksjonsevne: Foreningen Norges Døvblinde, Norsk Forbund …

 4. www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/stillinger/rio.html?id=449038

  Alle stillinger besettes etter internasjonal konkurranse. Søknad sendes normalt direkte til organisasjonen. Kontrakt blir inngått med organisasjonen som blir ...

 5. nobelpeaceprize.org/nb_NO/about_peaceprize

  Nobels Fredspris. Nobels fredspris er en internasjonal pris som kan utdeles årlig av Den norske Nobelkomite etter retningslinjer fastsatt i Alfred Nobels testamente.

 6. www.skatteetaten.no/frivillige

  Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Listen nedenfor viser ...

 7. elev.no

  Elev i ungdomsskole. Ungdomsskoleelever har siden 2007 vært en del av Elevorganisasjonen. Vi kjemper sammen hver dag for mer selvstendige elevråd, en …

 8. www.uis.no/studietilbud

  Universitetet i Stavanger er tett på arbeidslivet fordi vi mener at at teori i kombinasjon med praktisk erfaring gir de dyktigste jobbsøkerne.

 9. www.vfb.no

  Lansering Barn i Norge-rapporten 2014 - barn som pårørende. Rapporten har i år barn som pårørende som tema. Vi belyser temaet fra en rekke ulike vinkler som vil ...

 10. www.norad.no/no/tilskudd/søk-støtte/frivillige-organisasjoner...

  Organisasjoner som vil søke på denne ordningen, må; være en selvstendig juridisk enhet med et ansvarlig styre og egne vedtekter. Organisasjonen må ha en ideell ...

 1. Related searches