Bing

1 040 000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. https://no.wikipedia.org/wiki/Organisasjon

  Formelle organisasjoner kjennetegnes av regelverk, prosedyrer og mål for den kollektive virksomheten. De formelle organisasjonene kan deles i to hovedgrupper ...

 2. www.ung.no/ungdomsorg

  Du kan bli medlem i de politiske ungdomspartiene, men det finnes også humanitære organisasjoner, organisasjoner som kjemper for natur og miljøvern, organisasjoner ...

 3. www.frivillighetnorge.no/.../internasjonale_organisasjoner

  Her finner du medlemsorganisasjoner delt opp i kategorier. Du kan også se alle organisasjonene listet opp alfabetisk.

 4. https://snl.no/organisasjon

  Noen bruker også organisasjon mer eller mindre synonymt med byråkrati. Max Weber har likevel fremholdt at selv om alle moderne byråkratier er organisasjoner, er ...

 5. https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/...

  Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner, blant annet ved å gjøre reglene enklere og byråkratiet mindre. Finn dokument

 6. www.sunndal.kommune.no/nyttig/lag-og-organisasjoner

  Oversikt over lag og organisasjoner i Sunndal (PDF, 432 kB) Lista vil ikke kunne være helt oppdatert til enhver tid, men kommunen vil ta en hovedgjennomgang i året ...

 7. no.wikipedia.org/wiki/Internasjonal_organisasjon

  En internasjonal organisasjon er en organisasjon som har flere stater som medlemmer. Disse kalles også mellomstatlige organisasjoner. Betegnelsen IGO, fra engelsk ...

 8. www.kopinor.no/brukere/organisasjoner

  Avtaler for organisasjoner. Gjennom en Kopinor-avtale kan ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne ...

 9. www.unginfo.oslo.no/?post_type=skjer&p=540

  Lyst til å være med i en organisasjon. Hvis du ønsker å engasjere deg og være med i en organisasjon finnes det veldig mange muligheter. Det finnes politiske ...

 10. https://sml.snl.no/frivillige_organisasjoner

  Frivillige organisasjoner, ikke-offentlig styrte organisasjoner som bygger på frivillig innsats. Slike organisasjoner med et ideelt, allmennyttig formål er et ...

 1. Related searches

Vi har oppdatert vilkårene for bruk og personvernerklæringen vår.Les mer