Bing

30 results
 1. www.safo.no

  SAFO er en sammenslutning av fire interessepolitiske organisasjoner for og av mennesker med nedsatt funksjonsevne: Foreningen Norges Døvblinde, Norsk Forbund …

 2. www.arendalkommune.no

  © 2012 - Deler av siden er utgitt i henhold til Norsk lisens for offentlige data - Kilde: Datahotel

 3. fritidenmin.no

  Organisasjoner - Oversikt over organisasjoner innenfor idrett og fritidskulturlivet i Trondheim. - Under kategoriene "Idrett" og "Kunst og kultur" er ...

 4. www.vegvesen.no/.../Om+Statens+vegvesen/Om+organisasjonen

  Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og ...

 5. www.handicapsiden.no/Organisasjoner/organisasjoner_rusmidler.htm

  En webside med informasjon om organisasjoner og foreninger for RUSMIDLER., med linker til deres hjemmesider

 6. www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/stillinger/rio.html?id=449038

  Alle stillinger besettes etter internasjonal konkurranse. Søknad sendes normalt direkte til organisasjonen. Kontrakt blir inngått med organisasjonen som blir ...

 7. elev.no

  Det tok alt for lang tid, men endelig ble partene enige i en avtale som gagner elevene, sier leder av Elevorganisasjonen Benjamin Skiaker Myrstad.

 8. www.skatteetaten.no/frivillige

  Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Listen nedenfor viser ...

 9. nobelpeaceprize.org/nb_NO/about_peaceprize

  Nobels Fredspris. Nobels fredspris er en internasjonal pris som kan utdeles årlig av Den norske Nobelkomite etter retningslinjer fastsatt i Alfred Nobels testamente.

 10. www.kulde.biz/sider/organisasjoner.html

  ORGANISASJONER INTERNASJONALT. IIR - International Institute of Refrigeration 177, boulevard Malesherbes 75017 Paris, France Tél. : +33 1 42 27 32 35 Fax : +33 1 47 ...

 1. Related searches