Bing

1 080 000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. https://no.wikipedia.org/wiki/Organisasjon

  Formelle organisasjoner kjennetegnes av regelverk, prosedyrer og mål for den kollektive virksomheten. De formelle organisasjonene kan deles i to hovedgrupper ...

 2. www.ung.no/ungdomsorg

  Du kan bli medlem i de politiske ungdomspartiene, men det finnes også humanitære organisasjoner, organisasjoner som kjemper for natur og miljøvern, organisasjoner ...

 3. www.frivillighetnorge.no/.../internasjonale_organisasjoner

  Her finner du medlemsorganisasjoner delt opp i kategorier. Du kan også se alle organisasjonene listet opp alfabetisk.

 4. https://snl.no/organisasjon

  Noen bruker også organisasjon mer eller mindre synonymt med byråkrati. Max Weber har likevel fremholdt at selv om alle moderne byråkratier er organisasjoner, er ...

 5. www.sunndal.kommune.no/nyttig/lag-og-organisasjoner

  Oversikt over lag og organisasjoner i Sunndal (PDF, 432 kB) Lista vil ikke kunne være helt oppdatert til enhver tid, men kommunen vil ta en hovedgjennomgang i året ...

 6. www.frivillighetnorge.no/no/.../vare_medlemmer/interesseorganisasjoner

  Internasjonale organisasjoner; Kultur og fritid; Natur-, miljø- og dyrevern; Rekreasjon og sosiale foreninger; Sosiale tjenester; Tro - og livssynsorganisasjoner;

 7. https://no.wikipedia.org/wiki/Internasjonal_organisasjon

  En internasjonal organisasjon er en organisasjon som har flere stater som medlemmer. Disse kalles også mellomstatlige organisasjoner. Betegnelsen IGO, fra engelsk ...

 8. https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/...

  Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner, blant annet ved å gjøre reglene enklere og byråkratiet mindre. Finn dokument

 9. www.kopinor.no/brukere/organisasjoner

  Avtaler for organisasjoner. Gjennom en Kopinor-avtale kan ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne ...

 10. www.unginfo.oslo.no/?post_type=skjer&p=540

  Lyst til å være med i en organisasjon. Hvis du ønsker å engasjere deg og være med i en organisasjon finnes det veldig mange muligheter. Det finnes politiske ...

 1. Related searches

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.Lær mer