Bing

28 results
 1. www.birdlife.no/organisasjonen

  Ti millioner fugleobservasjoner! (09.10.2014) I går kveld ble observasjon nummer ti million lagt inn i rapportsystemet for fugler. Funnet markerer nok en milepæl i ...

 2. www.safo.no

  SAFO er en sammenslutning av fire interessepolitiske organisasjoner for og av mennesker med nedsatt funksjonsevne: Foreningen Norges Døvblinde, Norsk Forbund …

 3. www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/stillinger/rio.html?id=449038

  Alle stillinger besettes etter internasjonal konkurranse. Søknad sendes normalt direkte til organisasjonen. Kontrakt blir inngått med organisasjonen som blir ...

 4. elev.no

  Elev i ungdomsskole. Ungdomsskoleelever har siden 2007 vært en del av Elevorganisasjonen. Vi kjemper sammen hver dag for mer selvstendige elevråd, en …

 5. nobelpeaceprize.org/nb_NO/about_peaceprize

  Nobels Fredspris. Nobels fredspris er en internasjonal pris som kan utdeles årlig av Den norske Nobelkomite etter retningslinjer fastsatt i Alfred Nobels testamente.

 6. www.skatteetaten.no/frivillige

  Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Listen nedenfor viser ...

 7. www.regjeringen.no/.../internasjonale-organisasjoner-2.html?id=449210

  Her finner du lenker til noen av de viktigste FN-organisasjonene og andre internasjonale organisasjoner hvor Norge er medlem.

 8. www.vfb.no

  Lansering Barn i Norge-rapporten 2014 - barn som pårørende. Rapporten har i år barn som pårørende som tema. Vi belyser temaet fra en rekke ulike vinkler som vil ...

 9. www.uis.no/studietilbud

  Universitetet i Stavanger er tett på arbeidslivet fordi vi mener at at teori i kombinasjon med praktisk erfaring gir de dyktigste jobbsøkerne.

 10. www.handicapsiden.no/Organisasjoner/sykdomsforeninger.htm

  En webside med informasjon om organisasjoner og foreninger for SYKDOMSFORENINGER., med linker til deres hjemmesider

 1. Related searches