Bing

663 000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. no.wikipedia.org/wiki/Regionalt_helseforetak

  Et regionalt helseforetak (RHF) er en virksomhet som er eid av den norske stat og som har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i en region . Det er fire regionale ...

 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Region

  En region (av latin regio, himmelretning, strøk) brukes oftest om et distrikt, et større avgrenset område, som er større enn lokalsamfunnet (kommunen eller byen ...

 3. www.regionaleforskningsfond.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=...

  De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Norge er delt i syv fondsregioner.

 4. Framsida - RFFVEST - Regionale forskningsfond - RFFALLE

  www.regionaleforskningsfond.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=...

  Regionalt forskingsfond Vestlandet har no lagt ut informasjon om dei fire utlysingane med søknadsfrist 14. oktober 2015. Inntil 18 mill. kr. er sett av til søknadar ...

 5. www.norges-bank.no/publisert/publikasjoner/regionalt-nettverk

  Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Arkiv 2003-2006 Mer om nettverket

 6. https://www.slf.dep.no/.../jordbruk-og-miljo/regionalt-miljoprogram

  Regionalt miljøprogram er fylkesvise ordninger for miljøtiltak i landbruket. Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd, og det er kommunene som ...

 7. www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/rfm_

  Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Pb 4956 Nydalen 0424 Oslo ...

 8. www.svt.se/nyheter/regionalt

  REGIONALT Välj en region. Ta del av SVT:s regionala nyheter. Välj region. Svenskt U19-EM-guld ”Dansat och sjungit och ätit falafel”

 9. www.akershus.no/ansvarsomrader/planlegging/regionalt-planforum

  Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter om arealplanlegging. Se under for hvilke planer som kan meldes inn.

 10. Regionalt planforum | Hordaland fylkeskommune

  www.hordaland.no/Hordaland-fylkeskommune/planlegging/Regionalt...

  Regionalt Planforum er ein møtestad der kommunar og andre forvaltingsorgan kan drøfte planar som er under arbeid. Møtestad: Fylkeshuset, møterom 425 "Sunnhordland ...

 1. Related searches

Vi oppdaterer vilkårene for bruk og personvernerklæringen vår.Les mer