Bing

811 000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. www.regionaleforskningsfond.no/prognett-innlandet/Forside/...

  Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til ...

 2. www.regionaleforskningsfond.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=...

  De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Norge er delt i syv fondsregioner.

 3. no.wikipedia.org/wiki/Regionalt_helseforetak

  Et regionalt helseforetak (RHF) er en virksomhet som er eid av den norske stat og som har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i en region . Det er fire regionale ...

 4. no.wikipedia.org/wiki/Region

  En region (av latin regio , himmelretning, strøk) brukes oftest om et distrikt , et større avgrenset område, som er større enn lokalsamfunnet (kommunen eller byen ...

 5. REGIONALT / Vest Telemark / Forside - Vest Telemark

  vest-telemark.no/REGIONALT

  Vest-Telemark. Inne i landet, midt mellom aust- og vestland, med Setesdalen på sørsida og Kongsbergregionen på nordsida, finn du Vest-Telemark.

 6. www.oppland.no/.../Plan/Planbehandling/Regionalt-planforum

  Regionalt planforum holdes tirsdager en gang pr. måned. Her kan kommunene presentere arealplaner og få innspill fra regionale myndigheter. Formålet med møtene …

 7. www.akershus.no/ansvarsomrader/planlegging/regionalt-planforum

  Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter om arealplanlegging. Se under for hvilke planer som kan meldes inn.

 8. https://www.slf.dep.no/.../jordbruk-og-miljo/regionalt-miljoprogram

  Regionalt miljøprogram er fylkesvise ordninger for miljøtiltak i landbruket. Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd, og det er kommunene som ...

 9. www.ntfk.no/Arbeidsomrader/regionalutvikling/Sider/Regionalt...

  Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag (RUP) er et verktøy for helhetlig utviklingspolitikk i Nord-Trøndelag, og samordner store deler av den ...

 10. Regionalt planforum - Troms fylkeskommune

  www.tromsfylke.no/Tjenester/Stabssjef/Planavdelinga/Regionalt...

  Om regionalt planforum, møtekalender og referat ... Sist oppdatert 12.03.2015 av Bjørg Kippersund. Utgangspunktet for regionalt planforum er plan- og bygningsloven ...

  Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.