Bing

Sign in
515 000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. no.wikipedia.org/wiki/Regionalt_helseforetak

  Et regionalt helseforetak (RHF) er en virksomhet som er eid av den norske stat og som har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i en region . Det er fire regionale ...

 2. Forside - RFFVEST - Regionale forskningsfond - RFFALLE

  www.regionaleforskningsfond.no/prognett-vestlandet/Forside/...

  Styret i Regionalt forskingsfond Vestlandet vedtok 19. juni å løyve 12,8 millionar kroner til fem forskingsprosjekt innanfor dei tre tematiske hovudsatsingsområda ...

 3. www.regionaleforskningsfond.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=...

  De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Norge er delt i syv fondsregioner.

 4. www.svt.se/nyheter/regionalt

  Regionalt; Opinion; Väder; Fotbolls-VM; Val 2014; Meny; Nyheter. Nyheter; Regionalt; Opinion; Inrikes; Utrikes; Val 2014; Vetenskap; Ekonomi; Text-tv: Nyheter; Sport ...

 5. www.nyttiuka.no/default.aspx?menu=626

  I 1990 var det mennene som hadde høyeste utdannelse i Ålesund kommune og på Sunnmøre. Nå er dette snudd helt på hodet, og kvinnene har et klart høyere nivå.

 6. REGIONALT / Vest Telemark / Forside - Vest Telemark

  vest-telemark.no/REGIONALT

  Vest-Telemark. Inne i landet, midt mellom aust- og vestland, med Setesdalen på sørsida og Kongsbergregionen på nordsida, finn du Vest-Telemark.

 7. no.wikipedia.org/wiki/Region

  En region (av latin regio , himmelretning, strøk) brukes oftest om et distrikt , et større avgrenset område, som er større enn lokalsamfunnet (kommunen eller byen ...

 8. Regionalt Næringsfond - www.samarbeidsraadet …

  www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no/.../Regionalt_Naeringsfond

  Regionalt Næringsfond: Samarbeidsrådet har sidan 2003 fått tilført midlar frå Hordaland fylkeskommune til eit regionalt næringsfond. Midlane skal medverka til ...

 9. Regionalt planforum - Plan og analyse - Tenesteområde ...

  mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regionalt-planforum

  § 5-3 Regionalt planforum I hver region bør det være et regionalt planforum. I planforumet skal statlige, regionale og kommunale interesser klarlegges og søkes ...

 10. Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, tourettes syndrom ...

  www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/autisme/Sider/enhet.aspx

  Regionalt Fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus Armauer Hansens Hus