Bing

500 000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. www.regionaleforskningsfond.no

  - Dette går bra. Kjør på videre. Slik lyder beskjeden fra NIFUs Olav Spilling og Elise Husum i Forskningsrådet til landets sju regionale forskningsfond.

 2. no.wikipedia.org/wiki/Regionalt_helseforetak

  Et regionalt helseforetak (RHF) er en virksomhet som er eid av den norske stat og som har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i en region . Det er fire regionale ...

 3. Forside - RFFVEST - Regionale forskningsfond - RFFALLE

  www.regionaleforskningsfond.no/prognett-vestlandet/Forside/...

  Regionalt forskingsfond Vestlandet støttar fem nye forskingsprosjekt Styret i Regionalt forskingsfond Vestlandet vedtok 19. juni å løyve 12,8 millionar ...

 4. www.svt.se/nyheter/regionalt

  Regionalt; Opinion; Väder; Meny; Nyheter. Nyheter; Val 2014; Regionalt; Opinion; Inrikes; Utrikes; Vetenskap; Ekonomi; Text-tv: Nyheter; Sport. Sport; Målservice ...

 5. www.nyttiuka.no/default.aspx?menu=626

  Beregninger fra SSB tilsier at Ålesund vil bikke 50.000 innbyggere i 2020. Veksten frem til 2040 vil dessuten være større enn snittet i Norge.

 6. www.forskningsradet.no/prognett-nordnorge/Forside/1253953709158

  Hovedtema for årets konferanse i regi av de regionale forskningsfondene er forskningens betydning for innovasjon i næringsliv og forvaltning.

 7. no.wikipedia.org/wiki/Region

  En region (av latin regio , himmelretning, strøk) brukes oftest om et distrikt , et større avgrenset område, som er større enn lokalsamfunnet (kommunen eller byen ...

 8. Regionalt planforum - Plan og analyse - Tenesteområde ...

  mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regionalt-planforum

  § 5-3 Regionalt planforum I hver region bør det være et regionalt planforum. I planforumet skal statlige, regionale og kommunale interesser klarlegges og søkes ...

 9. Regionalt Næringsfond - www.samarbeidsraadet …

  www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no/.../Regionalt_Naeringsfond

  Regionalt Næringsfond: Samarbeidsrådet har sidan 2003 fått tilført midlar frå Hordaland fylkeskommune til eit regionalt næringsfond. Midlane skal medverka til ...

 10. www.forskningsradet.no/prognett-nordnorge/Utlysning/RFFNORD/...

  De regionale forskningsfond skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Fondsregion Nord-Norge skal støtte opp om ...