1. https://no.wikipedia.org/wiki/Region

  En region (av latin regio, himmelretning, strøk) brukes oftest om et distrikt, et større avgrenset område, som er større enn lokalsamfunnet (kommunen eller byen ...

 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Regionalt_helseforetak

  RHF kan også referere til Rutebilhistorisk Forening. Et regionalt helseforetak (RHF) er en virksomhet som er eid av den norske stat og som har ansvaret for ...

 3. https://www.ntnu.no/rkbu/rfm

  Regionalt fagmiljø (RFM) har ansvar for den statlige satsningen på kompetanseheving og tjenesteutvikling, og skal bidra til å øke kunnskapen og heve kvaliteten ...

 4. Framsida - RFFVEST

  www.regionaleforskningsfond.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename...

  Regionalt forskingsfond Vestlandet har no lagt ut informasjon om nye utlysingar med søknadsfrist 12. oktober 2016. 21 milionar kroner er sett av til søknadar om ...

 5. Helse Vest RHF

  www.helse-vest.no

  Regionalt helseforetak for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Informasjon om Helse Vest, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og ...

 6. www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/rfm_

  Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Pb 4956 Nydalen 0424 Oslo ...

 7. www.ralingen.kommune.no/regionalt-samhandlingskontor.312972.no.html

  Rælingen kommune er vertskommune for Regionalt samhandlingskontor Nedre Romerike (RSK) for Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum, Nittedal og Rælingen.

 8. www.regionaleforskningsfond.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=...

  Research Europe intervjuet Mads Skjelstad, Forskningsrådet og Kjell Øygarden, RFF Hovedstaden om Regionale forskningsfond og 15%-potten i magasinets april-utgave.

 9. no.thefreedictionary.com/regionalt

  Definisjon av regionalt i Online Dictionary. Betydningen av regionalt. Norsk oversettelse av regionalt. Oversettelser av regionalt. regionalt synonymer, regionalt ...

 10. www.helse-sorost.no

  Regionalt senter; Store utviklingsprosjekter; Pasient. Diagnoser og sykdommer; Behandlinger; Avtaler med private; Velg behandlingssted; Pasientrettigheter ...