32 Resultater
 • da.wikipedia.org/wiki/Selvmord

  Selvmord betyder, at man forsætligt tager sit eget liv. Selvmord begås tit i desperation, som tit skyldes psykisk sygdom såsom depression, bipolar affektiv ...

 • www.netdoktor.dk/sunderaad/fakta/selvmord.htm

  De fleste mennesker har på et eller andet tidspunkt i livet haft tanker om selvmord i kritiske livssituationer. Hensigten med at tage livet af sig selv er ikke altid ...

 • no.wikipedia.org/wiki/Selvmord

  Selvmord , også kalt selvdrap , frivillig død , villet egenskade eller suicid , er det å ta livet av seg selv. Selvmord er en aktiv, villet handling som fører til ...

 • www.livslinien.dk

  En frivillig, humanitær organisation, der arbejder på at forebygge selvmord og selvmordsforsøg i Danmark. Med fakta, undervisningsmateriale og rådgivning via ...

 • www.leksikon.org/art.php?n=2274

  Selvmord er betegnelsen på en målrettet handling, som et individ har foretaget for at skade sig selv, og hvor skaden har ført til døden. Selvmordsforsøg er 8-10 ...

 • www.forebygselvmord.dk

  Forebyg selvmord – især for mænd. Har du tanker om selvmord, så udsæt det! Det nytter at søge hjælp. Læs om andre mænds erfaringer med at få hjælp mod ...

 • www.selvmordsforskning.dk/Web/Site/Menu2/Registre/Selvmord

  Register for Selvmord. Register for Selvmord dækker perioden 1970-2010 og indeholder alle registrerede selvmord i Danmark. I forbindelse med et dødsfald udfærdiges ...

 • www.livslinien.dk/om-selvmord/statistik

  Statistik over selvmord og selvmordsforsøg. 613 mennesker begik selvmord i Danmark i 2011 (seneste tal). 1* Af dem var 454 mænd og 159 kvinder.1*

 • www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/selvmord_selvmordsforsoeg.htm

  Hvis du har tanker om at forsøge at tage livet af dig, bør du ubetinget snarest muligt tage kontakt med mennesker, som er parate til at hjælpe dig. En læge vil ...

 • tosommerfugle.blogspot.com

  Blog skrevet af en mand der gav sin kæreste fri til at begå selvmord, og blev frifundet i en retssag. Med medieklip og links til debat.

Sideinddeling