Bing

29 results
 1. www.uvm.dk

  Ellen Trane Nørby bliver ny minister for børn, undervisning og ligestilling [28.06.2015] Usikkerhed om praktikpladsstatistik [26.06.2015] Kom til gå-hjem-møder om ...

 2. www.undervisning.folkekirken.dk

  Interaktivt undervisningsmateriale til folkeskolens kristendomsundervisning.

 3. www.ft.dk/Undervisning.aspx

  Folketingets Undervisningsside. På siden kan elever i 8. og 9. klasse lære om det danske folkestyre

 4. www.emu.dk

  EMU understøtter og motiverer til undervisning og læring af høj kvalitet og med inddragelse af it, så lysten til læring styrkes.

 5. www.nagels.dk

  Undervisning for b rn, skole, planl gning og materialefremstilling

 6. www.ungivhk.dk/undervisning

  UNDERVISNINGSTILBUD I Ungdomsskolen finder du mange forskellige tilbud, som du kan være en del af. Om du er til det kreative, outdoore, skiture eller faglig ...

 7. www.bibelselskabet.dk/undervisning

  Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente.

 8. www.ft.dk/Undervisning/Grundloven.aspx

  Grundloven deler magten i tre: den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. De tre magter er uafhængige af hinanden og kontrollerer samtidig hinanden.

 9. www.fjern-undervisning.nu

  Fjern-undervisning.dk hjælper dig som vil i gang med en uddannelse som fjernundervisning via en skole i Danmark. Find uddannelser inden for engelsk …

 10. www.fjern-undervisning.nu/soeg/uddannelser?isDistance=1

  Tag din uddannelse som fjernstudie eller e-learning. Fjernundervisning er for dig, der har brug for et fleksibelt studie, hvor du kan selv tilrettelægger din tid.