Bing

11 700 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. www.consultingtools.no/akademiske-forskningsprosjekter.shtml

  ConsultingTools samarbeider med en rekke akademiske institusjoner vedrørende: forskningsprosjekter; gjesteforelesere ; bruk av ConsultingTools verktøy

 2. www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dep/tilskudd/informasjon-om-forsvars...

  Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning (Kapittel ...

 3. www.umb.no/.../oppslagsverk-akademiske-institusjoner-fra-hele-verden

  Oppslagsverk - Akademiske institusjoner fra hele verden Ingeborg Hvaale * = Kun tilgjengelig for ansatte og studenter ved UMB Braintrack Inneholder mer enn 8300 ...

 4. www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Akademisk-bandtvang-6621691.html

  07.10.2009 · Universitetet skal bli stadig mer lik andre offentlige service-institusjoner, ... Ambisjonen må være gjennom de akademiske institusjoner å utdanne ...

 5. palestinakomiteen.no/akademisk-boikott-av-israel

  Den avslutter med å presisere at forholdet mellom israelske akademiske institusjoner og den politiske situasjonen i Israel-Palestina, ...

 6. www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dep/tilskudd/utlyste-tilskudd.html?id=...

  Tilskuddsordning: Søknadsfrist: Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og ...

 7. www.human-factors.no/kunder.aspx

  Akademiske institusjoner. Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Oslo, Handelshøyskolen BI, ...

 8. www.akademiskboikott.no

  Israels akademiske og kulturelle institusjoner utdanner også lærerkreftene som fører okkupasjonsmakten Israels moralske blindhet videre til nye generasjoner.

 9. www.dmoz.org/.../Norsk/Vitenskap/Informatikk/Akademiske_institusjoner

  Høgskolen i Østfold: Avdeling for informasjonsteknologi - Tilbyr bachelor og master i informatikk. Informasjon om avdelingen, internasjonalisering, studier ...

 10. www.dmoz.org/World/Norsk/Vitenskap/Matematikk/Akademiske_institusjoner

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU): Institutt for matematiske fag - Informasjon om studier og forskning