Bing

21 results
 1. akasie.no

  Akasie språktjenester AS er sentrum i et nettverk av frittstående konsulenter med spesialkompetanse i språk. Selskapet har langsiktige avtaler med store ...

 2. https://www.norad.no/tilskudd/sok-stotte/hoyere-utdanning-og...

  Målet med NORHED-programmet er å styrke kapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner i lav- og mellominntektsland, slik at disse kan uteksaminere …

 3. www.totland.no

  Advokat Thea W. Totland er spesialist i barns rettigheter og arbeider kun med saker som handler om barn. Hun er også daglig leder i Stiftelsen barnas rettigheter ...

 4. https://no.wikipedia.org/wiki/Emeritus

  Emeritus eller emerita er en latinsk benevnelse som betyr «uttjent», og brukes i sammenstillinger for å betegne en person som er pensjonert eller avgått fra visse ...

 5. https://no.wikipedia.org/wiki/Kampala

  Kampala er hovedstaden i Uganda. Med 1 208 544 (2002) innbyggere er Kampala den største byen i Uganda. Byen er en del av det større Kampala distrikt og ligger 1189 ...

 6. forskning.no/om-forskning/2015/11/haugstad-hvem-du-kjenner...

  Hvem du kjenner, kan bestemme om du får jobb på et universitet. Det hevder statssekretær Bjørn Haugstad (H).

 7. www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-A-skrive-selv-eller...

  12.08.2015 · Den standarden norsk presse i sommer har satt for å reagere på plagiat i egne rekker, følges hverken av universiteter, forskningsinstitusjoner eller ...

 8. antropologi.org

  Du kan nå NAF på: naf@antropologi.org Medlem i NAF? Som medlem får du blant annet Norsk Antropologisk Tidsskrift og fordeler på Årskonferansene.

 9. homeos - Microsoft Research

  research.microsoft.com/en-us/projects/homeos

  Software Licensing. We are licensing (free; non-commercial use) the HomeOS prototype to encourage teaching, research, and prototyping on connected homes and devices.

 10. Scientific opinion on climate change - Wikipedia, the free ...

  https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_opinion_on_climate_change

  The scientific opinion on climate change is the overall judgment among scientists regarding whether global warming is occurring, and (if so) its causes and probable ...