• www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dep/tilskudd/informasjon-om-forsvars...

  Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning (Kapittel ...

 • www.consultingtools.no/akademiske-forskningsprosjekter.shtml

  ConsultingTools samarbeider med en rekke akademiske institusjoner vedrørende: forskningsprosjekter; gjesteforelesere ; bruk av ConsultingTools verktøy

 • www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Akademisk-bandtvang-6621691.html

  07.10.2009 · Ambisjonen må være gjennom de akademiske institusjoner å utdanne kyndige spesialister – og myndige samfunnsborgere. Del. Tweet. E-post.

 • www.umb.no/.../oppslagsverk-akademiske-institusjoner-fra-hele-verden

  Oppslagsverk - Akademiske institusjoner fra hele verden Ingeborg Hvaale * = Kun tilgjengelig for ansatte og studenter ved UMB Braintrack Inneholder mer enn 8300 ...

 • www.dmoz.org/World/Norsk/Vitenskap/Fysikk/Akademiske_institusjoner

  Universitetet i Bergen: Instiutt for fysikk og teknologi - Informasjon om fagseksjoner, undervisning, ansatte, studenter og Fysikkselskabet Tiplers Disipler.

 • www.dmoz.org/.../Norsk/Vitenskap/Informatikk/Akademiske_institusjoner

  Høgskolen i Østfold: Avdeling for informasjonsteknologi - Tilbyr bachelor og master i informatikk. Informasjon om avdelingen, internasjonalisering, studier ...

 • palestinakomiteen.no/akademisk-boikott-av-israel

  Rapporten viser også hvordan flere akademiske institusjoner er lokalisert på okkupert område og bidrar dermed til å utvide og opprettholde den ulovlige israelske ...

 • www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dep/tilskudd/utlyste-tilskudd.html?id=...

  Tilskuddsordning Søknadsfrist Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og ...

 • www.folkehelseforeningen.no/?kat_id=11

  MEDLEMMER NORSK FORENING FOR FOLKEHELSE har medlemmer fra private, offentlige og politiske foreninger og organisasjoner, akademiske institusjoner, profesjonsgrupper ...

 • www.akademiskboikott.no

  Israels akademiske og kulturelle institusjoner utdanner også lærerkreftene som fører okkupasjonsmakten Israels moralske blindhet videre til nye generasjoner.

Paginering