9 resultater
 • no.wikipedia.org/wiki/Emeritus

  Emeritus (maskulinum) eller emerita (femininum) er en latinsk benevnelse som betyr «uttjent», og brukes i sammenstillinger for å betegne en person som er ...

 • no.wikipedia.org/wiki/Jekaterinburg

  Jekaterinburg (russisk: Екатеринбург) er Russlands 4. største by, og er det administrative senteret i Sverdlovsk oblast. Mellom 1924 og 1991 het byen ...

 • lovdata.no/info/om_lovdata

  Om Lovdata. Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde ...

 • www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/1995/nou-1995-12/6.html?id=...

  3 Sentrale faktorer som innvirker på læring og sosialisering i en minoritetssituasjon

 • snl.no/globalisering

  Globalisering, en serie utviklingstrekk som kan medføre at stadig større deler av verden på en eller annen måte trekkes inn i og integreres i verdensomspennende ...

 • research.microsoft.com/en-us/projects/homeos

  Software Licensing. We are licensing (free; non-commercial use) the HomeOS prototype to encourage teaching, research, and prototyping on connected homes and devices.

 • www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld...

  2 Vurderinger og tiltak ... 2.2.2 Styrket faglighet: en lærerutdanning i to løp. Regjeringen vil motvirke at sosial bakgrunn er bestemmende for elevenes ...

 • sirilindstad.wordpress.com

  Plutselig begynner flere å ta til orde for å boikotte akademiske institusjoner i Uganda, som følge av den horrible anti-homoloven som ble vedtatt i februar.

 • en.wikipedia.org/wiki/Scientific_opinion_on_climate_change

  The scientific opinion on climate change is that the Earth's climate system is unequivocally warming, and it is extremely likely (at least 95% probability) that ...