Bing

21 results
 1. www.forhandling.no/?aid=9075170

  Logoen & Logoen til Forhandling.no er tegnet "&", som symboliserer vinn-vinn situasjoner. Vinn-vinn situasjonene som ofte sikre kjennetegner på gode avtaler og erfarne

 2. no.wikipedia.org/wiki/Vitenskapelig_ansatte

  Vitenskapelig ansatte (eller akademisk ansatte) er en norsk samlebetegnelse på personer i akademiske stillinger ved universiteter, høyskoler, frittstående ...

 3. no.wikipedia.org/wiki/Professor_emeritus

  Professor (av latin profiteri , «offentlig fremføre», en som hevder offentlig å være ekspert) er den høyeste tittelen for en person som forsker og underviser ...

 4. www.uib.no/nb/hemil

  Visste du at: HEMIL-senteret ble etablert som senter ved UiB i 1988 og er fra 2010 eget institutt som har Bachelor og Master utdanninger innenfor folkehelse og ...

 5. iaeste.no

  IAESTE er en upolitisk, uavhengig, ikke-statlig non-profit organisasjon som jobber i hovedsak for å tilby teknologi- og realfagsstudenter ved universitet og ...

 6. homeos - Microsoft Research

  research.microsoft.com/en-us/projects/homeos

  Selected media coverage. HomeOS: Microsoft Works on Bringing Smart Homes to the Masses, Time TechLand, Apr 2012; Microsoft forges ahead with new home …

 7. www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/1995/nou-1995-12/6.html?id=...

  3 Sentrale faktorer som innvirker på læring og sosialisering i en minoritetssituasjon

 8. www.unric.org/no/ledige-stillinger-og-praksisplasser

  Jobbmuligheter innen FN-systemet ”Vi, de Forente Nasjoners folk, er fast bestemt på å redde de kommende generasjonene fra krigens svøpe, som to ganger i vår ...

 9. utdanning.no/yrker/beskrivelse/jurist

  Som jurist er du ekspert på analyse av juridiske problemstillinger, og på å tolke og lage regler og avtaler. Vanlige arbeidsoppgaver for juristen:

 10. snl.no/globalisering

  Globalisering, betegnelse på at stadig større deler av verden trekkes inn og sammenveves i verdensomspennende økonomiske, politiske, sosiale, kulturelle og ...