21 resultater
 • no.wikipedia.org/wiki/Arbeidernes_kommunistparti

  Arbeidernes Kommunistparti (AKP) var et norsk kommunistisk parti av den maoistiske varianten. Partiet ble erklært stiftet 18. februar 1973, etter forberedende møter ...

 • no.wikipedia.org/wiki/Rødt

  Rødt (R) er et norsk politisk parti som ble stiftet 11. mars 2007 . Partiet er ikke representert på Stortinget , men har representanter i tre fylkesting og i 33 ...

 • www.fagerhus.no/a_Norge/forkortelser.html

  AAB. Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. AFL. Arbeidernes faglige Landsorganisasjon (LO) AFIN. Anarkistføderasjonen i Norge. AKP (m-l) Arbeidernes Kommunistparti ...

 • sv.wikipedia.org/wiki/Henning_Mankell

  Henning Georg Mankell (efternamnet uttalas med betoning på första stavelsen), född 3 februari 1948 i Stockholm , är en svensk författare och dramatiker . Mankell ...

 • nyagenda.cappelendamm.no/c84020/sammendrag/vis.html?tid=90731

  Kapittel 6: De politiske partiene. Partiene er bindeledd mellom velgerne og de ulike politiske styringsorganene. Det er partiene som stiller lister ved kommune ...

 • snl.no/bolsjeviker

  Bolsjeviker, fra 1903 navn på Lenins tilhengere innen det russiske sosialdemokratiske arbeiderparti. Denne fraksjonen ble grunnlaget for det senere russiske – og ...

 • www.finanslinker.net/lokalaviser.html

  Linker til lokalavisene, Adresseavisen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Nordstrands blad, Nordlys, Bladet Tromsø, Budstikka, Østlandets blad, Moss avis, Moss ...

 • www.daria.no/skole/?tekst=7653

  *Forklar utrykket "Den kalde krigen"?* Det er en spenning mellom USA og Sovjetunionen hele tiden. Den ene rustet opp og den andre rustet opp, ingen måtte være ...

 • notatene.no/?p=551

  1 Beskriv kort den økonomiske utviklingen i Norge i 1920-årene. Hva kjennetegnet denne perioden? 1.verdenskrig førte til et økt behov for selvberging.

 • www.hovedporten.no

  Hovedporten - Alt du trenger er bare ett klikk unna.

Paginering