Bing

Beta
23 results
 1. www.leksikon.org/art.php?n=141

  I 1998 fandtes der 2,86 millioner erhvervsaktive på det danske arbejdsmarked, men dette tal omfatter også folk udenfor arbejdsmarkedet, nemlig selvstændige og ...

 2. www.fibromyalgi.dk/index.php?page=det-rummelige-arbejdsmarked

  Det rummelige arbejdsmarked. Fibromyalgi er en sygdom, som bl.a. medfører kroniske udbredte smerter, udtalte hukommelsesproblemer, hovedpine, koncentrationsbesvær ...

 3. ams.dk

  Har det overordnede ansvar for implementeringen og for opfølgning på den arbejdsmarkedspolitiske indsats i Arbejdsformidlingen.

 4. www.freelance.dk

  freelance.dk - Ledige jobs på Danmarks bedste .NET, EDB og IT freelance jobmarked.

 5. kommune.viborg.dk/Erhverv/Medarbejdere-og-arbejdsmarked

  Velkommen til Jobcenter Viborg ... Mangler din virksomhed arbejdskraft, hjælp til uddannelse og opkvalificering af medarbejderne eller hjælp til fastholdelse, står ...

 6. ams.dk/Borgerservice/Kontanthjaelp.aspx

  Kontanthjælp. Du kan søge om kontanthjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie (ægtefælle og dine børn under 18 år). Du kan dog ikke modtage ...

 7. tysk.dk/erhverv.php

  Links til tyske jobdatabaser, oversættelser, tysk eksport, rådgivning, messeri tyskland, tyske virksomheder osv.

 8. www.skiftjob.dk

  Det danske arbejdsmarked er opdelt i typiske mande- og kvindebrancher. Opdelingen er med til at fastholde og begrænse den enkeltes muligheder på arbejdsmarkedet.

 9. www.vikarjob.dk

  Søg og find vikararbejde, nye vikarjob, vikariater indenfor kontor, salg, it, service, telemarketing, industri, teknik, sundhed m.fl.

 10. www.tl.dk/kontakt/ansatte+på+forbundskontoret/medlem+og+arbejdsmarked

  Forsikringssekretariatet- er primært en rådgivningsfunktion for a-kassens regionskontorer. Derfor skal du kontakte regionskontorerne hvis du har spørgsmål om ...

 1. Related searches