• www.naaf.no

  Fakta om astma og allergi, nyhetsartikler, pollenvarsling, presseklipp, informasjon om organisasjonen, forskningsfondet og trydgerettigheter.

 • www.naaf.no/no/astma

  Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstandstilstand i luftveiene. Astma kan føre til gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, tung pust eller ...

 • www.apotek1.no/astma-og-allergi

  Allergi og astma. Allergier og astma er noe som rammer mange av oss. I artiklene nedenfor finner du gode råd fra våre farmasøyter, sammen med forslag til gode og ...

 • www.helsedirektoratet.no/.../astma-og-allergi/Sider/default.aspx

  Astma og allergi rammer en stadig økende andel av Norges befolkning. Hvert femte barn og omtrent 10 prosent av den voksne befolkningen har astma. Halvparten av de ...

 • www.apotek1.no/temaer/astma-allergi

  Astma og allergi kan være et problem for mange. Få gode råd om hvordan du takler både astma og allergi på vårt temasenter.

 • www.fhi.no/tema/astma-og-allergi

  Dei aller fleste familiar har ingen grunn til å la vere å skaffe seg kjæledyr dersom tanken er å førebygge astma og allergi, men ein bør ta omsyn til allergikarane.

 • nhi.no/foreldre-og-barn/ungdom/sykdommer/astma-og-allergi-6599.html

  NHI.no - Norges største helsenettside. Basert på Nordens mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell (Norsk Elektronisk Legehåndbok).

 • helsenorge.no/Sykdomogbehandling/Sider/Astma-og-overfolsomhet/...

  Astma, allergi og overfølsomhet for en del stoffer og matvarer er vanlige plager i befolkningen. Noen av tilstandene har også vært økende de siste årene.

 • astma-allergi.no/index.htm

  Vår visjon: ”Klinikk for Allergi og Lungesykdommer skal være et ledende kompetansesenter for utredning, diagnostisering og behandling av ...

 • no.wikipedia.org/wiki/Astma

  Astma bronkialis , eller reversibel obstruktiv luftveissykdom , er en anfallspreget sykdom i de nedre luftveiene . Anfallet skyldes krampaktig sammentrekning av de ...

Paginering