1. australskegjeterhunder.no

  Årsmøte 2015 Referatet er klart. Les mer Program 2016

 2. www.allehunderaser.com/australian_shepherd

  Australsk gjeterhund er en ypperlig gjeterhund. Gjeterhunder har blitt trent til å adlyde verbale kommandoer såvel som plystring og kroppsspråk.

 3. https://no.wikipedia.org/wiki/Australian_Shepherd

  Australian shepherd (FCI #342), også kalt aussie, er en mellomstor til stor fårehund av collietype. Rasen brukes også til å gjete kveg

 4. https://aussienorge.wordpress.com

  ASKN sin hjemmeside har flyttet. Du kan besøke den på følgende adresse: http://www.askn.no

 5. www.hunderase.com/hunderaser/australsk_gjeterhund

  Australsk gjeterhund har blitt gruppert i gruppe 1 (Brukshunder, hyrdehunder, gjeterhunder) og seksjon nr.1 som er seksjonen for fårehunder, med rasenumer 342.

 6. www.australskegjeterhundernorge.webs.com

  Klubben har flyttet til en ny adresse: http://www.australskegjeterhunder.no/ Copyright AGN 2010

 7. www.allehunderaser.com/hunderaser/gjeterhunder.php

  Australsk gjeterhund. Australsk gjeterhund er en kraftig og kjempebra gjeterhund rasehund. Rasen ble avlet i USA. Australsk stumphalet kveghund.

 8. www.rasehund.no/raser/rase.asp?unit=9

  Australian Shepherd, eller Aussie som rasen ofte kalles, er en rendyrket amerikansk rase, og ikke australsk som navnet skulle tilsi. Navnet skyldes at de i USA trodde ...

 9. www.hunderase.no/australsk-gjeterhund

  Australsk gjeterhund er en intelligent brukshund med sterke gjete- og vaktinstinkter. Han er en lojal følgesvenn og har utholdenhet til å jobbe hele dagen.

 10. https://no.wikipedia.org/wiki/Gjeterhunder

  Gjeterhunder og kveghunder (FCI gruppe 1) eller bruks-, hyrde og gjeterhunder er en gruppe med hunder som består av de to undergruppene fårehunder og kveghunder ...