Bing

2 380 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. no.wikipedia.org/wiki/Baptisme

  En variant er at man fastholder at urmenigheten var baptistisk men at det så inntrådte et forfall der man forlot det baptistiske menighetsideal.

 2. no.wikipedia.org/wiki/Det_baptistiske_dåpssyn

  Det baptistiske dåpssyn er en tolkning av bibelens ord om dåp og har sitt opprinnelse i urkristen dåpspraksis som innebærer en dåp med full neddykkelse i vann.

 3. www.baptistene.info/bapttro.php

  Enkelte nyere strømninger innenfor baptismen, har hatt en litt annen tilnærming til Bibelen enn den tradisjonelle baptistiske tro. Baptistenes tro, ...

 4. www.baptistene.info/historie.php

  ... nattverd, menighetssyn, bibelsyn, trosfrihet m.m. Dette har vært den rådende oppfatningen i store deler av den baptistiske bevegelsen. ...

 5. debatt.sol.no/content/baptistene

  Felles for begge baptistiske redniger var at menigheten skulle bestå av mennesker som Gud hadde kalt ut av verden ved sitt Ord og sin Ånd, ...

 6. www.daria.no/skole/?tekst=6157

  Dåp i Skien baptistkirke . Dette vil også si at vær enkel menighet i baptistiske samfunnet er en enhet, og bestemmer over seg selv. Ingen bestemmer mer enn andre ...

 7. lbaptist.8m.com/baptister.html

  ... etter Guds ord. Ut fra verdsliggjørende og tilstivnende kirkeliv sprang og vekkelsesbevegelser fram som holdt på baptistiske synspunkter.

 8. www.helgeland.nu/Bibel/daapssyn.htm

  Det er tre hovedretninger når det gjelder synet på dåpen: DÅPSSYN, det evangelisk-lutherske. DÅPSSYN, det baptistiske. DÅPSSYN, det metodistiske

 9. www.propaganda.net/skoleside/?stil=6157

  Dåp i Skien baptistkirke . Dette vil også si at vær enkel menighet i baptistiske samfunnet er en enhet, og bestemmer over seg selv. Ingen bestemmer mer enn andre ...

 10. www.kristendom.dk/leksikon/513:baptisme

  Søg i kristendom.dk's store leksikon om fænomener, begreber, ritualer, personer og alt væsentligt i kristendommen