1. https://no.wikipedia.org/wiki/Det_baptistiske_dåpssyn

  Det baptistiske dåpssyn er en tolkning av bibelens ord om dåp og har sin opprinnelse i urkristen dåpspraksis som innebærer en dåp med full neddykkelse i vann.

 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Baptisme

  En variant er at man fastholder at urmenigheten var baptistisk men at det så inntrådte et forfall der man forlot det baptistiske menighetsideal.

 3. baptist.no

  Sinai Christian Church, Oslo International Family Church og Ethiopian Evangelical Church in Oslo ble tatt opp som medlemmer i Det Norske Baptistsamfunn på ...

 4. kristnetrossamfunn.wikispaces.com/Baptistene

  ... til Gud etter Guds ord. Ut fra verdsliggjørende og tilstivnende kirkeliv sprang og vekkelsbevegelser fram som gold på baptistiske synspunker. ...

 5. rle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1280515

  Det var straffen for å ha baptistiske synspunkter. Da han ble brent, sa han blant annet dette: «Sannheten er udødelig!» Hva tror du han mente med det?

 6. www.porsgrunn-baptistkirke.com/122953683

  Han var bare èn av ca. 4000 baptistiske martyrer som ble henrettet fordi de ikke ville ha noen statskirke, men en menighet av troende, døpte kristne.

 7. baptist.no/nbhs

  Norsk Baptist-Historisk Selskap (NBHS) ble etablert for å ta var på den baptistiske historie og arv i Norge. Selskapet har sine arkiver og tilgang på kontorplass i ...

 8. https://www.expedia.no/Den-Frste-Baptistiske-Kirke-I-Abule-Egba...

  Ser du etter et hotell i nærheten av Den første baptistiske kirke i Abule Egba i Lagos? Velg mellom over 98 hoteller nær Den første baptistiske kirke i Abule Egba ...

 9. www.oslo1baptist.no/side-10470s.html

  Baptistenes idégrunnlag. Den baptistiske tro og lære har sitt mønster i den første kristne menighet slik den skildres i Apostlenes gjerninger.

 10. lbaptist.8m.com/baptister.html

  ... etter Guds ord. Ut fra verdsliggjørende og tilstivnende kirkeliv sprang og vekkelsesbevegelser fram som holdt på baptistiske synspunkter.