Bing

Beta
52.200 resultsNarrow by language Narrow by region
  1. www.andersen.sdu.dk/forskning/bib/index.html

    H.C. Andersen-litteraturen: registreret HCA-litteratur fra 1822 til i dag på en række sprog fra trykte bibliografier og online samlinger. Bibliografien er en ...

  2. da.wikipedia.org/wiki/Bibliografi

    Bibliografier kan opdeles i: Fagbibliografi – fortegnelse over litteratur, der handler om et bestemt emne – f.eks. en kunstbibliografi; Institutionsbibliografi

  3. sdu.dk/bibliotek/fag/medicin/vejledning/fagets+bibliografier

    Medicinske bibliografier Indholdsfortegnelse: 1. Internationale generelle lægevidenskabelige bibliografier 2. Specielle medicinske bibliografier

  4. www.sdu.dk/bibliotek/studiesider/mechatronics/bibliografier

    Bibliografier giver en oversigt over faglitteraturen indenfor et område og findes dels i elektronisk, dels i trykt form. Her finder du nogle vigtige fagbibliografier ...

  5. da.wikipedia.org/wiki/Kategori:Bibliografier

    Her findes bibliografier for nogle af de større områder. Dermed kan man udvide kendskabet til den videnmasse, der findes på områderne, og desuden kan man …

  6. www.ale.dk/index.php?id=34

    Bibliografi betyder 'bogfortegnelse', og har traditionelt været alfabetiserede og/eller systematiserede fortegnelser over bøger, tidsskrifter, pjecer etc., men i ...

  7. dsl.dk/litteratur/bibliografier

    Ved bibliografier forstås registranter af tekster inden for bestemte emne- eller fagområder. I Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udarbejdes således ...

  8. www.statsbiblioteket.dk/.../digitale-samlinger/digitale-bibliografier

    Statsbiblioteket har digitaliseret nedenstående bibliografier og referencerne er blevet integreret i biblioteksdatabasen: Danske kommissionsbetænkninger 1850-1994

  9. www.kb.dk/da/kb/service/nationalbibliografi

    Et lands nationalbibliografi udgør traditionelt et system af bibliografier - bogfortegnelser, periodicaindekser, fortegnelser over audiovisuelle materialer etc. ...

  10. datamuseum.dk/wiki/COMAL_bibliografier

    DDE - Dansk Data Elektronik. ID-COMAL ASSEMBLER INTERFACE (Preliminary) Peter H. Martinsen DDE - Dansk Data Elektronik A/S ; 15 March 1979 ; 17 p.

    Ved brug af dette site godkendes brug af cookies til analyse, personalisering af indhold og annoncer