Bing

18 results
 1. www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/blodsykdommer_

  Avdeling for blodsykdommer behandler pasienter med alle typer blodsykdommer. Avdelingens målsetning er å levere god pasientbehandling, forskning på høyt ...

 2. www.ahus.no/omoss_/avdelinger_/blodsykdommer_

  Kst. avdelingssjef Svein Tore Opdan Postadresse. Postnummer

 3. www.helsebiblioteket.no/Legemidler/Blodsykdommer

  Nyttig nettverktøy for warfarindosering. Warfarin er til stor nytte for mange pasienter, men er også det legemiddelet i Norge som er forbundet med flest dødelige ...

 4. www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/maligne-blodsykdommer/forord

  Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer; Engelsk tittel-

 5. www.sykehuset-ostfold.no/.../kreft--og-blodsykdommer-poliklinikk_

  Vi utreder og behandler pasienter med kreft- og blodsykdommer. Pasienter med kreft- og blodsykdommer får behandling styrt av overleger. Seksjon for blodsykdommer

 6. www.stolav.no/no/Om-oss/Avdelinger/Barn-og-ungdom/Barn-4-Kreft--og...

  Barn 4 mottar barn og ungdom i alderen 0 - 18 år fra Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene. Pasientene har ulike kreft- og blodsykdommer.

 7. www.hnt.no/no/Om-oss/Avdelinger1

  Helse Nord-Trøndelags klinikker og avdelinger presenteres her.

 8. www.nordlandssykehuset.no/medisinsk-klinikk/category23409.html

  Medisinsk klinikk er lokalisert ved sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Virksomheten omfatter medisinsk avdeling ved de tre sykehusene, samt kreftenheten …

 9. www.stolav.no/83679

  Her finner du oversikt over behandlingstilbud ved St. Olavs Hospital.

 10. farmakologi.portfolio.no

  Dette er nettressursen til Illustrert farmakologi bind 1 og 2, tredje utgave. Menyen til venstre gjenspeiler kapitlene i bøkene. Der finner du undermapper for hvert ...