1. www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/blodsykdommer_

  Avdeling for blodsykdommer behandler pasienter med alle typer blodsykdommer. Avdelingens målsetning er å levere god pasientbehandling, forskning på høyt ...

 2. legemiddelhandboka.no/Terapi/6192

  Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok Postboks 63 Kalbakken - 0901 OSLO - Besøksadresse: Sven Oftedals vei 8 Telefon: 22 16 84 90 - telefaks: 22 16 84 ...

 3. www.sthf.no/omoss_/avdelinger_/Kreft-og-blodsykdommer-avdeling_

  Sykehuset Telemark Avdeling kreft og blodsykdommer Ulefossveien 55, bygg 53 - Moflata, Skien Henvendelse sykehusets hovedekspedisjon i Skien

 4. www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/maligne-blodsykdommer/forord

  Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer; Engelsk tittel-

 5. www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/maligne-blodsykdommer/...

  Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer; Engelsk tittel-

 6. nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/blod/hemokromatose-1065.html

  NHI.no er et generelt medisinsk oppslagsverk for legfolk utgitt av Norsk helseinformatikk. Innholdet i NHI.no er basert på Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), som ...

 7. Blood Disorders - Merck Manuals Consumer Version

  www.merckmanuals.com/home/blood-disorders

  Learn about Blood Disorders symptoms, diagnosis and treatment in the Merck Manual. HCP and Vet versions too!

 8. legeforeningen.no/Emner/Spesialiteter

  Oversikt over emnesider for alle spesialiteter. Allmennmedisin. fjern emne

 9. www.sykehuset-innlandet.no/omoss_/avdelinger_/divisjon-gjovik_

  Sykehuset på Gjøvik er en av divisjonene i Sykehuset Innlandet. Sykehuset ledes av divisjonsdirektør Kari Mette Vika . Besøkstider Generell besøkstid ...

 10. legeforeningen.no/Community/kurskatalogen

  Ledige plasser:12.09.16 - 13.09.16Rus- og avhengighetsmedisin, Innføringskurs del I / Obligatorisk emnekurs i rus- og avhengighet i voksenpsykiatri 14.09 ...