Bing

17 results
 1. www.stolav.no/no/Om-oss/Avdelinger/Barn-og-ungdom/Barn-4-Kreft--og...

  Barn 4 mottar barn og ungdom i alderen 0 - 18 år fra Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene. Pasientene har ulike kreft- og blodsykdommer.

 2. nhi.no/pasienthandboka/blod/ulike-blodsykdommer/hemokromatose-1065...

  NHI.no er et generelt medisinsk oppslagsverk for legfolk utgitt av Norsk helseinformatikk. Innholdet i NHI.no er basert på Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), som ...

 3. www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/metodebok/blodsykdommer/...

  Blødning i tilslutning til antikoagulasjonsbehandling og trombolytisk behandling er berørt i kapitlet om Blødningstilstander. Lav molekylvekt (LMV) heparin

 4. www.gyldendal.no/Faglitteratur/Medisin

  Gyldendal Norsk Forlag ... Velkommen til medisinredaksjonen! Her finner du aktuell faglitteratur . og nyheter innen helse og medisin.

 5. www.stolav.no/Om-oss/Avdelinger/Orkdal-sjukehus

  Orkdal Sjukehus har et bredt tilbud av somatiske tjenester og et godt kvalifisert personale som sørger for at pasientene får den behandling, pleie og omsorg de har ...

 6. www.lds.no/subpage.asp?PageCat=146&NewsCat=131&iMenuId=1211

  Klinikk for medisin har spesialister innen de fleste fagområder, spesialkompetanse for demensutredning og rehabilitering av geriatriske pasienter, og et spesielt ...

 7. www.helse-nord.no/prioriteringsveiledere/category23230.html

  Når sykehusene mottar henvisninger av pasienter, skal sykehuset sørge for at de pasientene det haster mest å få undersøkt kommer først inn til behandling. For ...

 8. legeforeningen.no/Emner/Spesialiteter

  Oversikt over emnesider for alle spesialiteter

 9. www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistgodkjenning/lege/...

  For alle spesialiteter gjelder også de generelle bestemmelsene.

 10. bindevevssykdommer.no/erytromelalgi

  Erytromelalgia (ICD-10 I 73.8) Definisjon: Episodevis brennende smerter og rødhet i føtter og/eller hender. Årsakene er flere. Noen har en genmutasjon i ionekanaler.

 1. Related searches