Bing

48 900 resultsLanguage Region
 1. https://no.wikipedia.org/wiki/Den_europeiske_union

  Den politiske konstruksjon som senere utviklet seg til Den europeiske union har sitt utspring i kjølvannet av Den annen verdenskrig, da Europa hadde lidd store ...

 2. https://snl.no/Den_europeiske_union

  Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 28 medlemsland, med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer ...

 3. https://no.wikipedia.org/wiki/Den_europeiske_unions_råd

  Rådet for Den europeiske union (noen ganger bare kalt Rådet, tidligere også kjent som Unionsrådet eller Ministerrådet) utgjør, sammen med Europaparlamentet, EUs ...

 4. www.globalis.no/Organisasjoner/EU

  Den europeiske union (EU) Den europeiske union ble opprettet i 1953, og har etter hvert vokst til å bli en stor organisasjon bestående av 28 europeiske land.

 5. https://snl.no/EUs_historie

  Den europeiske union. Signeringen av Roma-traktaten på Capitol 25. mars 1957. Blant underskriverne sees Paul Henri Spaak fra Belgia (nr. 1 fra venstre), ...

 6. no.thefreedictionary.com/Den+europeiske+union

  Definisjon av Den europeiske union i Online Dictionary. Betydningen av Den europeiske union. Norsk oversettelse av Den europeiske union. Oversettelser av …

 7. https://wiki.rogfk.no/groups/se_samfunnsfag/wiki/80a68

  Den europeiske union (EU) er en union mellom 28 stater i Europa. Statene i unionen har et tett økonomisk og politisk samarbeid på flere områder.

 8. EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION

  https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/nhd/vedlegg/hoe...PDF file

  og ut fra følgende betraktninger: (1) Den europeiske union søker å skape stadig tettere forbindelser mellom Europas stater og folk og å sikre økonomisk og sosial ...

 9. nobelpeaceprize.org/nb_NO/laureates/laureates-2012/EU-2012

  Den europeiske union (EU) Nobelforedrag av Den europeiske union, representert av Herman Van Rompuy og José Manuel Durão Barroso (Oslo, 10. desember, 2012)

 10. https://www.sv.uio.no/arena/forskning/vi-forsker-pa/eu/index.html

  Fra økonomisk til politisk samarbeid. Den viktigste bærebjelken for EU-prosjektet har lenge vært det økonomiske samarbeidet. Men de siste tiårene har unionen i ...

 1. Related searches

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.Lær mer