Bing

15 results
 1. no.wikipedia.org/wiki/EU

  Den europeiske union (EU; el. Europaunionen) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 28 demokratiske nasjonalstater i Europa. Unionen har sitt opphav i De ...

 2. no.wikipedia.org/wiki/Forordning_(Den_europeiske_union)

  En forordning er en EU-rettsakt, altså en en slags EU- lov . En forordning er, i motsetning til et direktiv direkte anvendelig i medlemsstatene. Det betyr at EU ...

 3. www.globalis.no/Organisasjoner/EU

  Den europeiske union (EU) Den europeiske union ble opprettet i 1953, og har etter hvert vokst til å bli en stor organisasjon bestående av 28 europeiske land.

 4. hvorhenderdet.nupi.no/Artikler/...for-2012-til-Den-europeiske-union-EU

  Den europeiske union er blitt tildelt Nobels fredspris for 2012. Hvorfor?

 5. www.kartovereuropa.info/kart-over-eu.html

  Kart over Europa. Kart Den europeiske union. ... Kart EU. Kart over Den europeiske union 2008.

 6. www.aof.no

  Studieforbundet AOF Norge er i dag et stort, landsdekkende studieforbund med fokus på voksenopplæring og etterutdanning. Studieforbundet er hovedkontoret for ...

 7. fxtop.com/no/valutakalkulator.php

  On-line og simultan valutakalkulator med euro, dollar, NOK og verdens hovedvalutaer.

 8. eeas.europa.eu/delegations/norway

  19/05/2015 - Europa Nostra. Mandag 18. juni inviterte Delegasjonen til en mottakelse i anledning Den europeiske kulturminneprisen som skal deles ut under ...

 9. Founding fathers of the European Union - Wikipedia, the ...

  en.wikipedia.org/wiki/Founding_fathers_of_the_European_Union

  The Founding Fathers of the European Union are a number of men who have been recognised as making a major contribution to the development of European unity and …

 10. ndla.no/nb/node/11047

  Fagstoff: EUs hovedkvarter ligger i Brussel i Belgia. I tillegg er deler av EU-byråkratiet lagt til Strasbourg i Frankrike og til Luxembourg. EU er i seg selv en av ...