Bing

59 400 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. no.wikipedia.org/wiki/Den_europeiske_union

  Den europeiske union (EU; el. Europaunionen) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 28 demokratiske nasjonalstater i Europa. Unionen har sitt opphav i De ...

 2. https://snl.no/Den_europeiske_union

  Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 28 medlemsland, med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer ...

 3. https://sml.snl.no/Den_europeiske_union

  økonomisk og politisk sammenslutning av europeiske stater. Norge er ikke medlem av EU, men har gjennom EØS-avtalen påtatt seg å følge store deler av det ...

 4. no.wikipedia.org/wiki/Symboler_på_Den_europeiske_union

  Den europeiske unions symboler er gradvis blitt utformet og kommet i anvendelse siden opprettelsen av Unionen og dens forløpere. Likeledes har flere av EUs mest ...

 5. Den europeiske unionen - Wikipedia

  nn.wikipedia.org/wiki/Den_europeiske_unionen

  Den europeiske unionen (EU) er ein mellomstatleg organisasjon av europeiske statar. Den vart etablert etter ei underteikning av representatar frå De europeiske ...

 6. www.globalis.no/Organisasjoner/EU

  Den europeiske union (EU) Den europeiske union ble opprettet i 1953, og har etter hvert vokst til å bli en stor organisasjon bestående av 28 europeiske land.

 7. europa.eu/index_da.htm

  EUROPA er EU's officielle websted med information fra alle EU's institutioner, agenturer og organer.

 8. www.difi.no/artikkel/2010/08/raadet-for-den-europeiske-union

  Rådet for den europeiske union, heretter kalt Rådet, har sete i Brussel og er organisert etter ulike politikkområder. Rådet er tidligere kjent som Ministerrådet.

 9. nobelpeaceprize.org/nb_NO/laureates/laureates-2012/EU-2012

  Den europeiske union (EU) Nobelforedrag av Den europeiske union, representert av Herman Van Rompuy og José Manuel Durão Barroso (Oslo, 10. desember, 2012)

 10. https://www.regjeringen.no/nb/tema/utenrikssaker/europapolitikk/...

  EU-landenes utenriks- og fagministere møtes jevnlig i Rådet for den europeiske union. Les mer om hva Rådet gjør, og hvilke møtekonstellasjoner det består av.

 1. Related searches

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.