Bing

18 results
 1. Related searches for den_europeiske_union

 2. no.wikipedia.org/wiki/EU

  Den europeiske union (EU; el. Europaunionen) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 28 demokratiske nasjonalstater i Europa. Unionen har sitt opphav i De ...

 3. no.wikipedia.org/wiki/Direktiv_(Den_europeiske_union)

  Et direktiv er en rettsakt i Den europeiske union (EU). Unionens medlemsstater er innen en gitt tidsfrist pålagt å innføre i nasjonale lovverk den lovgivning som ...

 4. nobelpeaceprize.org/nb_NO/about_peaceprize

  Nobels Fredspris. Nobels fredspris er en internasjonal pris som kan utdeles årlig av Den norske Nobelkomite etter retningslinjer fastsatt i Alfred Nobels testamente.

 5. eeas.europa.eu/delegations/norway

  08/07/2014 - EIB bidrar til utvikling av bærekraftig sjøtransport mellom Norge og Danmark. Den europeiske investeringsbanken (EIB) gir et lån på 124 millioner ...

 6. europa.eu/index_da.htm

  EUROPA er EU's officielle websted med information fra alle EU's institutioner, agenturer og organer.

 7. www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen.html

  26.07.2014 Gjennom EØS-midla er det no lyst ut omlag 80 millionar kroner til grøn næringsutvikling i Romania. Norske verksemder er ønska som samarbeidspartnarar.

 8. European Union - Wikipedia, the free encyclopedia

  en.wikipedia.org/wiki/European_Union

  The European Union (EU) is a politico - economic union of 28 member states that are primarily located in Europe. The EU operates through a system of supranational ...

 9. www.ung.no/europa/483_EU_-_Europeisk_union.html

  25.05.2014 · Den europeiske union - EU - er et unikt samarbeid som oppsto etter den andre verdenskrig med ett hovedmål: å hindre at europeiske stater igjen skulle gå ...

 10. norskbluesunion.no

  Det arrangeres i 2014 fire regionale kvalik’er i Union Bluescup, i Molde, Oslo, Egersund og Trondheim. Norsk Bluesunion inviterer nå uetablerte, unge musikere og ...

 11. www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2009/nou-2009-10/11.html?...

  10.1 Sosiale helseforskjeller i Norge – status. Sett under ett er den norske befolkningens helse god, men gjennomsnittstallene skjuler systematiske forskjeller ...

 1. Related searches