Bing

20 results
 1. Related searches for den_europeiske_union

 2. https://snl.no/Den_europeiske_union

  Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 28 medlemsland, med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer ...

 3. no.wikipedia.org/wiki/EU

  Den europeiske union (EU; el. Europaunionen) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 28 demokratiske nasjonalstater i Europa. Unionen har sitt opphav i De ...

 4. no.wikipedia.org/wiki/Direktiv_(Den_europeiske_union)

  Et direktiv er en rettsakt i Den europeiske union (EU). Unionens medlemsstater er innen en gitt tidsfrist pålagt å innføre i nasjonale lovverk den lovgivning som ...

 5. nobelpeaceprize.org/nb_NO/about_peaceprize

  Nobels Fredspris. Nobels fredspris er en internasjonal pris som kan utdeles årlig av Den norske Nobelkomite etter retningslinjer fastsatt i Alfred Nobels testamente.

 6. europa.eu/index_da.htm

  EUROPA er EU's officielle websted med information fra alle EU's institutioner, agenturer og organer.

 7. www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen.html?id=279683

  23.09.2014 Som en reaksjon på Russlands vedvarende folkerettsbrudd i Ukraina, innførte EU den 12. september nye restriktive tiltak mot Russland.

 8. www.bygningsarbeider.no

  Bygningsferien for 2015 fastsatt BNL og Fellesforbundet er enige om når neste års bygningsferie skal være. Partene er enige om at den anbefalte bygningsferien 2015 ...

 9. EUROPA – EU website | Choose your language | Choisir une ...

  europa.eu

  EUROPA is the official EU website that provides access to information published by all EU institutions, agencies and bodies.

 10. www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2009/nou-2009-10/11.html?...

  10.1 Sosiale helseforskjeller i Norge – status. Sett under ett er den norske befolkningens helse god, men gjennomsnittstallene skjuler systematiske forskjeller ...

 11. www.odu.no

  Dagbladet, nettutgaven 19.12.2013 DELER UT: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson følger opp Fremskrittspartiets mangeårige politiske støtte til pionerdykkerne.

 1. Ads

  • Europeiske

   finnreiseforsikring24.com

   Sikkerhet ut over alle grenser. Beregn din reiseforsikring online.

  • Den

   www.prisbob.nu/Den

   Finn Den.

  • Den

   www.prispanda.nu/Den

   Søker du Den.

  See your ad here »
 2. Related searches