Bing

60 800 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. no.wikipedia.org/wiki/Den_europeiske_union

  Den europeiske union (EU; el. Europaunionen) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 28 demokratiske nasjonalstater i Europa. Unionen har sitt opphav i De ...

 2. sml.snl.no/Den_europeiske_union

  økonomisk og politisk sammenslutning av europeiske stater. Norge er ikke medlem av EU, men har gjennom EØS-avtalen påtatt seg å følge store deler av det ...

 3. Europa - Official Site

  europa.eu

  EUROPA is the official EU website that provides access to information published by all EU institutions, agencies and bodies. Official website of the European Union ...

 4. no.wikipedia.org/wiki/Symboler_på_Den_europeiske_union

  Den europeiske unions symboler er gradvis blitt utformet og kommet i anvendelse siden opprettelsen av Unionen og dens forløpere. Likeledes har flere av EUs mest ...

 5. Den europeiske unionen - Wikipedia

  nn.wikipedia.org/wiki/Den_europeiske_unionen

  Den europeiske unionen (EU) er ein mellomstatleg organisasjon av europeiske statar, etablert ved Den europeiske unionstraktaten (Maastricht-traktaten).

 6. www.ung.no/europa/483_EU_-_Europeisk_union.html

  25.05.2014 · Den europeiske union - EU - er et unikt samarbeid som oppsto etter den andre verdenskrig med ett hovedmål: å hindre at europeiske stater igjen skulle gå ...

 7. europa.eu/index_da.htm

  DEN EUROPÆISKE UNION. Europa-Parlamentet; Det Europæiske Råd; Rådet for Den Europæiske Union; Formandskabet for EU-Rådet; Europa-Kommissionen; Den

 8. nobelpeaceprize.org/nb_NO/laureates/laureates-2012/EU-2012

  Den europeiske union (EU) Nobelforedrag av Den europeiske union, representert av Herman Van Rompuy og José Manuel Durão Barroso (Oslo, 10. desember, 2012)

 9. https://snl.no/EU

  EU, Den europeiske union, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 28 medlemsland, med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer ...

 10. Konsolidert utgave av traktaten om Den europeiske union

  www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Europa/Lisboatraktat/Kon... · PDF file

  Lisboa-traktaten 13 Den skal fremme økonomisk, sosial og territorial utjevning og solidaritet mellom medlemsstatene. Den skal respektere medlemsstatenes rike ...

 1. Ad

  • Europeiske

   www.prispanda.nu/Europeiske

   Søker du Europeiske.

  See your ad here »
 2. Related searches