Bing

58 300 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. https://snl.no/Den_europeiske_union

  Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 28 medlemsland, med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer ...

 2. no.wikipedia.org/wiki/Den_europeiske_union

  Den europeiske union (EU; el. Europaunionen) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 28 demokratiske nasjonalstater i Europa. Unionen har sitt opphav i De ...

 3. https://sml.snl.no/Den_europeiske_union

  økonomisk og politisk sammenslutning av europeiske stater. Norge er ikke medlem av EU, men har gjennom EØS-avtalen påtatt seg å følge store deler av det ...

 4. Den europeiske unionen - Wikipedia

  nn.wikipedia.org/wiki/Den_europeiske_unionen

  Den europeiske unionen (EU) er ein mellomstatleg organisasjon av europeiske statar. Den vart etablert etter ei underteikning av representatar frå De europeiske ...

 5. www.globalis.no/Organisasjoner/EU

  Den europeiske union (EU) Den europeiske union ble opprettet i 1953, og har etter hvert vokst til å bli en stor organisasjon bestående av 28 europeiske land.

 6. europa.eu/index_da.htm

  EUROPA er EU's officielle websted med information fra alle EU's institutioner, agenturer og organer.

 7. www.difi.no/artikkel/2010/08/raadet-for-den-europeiske-union

  Rådet for den europeiske union, heretter kalt Rådet, har sete i Brussel og er organisert etter ulike politikkområder. Rådet er tidligere kjent som Ministerrådet.

 8. nobelpeaceprize.org/nb_NO/laureates/laureates-2012/EU-2012

  Den europeiske union (EU) Nobelforedrag av Den europeiske union, representert av Herman Van Rompuy og José Manuel Durão Barroso (Oslo, 10. desember, 2012)

 9. no.thefreedictionary.com/Den+europeiske+union

  Den europeiske union the European Union, European Union Den europeiske union Europäische Union Den europeiske union Union européenne, Union Européenne …

 10. https://wiki.rogfk.no/.../wiki/80a68/Den_europeiske_union.html

  Den europeiske union (EU) er en union mellom 28 stater i Europa. Statene i unionen har et tett økonomisk og politisk samarbeid på flere områder.

 1. Related searches

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.