Bing

14 results
 1. no.wikipedia.org/wiki/EU

  Den europeiske union (EU; el. Europaunionen) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 28 demokratiske nasjonalstater i Europa. Unionen har sitt opphav i De ...

 2. no.wikipedia.org/wiki/Forordning_(Den_europeiske_union)

  En forordning er en EU-rettsakt, altså en en slags EU- lov . En forordning er, i motsetning til et direktiv direkte anvendelig i medlemsstatene. Det betyr at EU ...

 3. www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS2372

  Kort om emnet. Den europeiske union som ble vedtatt under traktatforhandlingene i Maastricht i 1991, med felles flyktning- og asylpolitikk, sikkerhetspolitisk ...

 4. nobelpeaceprize.org/nb_NO/about_peaceprize

  Nobels Fredspris. Nobels fredspris er en internasjonal pris som kan utdeles årlig av Den norske Nobelkomite etter retningslinjer fastsatt i Alfred Nobels testamente.

 5. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/16/EF ...

  www.dibk.no/globalassets/produkt--og-markedstilsyn/regler/... · PDF file

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/16/EF av 29. juni 1995 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om heiser EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR …

 6. fxtop.com/no/valutakalkulator.php

  On-line og simultan valutakalkulator med euro, dollar, NOK og verdens hovedvalutaer.

 7. https://www.habbo.no

  Habbo Hotel - Sjekk inn GRATIS, og bli med på moroa! Møt venner, spill, chat, skap din egen avatar, design rom og mye mer...

 8. europa.eu/index_da.htm

  EUROPA er EU's officielle websted med information fra alle EU's institutioner, agenturer og organer.

 9. nobelpeaceprize.org/nb_NO/laureates

  2014: Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai: 2013: Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) 2012: Den europeiske union (EU) 2011: Ellen Johnson ...

 10. eeas.europa.eu/delegations/norway

  European Union - Delegations - Norway ... 19/02/15 - European Commission stands by Italy on coping with migratory pressure on Lampedusa

 1. Related searches