1. About our ads
 2. https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Forberede/Velge...

  Enkeltpersonforetak er en organisasjonsform hvor en fysisk person står ansvarlig for en næringsvirksomhet. Det betyr at han eller hun har fullt økonomisk ansvar ...

 3. enkeltmannsforetak.nyttiginfo.no

  Nettstedet for deg som driver (eller ønsker å starte) som selvstendig næringsdrivende. Mengder av tips om skatt, moms, drift og mye mer.

 4. https://www.enkeloppstart.no/starte-enkeltmannsforetak

  Enkeltmannsforetak - eller enkeltpersonforetak, brukes om næringsvirksomhet drevet for en enkeltpersons regning og risiko. Les mer om enkeltmannsforetak hos ...

 5. https://no.wikipedia.org/wiki/Enkeltpersonforetak

  Enkeltpersonforetak (ENK) er en betegnelse som brukes om næringsvirksomhet drevet for en enkeltpersons regning og risiko. Enkeltpersonforetak er ikke innenfor ...

 6. enkeltmannsforetak.nyttiginfo.no/kategorier/skatt

  Vi som driver enkeltmannsforetak i Norge skattes hardt! Særlig siden det skal skattes av alt overskudd i foretaket, høyere trygdeavgift og ingen bunnfradrag som

 7. risanger.no/naring/enkeltpersonforetak-pa-et-oyeblikk-gratis

  EGET FIRMA, NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, ENKELTMANNSFORETAK, STARTE: Et enkeltpersonforetak - ENK, også kalt enkeltmannsforetak

 8. https://enkeltmannsforetak.no

  Enkeltmannsforetak.no. Ring oss på tlf 47 47 36 10, send oss en e-post til post@enkeltmannsforetak.no eller fyll ut kontaktskjemaet under for mer informasjon.

 9. www.firmahjelp.no/starte-enkeltmannsforetak/fordeler-med...

  Det er færre fordeler med enkeltmannsforetak enn det er ulemper. Se vår oppsummering av fordeler og ulemper før du setter i gang.

 10. https://enkeltmannsforetak.no/fagstoff/skatt-enkeltpersonforetak

  Fradrag. I hovedsak har du de samme fradragsmulighetene i et enkeltpersonforetak som i et aksjeselskap. Alle kvitteringer vedrørende utgifter som kan knyttes til ...

 11. norskbedriftstjeneste.no/starte-bedrift

  enkeltmannsforetak; drive bedrift. bedriftstjenester as. endre styret; fjerne revisor; utdeling av utbytte; endre virksomhetsbeskrivelse; endre foretaksnavn ...

 12. About our ads