Bing

Sign in
49 900 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. no.wikipedia.org/wiki/Etnisitet

  Etnisitet er felles særtrekk ved en gruppe som identifiserer gruppen som et "folk". Fellestrekkene gir seg uttrykk i språk, musikk, verdier, kunst, praksis ...

 2. snl.no/etnisitet

  Etnisitet, i sosialantropologi og sosiologi om det som angår den identitet en person eller gruppe gis ved å tilhøre en folkegruppe. Se etnisk gruppe..

 3. www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/etnisitet/etnisitet.html

  For å forstå menneskelig identitet, selvet, i hele sin fylde, er det nødvendig å bruke kraftige metaforer. Hos en del vestafrikanske folk er skilpadden den sentrale.

 4. Etnisitet - Wikipedia

  nn.wikipedia.org/wiki/Etnisitet

  Etnisitet eller etnisk er nemningar som blir bruka om det fenomenet at grupper av menneske identifiserer seg etter tenkte eller reelle skilnader i høve til andre ...

 5. www.borgos.nndata.no/Etnisitet.htm

  De to begrepene etnisitet og identitet er beslekta, men ikke lik hverandre. Begge har noe med kultur å gjøre, ingen har et genetisk grunnlag, og de brukes hyppig.

 6. www.ldo.no/no/Tema/Etnisitet

  Etnisitet. Mangel på jobbtilbud, ulike tilgang til offentlige tjenester og islamofobi, er noen av de store utfordringene etniske minoriteter står overfor i Norge i dag.

 7. www.ldo.no/no/Klagesaker/Grunnlag-etnisitet

  Etnisitet. Her finner du klagesakene fra i år som omhandler etnisitet. Eldre klagesaker finner du ved å søke i arkivet.

 8. www.forskning.no/kultur/etnisitet

  Minoritetsbarn er oftere utsatt for vold hjemme. Fattigdom og sosial tilhørighet utgjør en større risikofaktor enn kultur, mener forsker.

 9. Slide 1

  www.uio.no/.../emner/sv/psykologi/PSY2503/v05/notater/2503Et · PPT file · Web view

  Etnisitet i et minoritetsperspektiv Cultural diversity Its social psychology Xenia Chryssochoou (2004) Sosial psykologiske forklaringsnivåer: Intrapersonlig ...

 10. Vi forskar på: Etnisitet - Det juridiske fakultet

  www.jus.uio.no/forskning/vi-forsker-pa/etnisitet

  Etnisitet er også eit sentralt omgrep i forskinga innanfor menneskerettar og kriminologi og rettssosiologi. Ei sentral utfordring i Noreg og Europa i dag, der ulike ...

 1. Related searches

Vi oppdaterer våre vilkår for bruk.

Les mer