Bing

49 700 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. no.wikipedia.org/wiki/Etnisitet

  Etnisitet betegner felles særtrekk ved en gruppe mennesker som identifiserer gruppen som et folk . Fellestrekkene gir seg uttrykk i språk , kultur , musikk ...

 2. www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/etnisitet/etnisitet.html

  For å forstå menneskelig identitet, selvet, i hele sin fylde, er det nødvendig å bruke kraftige metaforer. Hos en del vestafrikanske folk er skilpadden den sentrale.

 3. https://snl.no/etnisk

  Etnisitet viser altså ikke til objektive kulturforskjeller, men er sosialt og kulturelt definert. Grunnlaget for etnisk kategorisering er det som oppfattes som ...

 4. www.borgos.nndata.no/Etnisitet.htm

  De to begrepene etnisitet og identitet er beslekta, men ikke lik hverandre. Begge har noe med kultur å gjøre, ingen har et genetisk grunnlag, og de brukes hyppig.

 5. Etnisitet - Wikipedia

  nn.wikipedia.org/wiki/Etnisitet

  Etnisitet eller etnisk er nemningar som blir bruka om det fenomenet at grupper av menneske identifiserer seg etter tenkte eller reelle skilnader i høve til andre ...

 6. forskning.no/etnisitet

  Fra 1990 til 2013 ble 3188 flyktninger erklært omkommet ved ankomst til Europas sørlige grense, ifølge forskere som har samlet dødsattester fra ulike land.

 7. www.galdu.org/web/index.php?sladja=57&vuolitsladja=125&giella1=nor

  Begrepet etnisitet handler om kulturelle forhold som for eksempel språk, klesdrakt, matvaner og religion. Oppfattelse av ulik etnisitet oppstår i forholdet mellom ...

 8. www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2100

  Kort om emnet. Emnet gir en teoretisk og empirisk innføring i hva sosial ulikhet er, hvordan det skapes, opprettholdes og får konsekvenser for samfunnslivet.

 9. Etnisitet - Forsiden - Universitetet i Oslo

  www.uio.no/.../emner/sv/psykologi/PSY2503/v05/notater/2503Et · PPT file · Web view

  Etnisitet i et minoritetsperspektiv Cultural diversity Its social psychology Xenia Chryssochoou (2004) Sosial psykologiske forklaringsnivåer: Intrapersonlig ...

 10. definisjoner.no/etnisitet

  Etnisitet er et kulturtrekk og en betegnelse for en gruppe eller kollektiv som oppfattes som om man deler kulturelle trekk , opprinnelse. Gruppen sees på med en ...

 1. Related searches

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.Lær mer