Bing

51 900 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. https://no.wikipedia.org/wiki/Etnisitet

  Etnisitet betegner felles særtrekk ved en gruppe mennesker som identifiserer gruppen som et folk. Fellestrekkene gir seg uttrykk i språk, kultur, musikk, verdier ...

 2. https://snl.no/etnisk

  Etnisitet viser altså ikke til objektive kulturforskjeller, men er sosialt og kulturelt definert. Grunnlaget for etnisk kategorisering er det som oppfattes som ...

 3. www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/etnisitet/etnisitet.html

  For å forstå menneskelig identitet, selvet, i hele sin fylde, er det nødvendig å bruke kraftige metaforer. Hos en del vestafrikanske folk er skilpadden den sentrale.

 4. definisjoner.no/etnisitet

  Etnisitet er et kulturtrekk og en betegnelse for en gruppe eller kollektiv som oppfattes som om man deler kulturelle trekk , opprinnelse. Gruppen sees på med en ...

 5. forskning.no/etnisitet

  Om forskning.no. forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter. forskning.no gis ut under Redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør / …

 6. www.borgos.nndata.no/Etnisitet.htm

  De to begrepene etnisitet og identitet er beslekta, men ikke lik hverandre. Begge har noe med kultur å gjøre, ingen har et genetisk grunnlag, og de brukes hyppig.

 7. Etnisitet - Wikipedia

  https://nn.wikipedia.org/wiki/Etnisitet

  Etnisitet og rase. Omgrepet etnisitet blei bruka som eit slags avløysarord for rase frå midten av 1900-talet, etter at raseomgrepet var blitt forkasta på grunn av ...

 8. https://snl.no/diskrimineringsloven

  Diskrimineringsloven om etnisitet, lov av 21. juni 2013 nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn. Formålet med loven er å ...

 9. https://www.ntnu.no/kult/etnisitet

  Forskningsgruppa er et forum for tilegnelse og utvikling av kunnskap innenfor feltet kjønn, etnisitet og likestilling. Vi undersøker samspillet mellom disse ...

 10. https://no.wikipedia.org/wiki/Diskusjon:Etnisitet

  Kropp. Er ikke genetikk og biologi også en del av ens etnisitet? Etter ordboka betyr vel etnisitet "bakgrunn", men da oftest brukt i forhold til folkegrupper.

 1. Related searches

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.Lær mer