Bing

77 600 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. no.wikipedia.org/wiki/Etnisitet

  Etnisitet er felles særtrekk ved en gruppe som identifiserer gruppen som et "folk". Fellestrekkene gir seg uttrykk i språk, musikk, verdier, kunst, praksis ...

 2. www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/etnisitet/etnisitet.html

  For å forstå menneskelig identitet, selvet, i hele sin fylde, er det nødvendig å bruke kraftige metaforer. Hos en del vestafrikanske folk er skilpadden den sentrale.

 3. www.borgos.nndata.no/Etnisitet.htm

  De to begrepene etnisitet og identitet er beslekta, men ikke lik hverandre. Begge har noe med kultur å gjøre, ingen har et genetisk grunnlag, og de brukes hyppig.

 4. https://snl.no/etnisk

  Etnisitet viser altså ikke til objektive kulturforskjeller, men er sosialt og kulturelt definert. Grunnlaget for etnisk kategorisering er det som oppfattes som ...

 5. Etnisitet - Wikipedia

  nn.wikipedia.org/wiki/Etnisitet

  Etnisitet eller etnisk er nemningar som blir bruka om det fenomenet at grupper av menneske identifiserer seg etter tenkte eller reelle skilnader i høve til andre ...

 6. www.ldo.no/no/Klagesaker/Grunnlag-etnisitet

  Etnisitet. Her finner du klagesakene fra i år som omhandler etnisitet. Eldre klagesaker finner du ved å søke i arkivet.

 7. www.ldo.no/no/Tema/Etnisitet

  Etnisitet. Mangel på jobbtilbud, ulike tilgang til offentlige tjenester og islamofobi, er noen av de store utfordringene etniske minoriteter står overfor i Norge i dag.

 8. Etnisitet - Forsiden - Universitetet i Oslo

  www.uio.no/.../emner/sv/psykologi/PSY2503/v05/notater/2503Et · PPT file · Web view

  Etnisitet i et minoritetsperspektiv Cultural diversity Its social psychology Xenia Chryssochoou (2004) Sosial psykologiske forklaringsnivåer: Intrapersonlig ...

 9. forskning.no/kultur/etnisitet

  Etnisitet; Filosofiske fag; Fritid; Historie; Jul; Kulturlandskap; Kulturpolitikk; Kunst og litteratur; Kunsthistorie; Media; Musikk; Overtro; Religion; Språk ...

 10. www.galdu.org/web/index.php?sladja=57&vuolitsladja=125&giella1=nor

  Begrepet etnisitet handler om kulturelle forhold som for eksempel språk, klesdrakt, matvaner og religion. Oppfattelse av ulik etnisitet oppstår i forholdet mellom ...

 1. Related searches

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.