Bing

51 100 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. https://no.wikipedia.org/wiki/Etnisitet

  Euroasiatisk barn. Hvilken etnisitet som gutten eller andre identifiserer ham med, avhenges i hans omgivelser, lokalisering, kultur og en rekke andre faktorer.

 2. https://snl.no/etnisk

  Etnisitet viser altså ikke til objektive kulturforskjeller, men er sosialt og kulturelt definert. Grunnlaget for etnisk kategorisering er det som oppfattes som ...

 3. www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/etnisitet/etnisitet.html

  For å forstå menneskelig identitet, selvet, i hele sin fylde, er det nødvendig å bruke kraftige metaforer. Hos en del vestafrikanske folk er skilpadden den sentrale.

 4. www.borgos.nndata.no/Etnisitet.htm

  De to begrepene etnisitet og identitet er beslekta, men ikke lik hverandre. Begge har noe med kultur å gjøre, ingen har et genetisk grunnlag, og de brukes hyppig.

 5. definisjoner.no/etnisitet

  Etnisitet er et kulturtrekk og en betegnelse for en gruppe eller kollektiv som oppfattes som om man deler kulturelle trekk , opprinnelse. Gruppen sees på med en ...

 6. forskning.no/etnisitet

  Dersom valgdeltakelsen blant innvandrere hadde vært like stor som i resten av befolkningen, ville Arbeiderpartiet gått fram, mens Høyre og Frp ville gått tilbake.

 7. Etnisitet - Wikipedia

  https://nn.wikipedia.org/wiki/Etnisitet

  Etnisitet og rase [endre | endre wikiteksten] Omgrepet etnisitet blei bruka som eit slags avløysarord for rase frå midten av 1900-talet, etter at raseomgrepet var ...

 8. https://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Forskning-pa-bestemte-grupper/...

  Refleksjoner rundt etnisitet lar en ofte sitte igjen med inntrykk av at etnisitet er en vitenskapelig størrelse som individene selv bare er passive mottakere av ...

 9. forskning.no/etnisitet-biologi-dna/2008/06/etnisitet-er-et...

  I antropologi blir etnisitet vurdert ut fra hvordan man definerer andre i forhold til en selv. Etnisitet er både et kollektivt relasjonelt fenomen og et individuelt ...

 10. https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2005-06-03-33

  § 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller ...

 1. Related searches

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.Lær mer