Bing

49 600 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. https://snl.no/etnisk

  Etnisitet viser altså ikke til objektive kulturforskjeller, men er sosialt og kulturelt definert. Grunnlaget for etnisk kategorisering er det som oppfattes som ...

 2. www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/etnisitet/etnisitet.html

  For å forstå menneskelig identitet, selvet, i hele sin fylde, er det nødvendig å bruke kraftige metaforer. Hos en del vestafrikanske folk er skilpadden den sentrale.

 3. https://no.wikipedia.org/wiki/Etnisk

  Etnisitet betegner felles særtrekk ved en gruppe mennesker som identifiserer gruppen som et folk. Fellestrekkene gir seg uttrykk i språk, kultur, musikk, verdier ...

 4. www.borgos.nndata.no/Etnisitet.htm

  De to begrepene etnisitet og identitet er beslekta, men ikke lik hverandre. Begge har noe med kultur å gjøre, ingen har et genetisk grunnlag, og de brukes hyppig.

 5. Etnisitet - Wikipedia

  https://nn.wikipedia.org/wiki/Etnisitet

  Etnisitet og rase [endre | endre wikiteksten] Omgrepet etnisitet blei bruka som eit slags avløysarord for rase frå midten av 1900-talet, etter at raseomgrepet var ...

 6. https://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Forskning-pa-bestemte-grupper/...

  Refleksjoner rundt etnisitet lar en ofte sitte igjen med inntrykk av at etnisitet er en vitenskapelig størrelse som individene selv bare er passive mottakere av ...

 7. forskning.no/etnisitet-biologi-dna/2008/06/etnisitet-er-et...

  I antropologi blir etnisitet vurdert ut fra hvordan man definerer andre i forhold til en selv. Etnisitet er både et kollektivt relasjonelt fenomen og et individuelt ...

 8. forskning.no/kultur/etnisitet

  Etnisitet; Filosofiske fag; Fritid; Historie; Jul; Kulturlandskap; Kulturpolitikk; Kunst og litteratur; Kunsthistorie; Media; Musikk; Overtro; Religion; Språk ...

 9. https://no.wikipedia.org/wiki/Diskusjon:Etnisitet

  Kropp [rediger kilde] Er ikke genetikk og biologi også en del av ens etnisitet? Etter ordboka betyr vel etnisitet "bakgrunn", men da oftest brukt i forhold til ...

 10. https://snl.no/etnisk_diskriminering

  Felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet. Kommunal- og regionaldepartementet, Innvandringsavdelingen. Krizsan, A., ...

 1. Related searches

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.Lær mer