Bing

49 200 resultsLanguage Region
 1. https://no.wikipedia.org/wiki/Etnisitet

  Etnisitet betegner felles særtrekk ved en gruppe mennesker som identifiserer gruppen som et folk. Fellestrekkene gir seg uttrykk i språk, kultur, musikk, verdier ...

 2. https://snl.no/etnisk

  Etnisitet viser altså ikke til objektive kulturforskjeller, men er sosialt og kulturelt definert. Grunnlaget for etnisk kategorisering er det som oppfattes som ...

 3. Etnisitet - Wikipedia

  https://nn.wikipedia.org/wiki/Etnisitet

  Etnisitet og rase. Omgrepet etnisitet blei bruka som eit slags avløysarord for rase frå midten av 1900-talet, etter at raseomgrepet var blitt forkasta på grunn av ...

 4. www.borgos.nndata.no/Etnisitet.htm

  De to begrepene etnisitet og identitet er beslekta, men ikke lik hverandre. Begge har noe med kultur å gjøre, ingen har et genetisk grunnlag, og de brukes hyppig.

 5. www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/etnisitet/etnisitet.html

  For å forstå menneskelig identitet, selvet, i hele sin fylde, er det nødvendig å bruke kraftige metaforer. Hos en del vestafrikanske folk er skilpadden den sentrale.

 6. definisjoner.no/etnisitet

  Etnisitet er et kulturtrekk og en betegnelse for en gruppe eller kollektiv som oppfattes som om man deler kulturelle trekk , opprinnelse. Gruppen sees på med en ...

 7. forskning.no/etnisitet

  Åtte av ti asylsøkere som kommer til Norge, er menn. Det kan true den norske likestillingen, advarer amerikansk professor.

 8. https://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Forskning-pa-bestemte-grupper/...

  Refleksjoner rundt etnisitet lar en ofte sitte igjen med inntrykk av at etnisitet er en vitenskapelig størrelse som individene selv bare er passive mottakere av ...

 9. https://www.ntnu.no/kult/etnisitet

  Forskningsgruppa er et forum for tilegnelse og utvikling av kunnskap innenfor feltet kjønn, etnisitet og likestilling. Vi undersøker samspillet mellom disse ...

 10. https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2005-06-03-33

  § 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller ...

 1. Related searches

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.Lær mer