Bing

Beta
19 results
 1. da.wikipedia.org/wiki/EU

  Den Europæiske Union (EU) er en økonomisk og politisk union mellem 28 stater , der alle er beliggende i Europa. Med en samlet population på flere end 500 millioner ...

 2. europa.eu/index_da.htm

  EUROPA er EU's officielle websted med information fra alle EU's institutioner, agenturer og organer.

 3. eu.um.dk/da

  Danmarks Faste Repræsentation ved den Europæiske Union. Rue d'Arlon 73/ Aarlenstraat 73 B-1040 Bruxelles Tlf: +32 2 233 08 11 Fax: +32 2 230 93 84

 4. www.politikerlede.com/eu.htm

  EU er grundlovsstridig Danske EU-liderlige politikere forsøger vedvarende at overføre dansk suverænitet til EU. Stille og roligt mister den danske befolkning, som ...

 5. da.wikipedia.org/wiki/Traktaten_om_Den_Europæiske_Union

  Traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) er den traktat , som opretter Den Europæiske Union (EU). Sammen med Traktaten om Den Europæiske Unions ...

 6. europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_da.htm

  Det Europæiske Råds møder er hovedsageligt topmøder, hvor EU's ledere mødes for at fast lægge de overordnede politiske prioriteter og vigtigste initiativer. Der ...

 7. European Union - Wikipedia, the free encyclopedia

  en.wikipedia.org/wiki/European_Union

  The European Union (EU) is a politico - economic union of 28 member states that are primarily located in Europe. The EU operates through a system of supranational ...

 8. DEN EUROP˘ISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDL˘GGENDE …

  www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_da.pdf · PDF file

  DEN EUROP˘ISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDL˘GGENDE RETTIGHEDER (2000/C 364/01) 18.12.2000 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 364/1DA

 9. menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder/menneskerettigheder-eu

  Menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet er nogle af Den Europæiske Unions (EU) centrale værdier. De er forankret i den oprindelige traktat og er ...

 10. www.europa-naevnet.dk

  Kulturstyrelsen opstod 1. januar 2012 efter en sammenlægning af de 3 tidligere styrelser: Kunststyrelsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Kulturavsstyrelsen

 1. Related searches