Bing

Beta
20 results
 1. da.wikipedia.org/wiki/EU

  Den Europæiske Union (EU) er en økonomisk og politisk union mellem 28 stater , der alle er beliggende i Europa. Med en samlet population på flere end 500 millioner ...

 2. europa.eu/index_da.htm

  EUROPA er EU's officielle websted med information fra alle EU's institutioner, agenturer og organer.

 3. eu.um.dk/da

  Danmarks Faste Repræsentation ved den Europæiske Union. Rue d'Arlon 73/ Aarlenstraat 73 B-1040 Bruxelles Tlf: +32 2 233 08 11 Fax: +32 2 230 93 84

 4. www.leksikon.org/art.php?n=719

  Den Europæiske Union (tidl. Det Europæiske Fællesskab) er baseret på Rom-traktaten fra 1957, som ændret ved den europæiske fællesakt fra 1987, traktaten om Den ...

 5. europa.eu/pol/rights/index_da.htm

  I EU er de grundlæggende rettigheder garanteret på nationalt plan gennem de enkelte landes forfatninger og på EU-plan gennem EU's charter om grundlæggende ...

 6. da.wikipedia.org/wiki/Traktaten_om_Den_Europæiske_Union

  Traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) er den traktat , som opretter Den Europæiske Union (EU). Sammen med Traktaten om Den Europæiske Unions ...

 7. www.consilium.europa.eu/council?lang=da

  Rådet for Den Europæiske Union er den institution, der repræsenterer medlemsstaternes regeringer. EU-Rådet, også kaldet Ministerrådet, er det forum, hvor de ...

 8. European Union - Wikipedia, the free encyclopedia

  en.wikipedia.org/wiki/European_Union

  The European Union (EU) is a politico - economic union of 28 member states that are located primarily in Europe. The EU operates through a system of 7 supranational ...

 9. menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder/menneskerettigheder-eu

  Menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet er nogle af Den Europæiske Unions (EU) centrale værdier. De er forankret i den oprindelige traktat og er ...

 10. www.europa-naevnet.dk

  Kulturstyrelsen opstod 1. januar 2012 efter en sammenlægning af de 3 tidligere styrelser: Kunststyrelsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Kulturavsstyrelsen

 1. Related searches