Bing

Beta
20 results
 1. da.wikipedia.org/wiki/EU

  Den Europæiske Union (EU) er en økonomisk og politisk union mellem 28 stater , der alle er beliggende i Europa. Med en samlet population på flere end 500 millioner ...

 2. europa.eu/index_da.htm

  EUROPA er EU's officielle websted med information fra alle EU's institutioner, agenturer og organer.

 3. eu.um.dk/da

  Danmarks Faste Repræsentation ved den Europæiske Union. Rue d'Arlon 73/ Aarlenstraat 73 B-1040 Bruxelles Tlf: +32 2 233 08 11 Fax: +32 2 230 93 84

 4. www.leksikon.org/art.php?n=719

  Den Europæiske Union (tidl. Det Europæiske Fællesskab) er baseret på Rom-traktaten fra 1957, som ændret ved den europæiske fællesakt fra 1987, traktaten om Den ...

 5. www.politikerlede.com/eu.htm

  EU er grundlovsstridig Danske EU-liderlige politikere forsøger vedvarende at overføre dansk suverænitet til EU. Stille og roligt mister den danske befolkning, som ...

 6. europa.eu/pol/rights/index_da.htm

  Menneskerettigheder. Menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstaten og menneskerettighederne – det er værdier, der har været forankret i EU ...

 7. DEN EUROP˘ISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDL˘GGENDE …

  www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_da.pdf · PDF file

  DEN EUROP˘ISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDL˘GGENDE RETTIGHEDER (2000/C 364/01) 18.12.2000 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 364/1DA

 8. www.europa-naevnet.dk

  Kulturstyrelsen opstod 1. januar 2012 efter en sammenlægning af de 3 tidligere styrelser: Kunststyrelsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Kulturavsstyrelsen

 9. menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder/menneskerettigheder-eu

  Menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet er nogle af Den Europæiske Unions (EU) centrale værdier. De er forankret i den oprindelige traktat og er ...

 10. European Union - Wikipedia, the free encyclopedia

  en.wikipedia.org/wiki/European_Union

  The European Union (EU) is a politico - economic union of 28 member states that are primarily located in Europe. The EU operates through a system of supranational ...

 1. Related searches