Bing

Sign in
12 results
 1. www.kirkensnodhjelp.no/Om-Kirkens-Nodhjelp/Om-Kirkens-Nodhjelp

  Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet.

 2. www.kirken.no/?event=doLink&famID=281568

  Globalisering. Like stor som uenigheten om definisjonen av hva globalisering faktisk betyr, er enigheten om viktigheten av de endringer den fører til.

 3. www.kirken.no/?event=doLink&famID=365673

  Aktuelle saker om den nye salmeboka (Tidligere saker er i stor grad publisert på kirkeaktuelt.no. Alle sakene finner du lett ved å skrive norsk salmebok i ...

 4. www.gronnkirke.no/index.cfm?id=246400

  GRØNNKIRKE.NO. Nettsiden grønnkirke.no er et felleskirkelig ressurssted for kirker, menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner som arbeider med miljø- og ...

 5. www.daria.no/skole/?tekst=1263

  Baptistsamfunnet - ”døpernes” menighet Historikk: Baptistsamfunnet hevder å ha sin opprinnelse i kretsene rundt Jesus i den tidlige begynnelse av Kristendommens ...

 6. iloapp.eyvindskeie.no/blog/www?Home

  Eyvind Skeie Eyvind Skeies vindu mot verden. Foto: Åsmund Janøy Eyvind Skeie er forfatter, salmedikter, kulturarbeider, foredragsholder og prest.

 7. www.daria.no/skole/?tekst=247

  De første baptistene ¨ En gruppe separatister kom til Amsterdam i 1609, pga. forfølgelse i England. Dette var de første som virkelig begynte å døpe.

 8. Christian Information Service : What is behind the coming ...

  www.endtime.net

  This page belongs to Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway, e-mail: abels@online.no HTML by NIC v/K.R.Nilsen. This page was last updated February 18 ...

 9. www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/1995/nou-1995-12/5.html?id=...

  2 Det flerkulturelle samfunnet ... «INTEGRERING. Integrering er en langt svakere form for innlemmelse i samfunnet enn assimilering.

 10. m.nrk.no/mobilradio/podcast-detail.jsp?rss=her_og_naa

  NRK – Her og nå; Her & Nå er Norges største nyhets- og aktualitetsmagasin på radio med over 600.000 lyttere hver dag. Her & Nå gir deg siste nytt, aktuelle ...