Bing

22 results
 1. filosofi.no/hva-er-filosofi

  Filosofi er det viktigste av alle fag. Hvert menneske står hver dag overfor et utall situasjoner hvor det må velge. Det må velge sine tanker og det må velge sine ...

 2. www.uio.no/studier/program/filide

  Har mennesket ukrenkelige rettigheter? Finnes det allmenngyldige sannheter? Hvordan har menneskets blikk på verden endret seg gjennom tidene?

 3. filosofi.no/etikk

  Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling.

 4. historieogfilosofi.cappelendamm.no

  Sist oppdatert: 12.04.2008. J.W. Cappelens Forlag AS

 5. www.hf.uio.no/ifikk

  På IFIKK forskes og undervises det innenfor fagfeltene filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk. Instituttet er vertskap for et senter for ...

 6. no.wikipedia.org/wiki/Antikkens_filosofi

  Antikkens filosofi refererer til den filosofi som ble drevet i oldtiden, først i Antikkens Hellas på 400- og 300-tallet f.Kr. De tre store tenkerne på denne tiden ...

 7. it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Filosofi

  Persone che si sono distinte per la loro attività di filosofi . Questa categoria non contiene direttamente le voci di wikipedia che sono biografie , ma una ...

 8. it.wikipedia.org/wiki/Filosofia

  La filosofia (in greco antico φιλοσοφία , traslitterato in philosophía , composto di φιλεῖν (philêin), "amare", e σοφία (sophía), "sapienza ...

 9. www.leksikon.org/art.php?n=3410

  Filosofi er som ord en sammentrækning af filia og sofia, græsk for hhv. kærlighed og visdom; det oversættes derfor ofte til «kærlighed til visdom».

 10. www.skoletorget.no/pub/filosofi.html

  Om filosofiske samtaler . Dette «lynkurset» er et tenkt som et aller første møte med filosofiske samtaler med barn og ungdom. Her beskrives også ...

 1. Related searches