1. www.trondheim.kommune.no/folkebiblioteket

  Biblioteket informerer. Du kan returnere det du har lånt utenom bibliotekets åpningstid: Alle bibliotekene har svarte postkasser for innlevering plassert utenfor ...

 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Folkebibliotek

  Folkebibliotek er bibliotek som drives med allmennheten som målgruppe (i motsetning til skolebibliotek og forskningsbibliotek som drives for en skoles/institusjons ...

 3. https://snl.no/folkebibliotek

  Et folkebibliotek er et bibliotek etablert for allmennheten, og som er finansiert av offentlige midler. Lov om folkebibliotek slår fast at alle kommuner skal ha et ...

 4. stormen.no/biblioteket

  Stormen skal være landets mest nyskapende møteplass for kunnskap og kulturopplevelser og vi i Stormen bibliotek skal bidra aktivt til å nå dette målet.

 5. bergenbibliotek.no

  bergenbibliotek.no er Bergen Off. Biblioteks publikumstjeneste på internett.

 6. www.nb.no/.../Statistikk-for-norske-bibliotek/Folkebibliotek

  Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk forde ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og ...

 7. Framside - Os folkebibliotek

  www.osfolkebibliotek.no

  No kan alle som har Nasjonalt lånekort, sjå film med den nye strømmetenesta for kortfilm og dokumentarar – heilt gratis!

 8. www.trondheim.kommune.no/content/1117704799/Soke

  Søk og bestill bøker, noter, filmer, tegneserier, filmer, språkkurs m.m. ved Trondheim folkebibliotek/Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Enkelt søk ...

 9. www.mossbibliotek.no

  TILRETTELAGT LITTERATUR Noe for deg? Moss bibliotek har en egen seksjon med tilrettelagte bøker vis-á-vis helsebøkene. Spør i skranken hvis du er usikker på ...

 10. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108

  (Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til ...