Bing

15,900 results
 1. Do you mean folkehojskoler?

 2. www.hojskolerne.dk

  Velkommen til folkehøjskolernes fælles platform. Her har du søge kurser og læse om højskolerne i Danmark. Find det, du er god til - tag på højskole.

 3. www.hojskolerne.dk/hoejskoler

  Der findes mere end 70 folkehøjskoler - fordelt over hele Danmark. Her kan du få et hurtigt overblik.

 4. https://da.wikipedia.org/wiki/Folkehøjskole

  Folkehøjskoler var oprindeligt skoler for voksne mænd og kvinder, hvor der blev givet en undervisning, som tog sigte på at gøre dem til gode statsborgere.

 5. www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/studier/folkehoejskoler.htm

  Folkehøjskoler Det er muligt at få opholdstilladelse for at gennemgå et kursus på en folkehøjskole eller lignende, fx husholdnings- og håndarbejdsskoler.

 6. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161124

  Lov om folkehøjskoler. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet ...

 7. kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/fol...

  Folkehøjskoler Folkehøjskolerne tilbyder forskellige former for undervisning af voksne elever på både korte og lange kurser. Eleverne bor på højskolerne, når ...

 8. www.ffd.dk/foreningen

  Folkehøjskolernes Forening er en kombineret skole- og medlemsforening dannet ved fusion af Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark og Højskolernes Sekretariat.

 9. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142786

  Bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) I medfør af § 1 a, § 3, stk. 6, § 4 ...

 10. www.ffd.dk

  Hjælp flygtninge lyder opfordringen til alle folkehøjskoler i Norden.

 11. kum.dk/servicemenu/love-og-tal/lovgivning/folkeoplysning-og-fol...

  Lovgivning indenfor områderne folkeoplysning og folkehøjskoler ... Folkeoplysning. Den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige foreningsliv, daghøjskoler ...

 12. Do you mean folkehojskoler?