Bing

16 results
 1. www.hojskolerne.dk

  Velkommen til folkehøjskolernes fælles platform. Her har du søge kurser og læse om højskolerne i Danmark. Find det, du er god til - tag på højskole.

 2. www.hojskolerne.dk/hoejskoler

  Der findes mere end 70 folkehøjskoler - fordelt over hele Danmark. Her kan du få et hurtigt overblik.

 3. kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/fol...

  Folkehøjskoler Folkehøjskolerne tilbyder forskellige former for undervisning af voksne elever på både korte og lange kurser. Eleverne bor på højskolerne, når ...

 4. www.brandbjerg.dk

  Brandbjerg bevæger dig: Musik, Selvudvikling, Outdoor og Events der gør en forskel for dig selv og andre. 35 valgfag. Kom & besøg os på Brandbjerg Højskole.

 5. New to Denmark - Folk high schools - Ny i Danmark - den ...

  www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/studies/folk_high_schools.htm

  You can be granted a residence permit in order to follow a course at a folk high school (folkehøjskole) or similar institution - for example, a housekeeping or ...

 6. vejviseren.emu.dk

  Vejviseren hj�lper dig med at finde oplysninger om institutioner. Her kan du blandt andet finde oplysninger om tilg�ngelighed for handicappede.

 7. www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Erhvervsuddannelser/...

  Erhvervsgrunduddannelse – egu – er reguleret af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelse m.v. og er en individuelt tilrettelagt ...

 8. www.sulisartut.gl/program/index.php

  Højskolernissamut qinnuteqarfissaq / Ansøgningsskema til Højskoleophold: QINNUTEQARFISSAQ aug. 2015.pdf . Ansøgningsskemaet skal printes og udfyldes ...

 9. https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksborg_Højskole

  Frederiksborg Højskole blev oprettet i Ullerød vest for Hillerød i 1895 af højskolemanden Holger Begtrup, som også blev skolens første forstander.

 10. www.ffd.dk

  Folkehøjskolernes Forening i Danmark er en medlems- og interesseorganisation som administreres fra Højskolernes Hus på Nytorv i København.