Bing

23 results
 1. www.multaq.no

  Multaq er et antiarytmikum, hovedsakelig klasse III. Multaq kan brukes for vedlikehold av sinusrytme etter vellykket konvertering hos voksne, klinisk stabile ...

 2. www.msd.no/medicine/sider/healthcare.aspx

  I mer enn 100 år har "The Merck Manual of Diagnosis and Therapy" vært et verdifullt hjelpemiddel for leger verden over.

 3. www.helsedirektoratet.no/it-helse/kjernejournal/Sider/default.aspx

  Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger i én kilde. I kjernejournal får helsepersonell rask og sikker tilgang til ...

 4. www.sak.no

  Har du fått brev om at du ikke har autorisasjon? 27.10.2014. SAK mottar i disse dager flere henvendelser fra medlemmer hos Norsk Sykepleierforbund hvor det ikke ...

 5. www.msd.no

  Merck-manualen er et kjent og mye brukt medisinsk oppslagsverk. Den finnes i utgaver både for helsepersonell og for allmennheten, og kan også lastes ned som app.

 6. me-foreningen.com/meforeningen/?page_id=292

  Norges ME-forening er medlem av Innsamlingskontrollen. The Norwegian ME Association is a member of the Norwegian Control Committee for Fundraising in Norway.

 7. www.libero.no/Header/Bestill-informasjonsmateriell

  Vi har i mange år samarbeidet med helsepersonell for å utvikle informasjonsmateriale. På denne siden kan helsepersonell bestille graviditetsbøkene våre.

 8. www.legemiddelsiden.no/default.aspx?PageID=1

  Oppdatert informasjon for helsepersonell om alle godkjente legemidler i Norge. Betingelser for bruk av sidene finner du her

 9. www.oslo-universitetssykehus.no/fagfolk_/veiviseren_

  Veiviseren er et hjelpemiddel for innleggelse og henvisning av Oslo-pasienter. Den et samarbeidsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet …

 10. www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/smittevernboka

  Den nettbaserte veilederen i smittevern bygger på papirutgaven av Smittevernboka (2009) og er et oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer.

 1. Related searches