Bing

20 results
 1. www.diabetes.no/no/For_helsepersonell

  Nettbaserte foredrag om diabetes: Diabeteskompetanse for helsepersonell. Foredrag om diabetes tilgjengelig på DVD og internett. Foredragene holdes av landets fremste ...

 2. www.helsedirektoratet.no/it-helse/kjernejournal/Sider/default.aspx

  Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger i én kilde. I kjernejournal får helsepersonell rask og sikker tilgang til ...

 3. www.msd.no/medicine/sider/healthcare.aspx

  I mer enn 100 år har "The Merck Manual of Diagnosis and Therapy" vært et verdifullt hjelpemiddel for leger verden over.

 4. www.sak.no

  For deg som har studert i utlandet gjelder det andre regler for autorisasjon og lisens, enn for de som har tatt sin utdanning i Norge. Les mer

 5. Skjemaer for helsepersonell - HELFO

  www.helfo.no/helsepersonell/Sider/skjemaer-for-helsepersonell.aspx

  Skjemaer for helsepersonell . Her finner du alle skjema fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) som helsepersonell kan ha interesse av.

 6. www.msd.no

  Univadis er et online oppslagsverk beregnet på helsepersonell. Ved å registrere deg (gratis) får du tilgang til de største medisinske tidsskriftene, og du får ...

 7. www.kfhelse.no

  Kristen Forening for Helsepersonell (KFH) KFH er et bønnenettverk for kristne i helsesektoren. Nettverket består av grupper og enkeltpersoner over hele ...

 8. novartis.no/index.shtml

  Novartis forsker, utvikler og markedsfører humane legemidler, veterinær legemidler og kontaktlinser. Våre produkter spenner seg fra allmenn medisin til til ...

 9. Nyhetsarkiv for helsepersonell - HELFO

  www.helfo.no/helsepersonell/Sider/nyhetsarkiv-for-helsepersonell.aspx

  Nyhetsarkiv for helsepersonell Her finner du tidligere publiserte nyhetssaker for helsepersonell.

 10. www.legemiddelsiden.no/default.aspx?PageID=1

  Oppdatert informasjon for helsepersonell om alle godkjente legemidler i Norge. Betingelser for bruk av sidene finner du her

 1. Related searches