Bing

25 results
 1. www.multaq.no

  Multaq er et antiarytmikum, hovedsakelig klasse III. Multaq kan brukes for vedlikehold av sinusrytme etter vellykket konvertering hos voksne, klinisk stabile ...

 2. www.helsedirektoratet.no/it-helse/kjernejournal/Sider/default.aspx

  Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger i én kilde. I kjernejournal får helsepersonell rask og sikker tilgang til ...

 3. www.sak.no

  For deg som har studert i utlandet gjelder det andre regler for autorisasjon og lisens, enn for de som har tatt sin utdanning i Norge. Les mer

 4. www.msd.no

  Merck-manualen er et kjent og mye brukt medisinsk oppslagsverk. Den finnes i utgaver både for helsepersonell og for allmennheten, og kan også lastes ned som app.

 5. me-foreningen.com/meforeningen/?page_id=292

  Norges ME-forening er medlem av Innsamlingskontrollen. The Norwegian ME Association is a member of the Norwegian Control Committee for Fundraising in Norway.

 6. www.legemiddelsiden.no/default.aspx?PageID=1

  Oppdatert informasjon for helsepersonell om alle godkjente legemidler i Norge. Betingelser for bruk av sidene finner du her

 7. www.libero.no/Header/Bestill-informasjonsmateriell

  Vi har i mange år samarbeidet med helsepersonell for å utvikle informasjonsmateriale. På denne siden kan helsepersonell bestille graviditetsbøkene våre.

 8. www.svetteklinikken.no/for-helsepersonell

  For helsepersonell. Ekkrin svette (saltvann) er nødvendig, delvis for å kjøle ned kroppen, og delvis for å få god gripefunksjon på hender og føtter.

 9. www.diabetes.no/Diabeteskompetanse+for+helsepersonell.9UFRzM12.ips

  Nettbaserte foredrag om diabetes: Diabeteskompetanse for helsepersonell. Foredrag om diabetes tilgjengelig på DVD og internett. Foredragene holdes av landets fremste ...

 10. www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/smittevernboka

  Den nettbaserte veilederen i smittevern bygger på papirutgaven av Smittevernboka (2009) og er et oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer.

 1. Related searches