1. www.helsebiblioteket.no

  Gratis tilgang for helsepersonell til fagprosedyrer, kliniske oppslagsverk, retningslinjer, tidsskrifter, databaser og andre kunnskapsressurser.

 2. www.oslo-universitetssykehus.no/.../Sider/For-helsepersonell.aspx

  Åpningstider og telefontider; Hva Olafiaklinikken kan hjelpe deg med; Greit å vite før du besøker Olafiaklinikken; Hjemmetest for klamydia og mycoplasma

 3. https://helsedirektoratet.no/autorisasjon

  Innmeldingslister i Altinn (skolelister) https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/innmeldingslister-i-altinn-skolelister

 4. www.msd.no/medicine/sider/healthcare.aspx

  Motta e-post fra MSD med informasjon om webcast, produkter og terapiområder knyttet til din spesialitet eller interesseområder.

 5. no.gsk.com/nb-no/for-helsepersonell

  For helsepersonell Som legemiddelfirma har vi regelmessig kontakt og samarbeid med leger og annet helsepersonell. Gjennom dem får vi tilgang til verdifull ...

 6. https://helsehuset.kongsberg.no/for-helsepersonell

  FOR HELSEPERSONELL. Henvisningsskjema. Last ned henvisningsskjema til Helsehuset Kongsberg her . Helsehuset Kongsberg har offentlig avtale med Helse Sør …

 7. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

  https://www.regjeringen.no/contentassets/f170bc6b88a248c99a8b4c6c... · PDF file

  Postadresse: Postboks 8053 Dep, 0031 OSLO Gateadresse: Calmeyers gate 1 0183 OSLO Telefon: 21 52 97 00 Telefaks: 21 52 97 03 E-post : postmottak@safh.no

 8. diabetes.no/helsepersonell

  Vår viktigste samarbeidsgruppe er du som daglig er i kontakt med personer med diabetes. Det er viktig for Diabetesforbundet å være en bidragsyter overfor alle ...

 9. https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens...

  Brønnøysundregistrene, 8910 Brønnøysund; Organisasjonsnummer: 974 760 673. 75 00 60 00. Kontakt brukerstøtte

 10. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

  https://www.regjeringen.no/contentassets/68370d9aa2264f7c8029a868... · PDF file

  Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Norwegian Registration Authority for Health Personnel Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep