Bing

22 results
 1. www.diabetes.no/no/For_helsepersonell

  Diabetesforskningskonferansen 2014. 6. -7. november 2014 arrangerer Diabetesforbundet en forskningskonferanse for forskere og helsepersonell. Les programmet og ...

 2. www.multaq.no

  Multaq er et antiarytmikum, hovedsakelig klasse III. Multaq kan brukes for vedlikehold av sinusrytme etter vellykket konvertering hos voksne, klinisk stabile ...

 3. www.helsedirektoratet.no/it-helse/kjernejournal/Sider/default.aspx

  Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger i én kilde. I kjernejournal får helsepersonell rask og sikker tilgang til ...

 4. www.sak.no

  SAK-dagen 2014 ble avholdt fredag 5. september 16.09.2014. Lille sal i Oslo konserhus var fylt opp med interesserte tilhørere, og mange benyttet seg også av ...

 5. www.msd.no

  Univadis er et online oppslagsverk beregnet på helsepersonell. Ved å registrere deg (gratis) får du tilgang til de største medisinske tidsskriftene, og du får ...

 6. Skjemaer for helsepersonell - HELFO

  www.helfo.no/helsepersonell/Sider/skjemaer-for-helsepersonell.aspx

  Skjemaer for helsepersonell . Her finner du alle skjema fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) som helsepersonell kan ha interesse av.

 7. www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/Helsepersonell

  Nettsted for pasientsikkerhetsprogrammet - I trygge hender ... Erfaringer fra praksis. Tavlemøter sentrale i forbedringsarbeidet ved Diakonhjemmet Sykehus

 8. www.kfhelse.no

  Kristen Forening for Helsepersonell (KFH) KFH er et bønnenettverk for kristne i helsesektoren. Nettverket består av grupper og enkeltpersoner over hele ...

 9. www.diabetes.no/Diabeteskompetanse+for+helsepersonell.9UFRzM12.ips

  Nettbaserte foredrag om diabetes: Diabeteskompetanse for helsepersonell. Foredrag om diabetes tilgjengelig på DVD og internett. Foredragene holdes av landets fremste ...

 10. Nyhetsarkiv for helsepersonell - HELFO

  www.helfo.no/helsepersonell/Sider/nyhetsarkiv-for-helsepersonell.aspx

  Nyhetsarkiv for helsepersonell Her finner du tidligere publiserte nyhetssaker for helsepersonell.

 1. Related searches