Bing

Sign in
290 000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. www.sak.no/sites/SAK

  Postadresse: Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) Postboks 8053 Dep 0031 OSLO Besøksadresse: Calmeyersgate 1, 0183 Oslo

 2. www.helsedirektoratet.no/.../helsepersonelloven/Sider/default.aspx

  Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen til helsepersonell. Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt sikre ...

 3. www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/Sider/default.aspx

  Helsedirektoratet er faglig rådgiver, iverksetter av vedtatt politikk og forvalter av lov og regelverk innenfor helsesektoren.

 4. lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

  § 4. Forsvarlighet. Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra ...

 5. www.helsebiblioteket.no

  Offentlig nettsted gratis for helsepersonell. Inneholder oppslagsverk, retningslinjer, tidsskrifter i fulltekst, medisinske databaser og nyttig fagstoff.

 6. www.lenas.no

  Lenas HelsePersonell AS Hammersborg Torg 3 0179 OSLO. Telefon: 22 99 94 99 Telefaks: 22 99 94 90 Vakttelefon: 48 20 30 87 post@lenas.no

 7. Skjemaer for helsepersonell - HELFO

  www.helfo.no/helsepersonell/Sider/skjemaer-for-helsepersonell.aspx

  Skjemaer for helsepersonell . Her finner du alle skjema fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) som helsepersonell kan ha interesse av.

 8. www.helfo.no/HELSEPERSONELL/Sider/default.aspx

  Skjemaer for helsepersonell; Pasienter som viser sitt europeiske helsetrygdkort (EHIC) Kontakt. HELFO veiledning for helseaktører 815 70 070. Adresse: HELFO ...

 9. https://helsetilsynet.no

  Som en presisering av Dagbladets artikkel onsdag 4. juni om saker om seksuelle overgrep begått av helsepersonell, vil vi understreke at Statens ...

 10. www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/otprp/19981999/otprp-nr...

  14 Autorisasjon av helsepersonell ... «I lovutkastet gis 19 yrkesgrupper innen helsefag rett til autorisasjon. Dette er i vedlagte høringsnotat godt begrunnet.

 1. Related searches