Bing

19 results
 1. www.diabetes.no/no/For_helsepersonell

  Nettbaserte foredrag om diabetes: Diabeteskompetanse for helsepersonell. Foredrag om diabetes tilgjengelig på DVD og internett. Foredragene holdes av landets fremste ...

 2. www.msd.no/medicine/sider/healthcare.aspx

  Motta e-post fra MSD med informasjon om webcast, produkter og terapiområder knyttet til din spesialitet eller interesseområder.

 3. www.fhi.no/artikler/?id=82882

  Tuberkulose er en infeksjonssykdom som kan ramme mange organer. Den vanligste, og den eneste smittsomme formen er lungetuberkulose. Av dem som smittes med ...

 4. www.fhi.no/artikler/?id=82751

  25.02.2010 · Alle underkapitler i: Sykdommer a-å. Adenovirusinfeksjoner - veileder for helsepersonell. Aktinomykose - veileder for helsepersonell. Amøbeinfeksjoner ...

 5. https://no.wikipedia.org/wiki/Statens_autorisasjonskontor_for...

  Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK, til 2012 SAFH) var et norsk statlig forvaltningsorgan som ivaretok utstedelse av autorisasjon til Norges 29 ...

 6. me-foreningen.com/meforeningen/?page_id=292

  Norges ME-forening er medlem av Innsamlingskontrollen. The Norwegian ME Association is a member of the Norwegian Control Committee for Fundraising in Norway.

 7. www.diabeteslinjen.no/diabeteskalenderen/list_level_helse.php

  For helsepersonell. Her finner du en liste over arrangementer over hele landet som er spesielt for helsepersonell. Merk at de øvrige arrangementene også kan ha ...

 8. www.oslo-universitetssykehus.no/fagfolk_/veiviseren_

  Veiviseren er et hjelpemiddel for innleggelse og henvisning av Oslo-pasienter. Den et samarbeidsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet …

 9. www.pasientsikkerhet.no

  Pasientsikkerhet.no inneholder temaartikler, praktiske tips, metoder og anonym læringsinformasjon fra uønskede hendelser (avvik) i helsetjenesten.

 10. legemiddelhandboka.no

  Terapikapitler De 24 terapikapitlene samsvarer i hovedsak med WHOs sykdomsklassifikasjon. Legemiddelkapitler De 22 legemiddelkapitlene inneholder de …