Bing

23 results
 1. www.diabetes.no/no/For_helsepersonell

  Nettbaserte foredrag om diabetes: Diabeteskompetanse for helsepersonell. Foredrag om diabetes tilgjengelig på DVD og internett. Foredragene holdes av landets fremste ...

 2. www.multaq.no

  Multaq er et antiarytmikum, hovedsakelig klasse III. Multaq kan brukes for vedlikehold av sinusrytme etter vellykket konvertering hos voksne, klinisk stabile ...

 3. www.helsedirektoratet.no/it-helse/kjernejournal/Sider/default.aspx

  Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger i én kilde. I kjernejournal får helsepersonell rask og sikker tilgang til ...

 4. www.sak.no

  Utbetaling av tilskudd 22.08.2014 Helsedirektoratet er ansvarlig for utarbeidelse av retningslinjer for utbetaling av tilskudd. SAK behandler søknader og foretar ...

 5. www.msd.no

  Univadis er et online oppslagsverk beregnet på helsepersonell. Ved å registrere deg (gratis) får du tilgang til de største medisinske tidsskriftene, og du får ...

 6. Skjemaer for helsepersonell - HELFO

  www.helfo.no/helsepersonell/Sider/skjemaer-for-helsepersonell.aspx

  Skjemaer for helsepersonell . Her finner du alle skjema fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) som helsepersonell kan ha interesse av.

 7. www.kfhelse.no

  Kristen Forening for Helsepersonell (KFH) KFH er et bønnenettverk for kristne i helsesektoren. Nettverket består av grupper og enkeltpersoner over hele ...

 8. www.legemiddelsiden.no/default.aspx?PageID=1

  Oppdatert informasjon for helsepersonell om alle godkjente legemidler i Norge. Betingelser for bruk av sidene finner du her

 9. Nyhetsarkiv for helsepersonell - HELFO

  www.helfo.no/helsepersonell/Sider/nyhetsarkiv-for-helsepersonell.aspx

  Nyhetsarkiv for helsepersonell Her finner du tidligere publiserte nyhetssaker for helsepersonell.

 10. www.fhi.no/eway/default.aspx?Main_6157=6287:0:25,5499&MainContent...

  25.02.2010 · Alle underkapitler i: Sykdommer a-å. Adenovirusinfeksjoner - veileder for helsepersonell. Akantamøbeinfeksjon - veileder for helsepersonell. Aktinomykose ...

 1. Related searches