Bing

20 results
 1. www.diabetes.no/no/For_helsepersonell

  Brosjyre: Pass på helsa. Vi har laget en enkel brosjyre for personer med minoritetsbakgrunn om hvordan man kan endre levevaner for å forebygge diabetes ...

 2. www.multaq.no

  Multaq er et antiarytmikum, hovedsakelig klasse III. Multaq kan brukes for vedlikehold av sinusrytme etter vellykket konvertering hos voksne, klinisk stabile ...

 3. www.sak.no

  Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det.

 4. www.fhi.no/artikler/?id=82774

  25.02.2010 · Legionærsykdomsom kan gi alvorlig pneumoni med høy dødelighet. Beskrevet første gang under et utbrudd i 1976 ved et møte for krigsveteraner i USA ...

 5. www.fhi.no/artikler/?id=82766

  25.02.2010 · Sykdommen ble første gang beskrevet i 1540, og det første utbruddet ble beskrevet i 1578. Bakterien ble identifisert i 1906. Før kikhostevaksinen ble ...

 6. www.kfhelse.no

  Kristen Forening for Helsepersonell (KFH) KFH er et bønnenettverk for kristne i helsesektoren. Nettverket består av grupper og enkeltpersoner over hele ...

 7. me-foreningen.com/meforeningen/?page_id=292

  Norges ME-forening er medlem av Innsamlingskontrollen. The Norwegian ME Association is a member of the Norwegian Control Committee for Fundraising in Norway.

 8. www.oslo-universitetssykehus.no/fagfolk_/veiviseren_

  Veiviseren er et hjelpemiddel for innleggelse og henvisning av Oslo-pasienter. Den et samarbeidsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet …

 9. www.npe.no/no/Helsepersonell/skjema

  Her finner du skjemaer for å redegjøre for saken når det har oppstått en pasientskade.

 10. www.pasientsikkerhet.no

  Pasientsikkerhet.no inneholder temaartikler, praktiske tips, metoder og anonym læringsinformasjon fra uønskede hendelser (avvik) i helsetjenesten.