1. https://snl.no/fortifikasjon

  Fortifikasjon, læren om hvordan man bygningsteknisk skal oppnå dekning mot skadevirkninger av fiendtlige våpen. Befestningskunst brukes hovedsakelig om den ...

 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Tjukke_Bertha

  Hovedfunksjonen til våpenet var å bekjempe fortifikasjoner og andre forsvarsanlegg. Tjukke Bertha var virkningsfull mot eldre anlegg, ...

 3. https://no.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(by)

  Luxembourg by - de gamle kvarterer og fortifikasjoner; Fort Thüngen — Det rekonstruerte fortet Thüngen, som tidligere var en del av Luxembourg bys fortifikasjoner.

 4. www.forsvarsbygg.no/.../Kart/...fortifikasjoner-i-historisk-sammenheng

  Liste over eksisterende og fjernede fortifikatoriske anlegg. Eksisterende anlegg er definert med inventarnummer. Fjernede anlegg er nummerert fortløpende fra A – U.

 5. www.forsvarsbygg.no/.../katalog/katalogforte-fortifikasjoner/1014

  Forbindelsesveier mellom fritidsbebyggelse, kaianlegg og nedlagte fortifikasjoner: Vernestatus: Vernet som en del av det militærhistoriske landskapet på Håøya:

 6. https://snl.no/Torås_fort

  Okkupasjonsmakten foretok i begynnelsen av den annen verdenskrig en betydelig utbygging av fortifikasjoner og bygninger, ...

 7. fjoloyfort.no/index.html

  Bygningsmassen bærer preg av intensivt bruk og er sterkt rehabilitert. Utover i terrenget ligger det en rekke ulike fortifikasjoner.

 8. www.skifte.no/Nyhetsarkiv/2009/15

  Bildene viser en løpegrav på Rakke fort, før og etter sikring. Sporene av løpegraven er godt synelig i terrenget. Sikringsarbeidet søkes alltid utført slik at ...

 9. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-05-06-718

  Murer/fortifikasjoner Lasaretth. ca. 1700: Eksteriør: 150: 1116: Solgt: KRISTIANSAND S: 100104: MARVIKA: 39: Varegodslager «Gamla ...

 10. kongeveien.hiof.no/fredriksten/start/index.html

  Fortifikasjoner; Byggaår for eksisterende inventarer. Link: Nasjonale Festningsverk; Forsvarsbygg: Kulurminnevern. Bibliografi: Børke, E., Minnesmerker i Halden og ...