Bing

87 500 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. www.fremmedspraksenteret.no

  Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen - Høgskolen i Østfold, N-1757 Halden - Tel: 69 21 58 30 Fax: 69 21 58 31 ...

 2. www.fremmedsprak.no

  Fremmedspråk for alle elever . På dette nettstedet finner du eksempler på undervisningsopplegg i fremmedspråk som egner seg for elever i grunnskolen og ...

 3. www.fremmedspraksenteret.no/?ID=17197

  Forsøk med fremmedspråk på 6. og 7. trinn 2010-2012 Fra høsten 2010 har Utdanningsdirektoratet, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, satt i gang et toårig ...

 4. Kunnskapsløftet - Udir.no - Utdanning

  www.udir.no/.../Grunnskole_og_gjennomgaende/fremmedsprak.rtf · RTF file

  LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer ...

 5. www.udir.no/kl06/FSP1-01

  Lukk X. Gi tilbakemelding om denne siden Takk for hjelpen! Vi vil gjerne ha din hjelp til å gjøre udir.no bedre. Fant du det du trengte på denne siden?

 6. www.uib.no/nb/fremmedsprak

  Velg mellom ni spennende fremmedspråk! Har du lyst til å bli bedre kjent med fremmede kulturer, diskutere spennende litteratur og utvikle dine språklige...

 7. no.wikipedia.org/wiki/Fremmedspråk

  Fremmedspråk er en fellesbetegnelse for de språkfagene i norsk skole som omfatter andre språk enn norsk og samisk . Betegnelse nyttes også tilsvarende utenfor ...

 8. www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2003/nou-2003-16/15/3.html?...

  14.3 2. FremmedspråkI Norge ble 2. fremmedspråk omgjort til et valgfag (med valgfri karakter, uten avgangsprøve, ikke kompetansegivende ved opptak til ...

 9. www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2003/nou-2003-16/15.html?id=...

  14 Realfagene og 2. fremmedspråk i grunnopplæringenBoks 14.1 Utvalgets forslagBoks 14.1 Utvalget foreslår:Timetallet i matematikk økes med 38 årstimer på ...

 10. delogbruk.no/group/fremmedspraak

  Dette er en gruppe for lærere som underviser i fransk, tysk, spansk, russisk Gå gjerne til wiki'n på D&B Der er flere linker.

 1. Related searches