Bing

92 900 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. www.fremmedspraksenteret.no

  Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen - Høgskolen i Østfold, N-1757 Halden - Tel: 69 21 58 30 Fax: 69 21 58 31 ...

 2. www.udir.no/kl06/FSP1-01

  Vurdering. Læreplanen beskriver bestemmelser for sluttvurdering. Timetall. For hovedtrinn i grunnskolen og for årstrinn i videregående opplæring.

 3. https://no.wikipedia.org/wiki/Fremmedspråk

  Fremmedspråk er en fellesbetegnelse for de språkfagene i norsk skole som omfatter andre språk enn norsk og samisk. Betegnelse nyttes også tilsvarende utenfor ...

 4. News about Fremmedspråk

  bing.com/news
 5. www.udir.no/kl06/FSP1-01/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=-733456800

  Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om formidling av mening gjennom fremmed­språket. Det omfatter lytting, lesing, skriving, muntlig produksjon og spontan ...

 6. www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3120D/fagplaner/fremmedsprak.html

  Fremmedspråk Fremmedspråk (engelsk, fransk, tysk, spansk) Fremmedspråkdidaktikken er rettet mot de fremmedspråk det undervises i i norsk …

 7. www.vilbli.no/?Artikkel=021725

  I studieforberedende utdanningsprogram skal du, i tillegg til engelsk, ha et annet fremmedspråk som fellesfag. Dette gjelder ikke deg som skal ha oppl

 8. https://snl.no/fremmedspråk/vgs

  Fremmedspråk, i videregående opplæring, er strukturert i tre hovedområder. Læreplanen inneholder kompetansemål for hvert av dem. Læreplanen er delt i to deler:

 9. https://nordberg.osloskolen.no/fagtilbud8/valgfag-og-sprakfag/...

  Alle elever skal ha et fremmedspråk eller språklig fordypning på ungdomsskolen. Valget de gjør nå er bindende for alle tre årene (jfr.§ 1-8 i forskrift til ...

 10. https://www.nittedal.kommune.no/hakadal-ungdomsskole/undervisning/...

  Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ... Fagene omfatter fire hovedområder: Møte med språket i muntlig og skriftlig bruk

 11. delogbruk.no/group/fremmedspraak

  Dette er en gruppe for lærere som underviser i fransk, tysk, spansk, russisk Gå gjerne til wiki'n på D&B Der er flere linker.

 1. Related searches

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.Lær mer