• www.fremmedspraksenteret.no

  Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen - Høgskolen i Østfold, N-1757 Halden - Tel: 69 21 58 30 Fax: 69 21 58 31 ...

 • www.fremmedsprak.no

  Fremmedspråk for alle elever . På dette nettstedet finner du eksempler på undervisningsopplegg i fremmedspråk som egner seg for elever i grunnskolen og ...

 • www.fremmedspraksenteret.no/?ID=17197

  Forsøk med fremmedspråk på 6. og 7. trinn 2010-2012 Fra høsten 2010 har Utdanningsdirektoratet, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, satt i gang et toårig ...

 • www.udir.no/.../Grunnskole_og_gjennomgaende/fremmedsprak.rtf · RTF fil

  LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer ...

 • www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-LK06/Veileder-fremmedsprak...

  Denne veiledningen til læreplan for fremmedspråk gir konkrete råd og eksempler på hvordan man kan arbeide med læreplanen i fremmedspråk nivå l og nivå ll.

 • www.uib.no/nb/fremmedsprak

  Institutt for framandspråk har ni ulike språkfag. Arabisk, engelsk, fransk, italiensk, japansk, kinesisk, russisk, spansk, tysk. Undervisninga opnar dører til ...

 • no.wikipedia.org/wiki/Fremmedspråk

  Fremmedspråk er en fellesbetegnelse for de språkfagene i norsk skole som omfatter andre språk enn norsk og samisk . Betegnelse nyttes også tilsvarende utenfor ...

 • www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2003/nou-2003-16/15/3.html?...

  14.3 2. FremmedspråkI Norge ble 2. fremmedspråk omgjort til et valgfag (med valgfri karakter, uten avgangsprøve, ikke kompetansegivende ved opptak til ...

 • www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2003/nou-2003-16/15.html?id=...

  14 Realfagene og 2. fremmedspråk i grunnopplæringenBoks 14.1 Utvalgets forslagBoks 14.1 Utvalget foreslår:Timetallet i matematikk økes med 38 årstimer på ...

 • www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3120/fagplaner/fremmedsprak.html

  Fremmedspråk Fremmedspråk (engelsk, fransk, tysk, spansk) Fremmedspråkdidaktikken er rettet mot de fremmedspråk det undervises i i norsk grunnskole ...

Paginering