Bing

81 000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. www.fremmedspraksenteret.no

  Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen - Høgskolen i Østfold, N-1757 Halden - Tel: 69 21 58 30 Fax: 69 21 58 31 ...

 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Fremmedspråk

  Fremmedspråk er en fellesbetegnelse for de språkfagene i norsk skole som omfatter andre språk enn norsk og samisk. Betegnelse nyttes også tilsvarende utenfor ...

 3. https://snl.no/fremmedspråk/vgs

  Fremmedspråk, i videregående opplæring er strukturert i tre hovedområder, og læreplanen inneholder kompetansemål for hvert av dem. Læreplanen er delt i to deler:

 4. www.uib.no/fremmedsprak

  Institutt for framandspråk har ni ulike språkfag: arabisk, engelsk, fransk, italiensk, japansk, kinesisk, russisk, spansk og tysk. Undervisninga opnar dører til ...

 5. www.udir.no/kl06/FSP1-01

  Vurdering. Læreplanen beskriver bestemmelser for sluttvurdering. Timetall. For hovedtrinn i grunnskolen og for årstrinn i videregående opplæring.

 6. www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/larings...

  Fremmedspråksenteret utarbeider læringsressurser som supplement til læreverkene i engelsk og fremmedspråk. Du kan bruke vår database til å søke i ...

 7. www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3120D/fagplaner/fremmedsprak.html

  Fremmedspråk Fremmedspråk (engelsk, fransk, tysk, spansk) Fremmedspråkdidaktikken er rettet mot de fremmedspråk det undervises i i norsk …

 8. https://www.nittedal.kommune.no/hakadal-ungdomsskole/undervisning/...

  Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ... Fagene omfatter fire hovedområder: Møte med språket i muntlig og skriftlig bruk

 9. www.udir.no/kl06/FSP1-01/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=-733456800

  Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om formidling av mening gjennom fremmed­språket. Det omfatter lytting, lesing, skriving, muntlig produksjon og spontan ...

 10. www.uio.no/studier/program/lektorprogrammet/studieretninger/...

  Har du ambisjoner om å bli den gode språklæreren som med sterk faglig fordypning og pedagogisk kompetanse skaper en levende, motiverende og variert undervisning?

 1. Related searches

Vi har oppdatert vilkårene for bruk og personvernerklæringen vår.Les mer