Bing

22 results
 1. www.udir.no/kl06/FSP1-01

  Vurdering. Læreplanen beskriver bestemmelser for sluttvurdering. Timetall. For hovedtrinn i grunnskolen og for årstrinn i videregående opplæring.

 2. www.fremmedspraksenteret.no

  Dette er nettsidene til Fremmedspråksenteret ved Høgskolen i Østfold.

 3. www.uib.no/fremmedsprak

  Institutt for framandspråk har ni ulike språkfag: arabisk, engelsk, fransk, italiensk, japansk, kinesisk, russisk, spansk og tysk. Undervisninga opnar dører til ...

 4. www.minskole.no/kannik

  Kannik kalenderen for skoleåret 2015-2016 er nå lagt ut på de aktuelle sidene. Du finner den under "dokumenter" på alle sidene. Her finner du oversikt over alle ...

 5. www.nob-ordbok.uio.no

  Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2010 E-post: ordbokene@iln.uio.no

 6. www.norsklektorlag.no

  Norsk Lektorlag er en fagforening for universitets - og høyskoleutdannede lektorer og for andre akademikere med tilsvarende utdannelse. Våre medlemmer har ...

 7. www.fremmedspraksenteret.no/?ID=17197

  Forsøk med fremmedspråk på 6. og 7. trinn 2010-2012 Fra høsten 2010 har Utdanningsdirektoratet, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, satt i gang et toårig ...

 8. www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Engelsk

  Denne siden har ingen presentasjon. Gå til redigeringsmodus. Denne siden har ingen presentasjon. Gå til redigeringsmodus.

 9. undersammehimmel.cappelendamm.no

  Velkommen til Under samme himmel 1-3 på nett! Under samme himmel 1-3 er et gratis nettsted for Cappelens RLE-verk for ungdomstrinnet. Her finner du nyttige lenker og ...

 10. itslearning

  itslearning.com

  Visit one of our global sites to learn more about the possibilities in itslearning