Bing

22 results
 1. www.udir.no/kl06/FSP1-01

  Vurdering. Læreplanen beskriver bestemmelser for sluttvurdering. Timetall. For hovedtrinn i grunnskolen og for årstrinn i videregående opplæring.

 2. www.fremmedspraksenteret.no

  Dette er nettsidene til Fremmedspråksenteret ved Høgskolen i Østfold.

 3. www.udir.no/kl06/FSP1-01/Hele/Vurdering

  [1] I videregående opplæring har vi hittil hatt en ordning der privatister har kunnet gå opp til kun skriftlig eksamen i en rekke fremmedspråk.

 4. www.uib.no/fremmedsprak

  Institutt for framandspråk har ni ulike språkfag: arabisk, engelsk, fransk, italiensk, japansk, kinesisk, russisk, spansk og tysk. Undervisninga opnar dører til ...

 5. www.nob-ordbok.uio.no

  Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet © 2010 E-post: ordbokene@iln.uio.no

 6. mino.udir.no/id/110.0

  Mino Om nettstedet; Kontakt oss; Du er her: Forsiden Minoritetsspråk som fremmedspråk

 7. www.norsklektorlag.no

  Norsk Lektorlag er en fagforening for universitets - og høyskoleutdannede lektorer og for andre akademikere med tilsvarende utdannelse. Våre medlemmer har ...

 8. www.haarklou.no

  Hjem. Min tenkning er forankret i utviklingspsykologisk teori og tilknytningsteori. Fokus er på person; "du er god"; på kjærlighet, og på ”time-in”, dvs. "kom ...

 9. www.norsklektorlag.no/lektorbladet/category179.html

  Lektorbladet er Norsk Lektorlags tidsskrift for fag, kultur og utdanning.

 10. www.academia.edu/3612390/Elevvurdering_i_Fremmedspråk

  Kapittel 14 Elevvurdering i fremmedspråk Inger Langseth Kapitlet setter søkelys på hvordan Kunnskapsløftet (L06) legger til rette for at elever skal kunne vurdere ...