Bing

11 results
 1. www.frambu.no

  Velkommen til Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser! ... Fra 1. januar 2015 er det nye regler for beregning av uføretrygd, hvor stor inntekt det er mulig å ...

 2. www.portamedicus.no/ArticleDisplay.aspx?MenuId=6898&ContentId=14087

  Frambu - et kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger beliggende ved Oslo. • Frambu er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne og lite ...

 3. www.frambu.no/trisomi-13

  Velkommen til Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser! ... Ved trisomi 13 har personen med diagnose et ekstra kromosom 13. Det medfører en rekke typiske ...

 4. www.startsiden.no/nettguide/helse_og_livsstil/funksjonshemninger

  Funksjonshemninger. På Startsiden finner du lenker til nettsteder som fokuserer på informasjon om rettigheter for ulike funksjonshemninger.

 5. www.jobbressurs.no

  Jobbressurs - Jobbportal for personer med nedsatt funksjonsevne ... 17.mars 2014 ble NAV Jobblyst lansert. Dette er en facebookside rettet mot ungdom som ønsker å ...

 6. www.sjeldnediagnoser.no

  I mai 2015 arrangerer Senter for sjeldne diagnoser, i samarbeid med TAKO-senteret og Norsk ED Forening, den 6. internasjonale konferansen om ektodermal dysplasi (ED ...

 7. https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg

  Legevakt, helsestasjoner, sykehjem, eldreomsorg, psykisk helse, tannlege, vaksine, barnevern, rusomsorg, gravferd.

 8. www.portamedicus.no/ArticleDisplay.aspx?MenuId=4271&ContentId=6600

  Definisjon: Smertetilstand som antakelig oppstår initialt i perifere sensoriske nevroner av prosesser som er uavhengig av nociseptorene. Allodyni (smerte ved lett ...

 9. www.habu.no

  PIH, ved Sørlandet sykehus HF (SSHF), HABU i Kristiansand, er et regionalt henvisningskompetansesenter for førskolebarn med funksjonsnedsettelser.

 10. www.lommelegen.no/artikkel/herpes

  Medisinsk betegnelse: herpes simplex-infeksjon Det første utbruddet av herpesinfeksjoner av type I kommer vanligvis i barne- eller ungdomsårene. Noen merker ikke at ...

 1. Related searches