Bing

68 300 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. no.wikipedia.org/wiki/Funksjonshemning

  Funksjonshemning (–hemmelse), funksjonsnedsettelse eller handikap er vanlige betegnelser for nedsatt arbeids- eller funksjonsevne på grunn av psykiske, fysiske ...

 2. www.startsiden.no/nettguide/helse_og_livsstil/funksjonshemninger

  Funksjonshemninger. På Startsiden finner du lenker til nettsteder som fokuserer på informasjon om rettigheter for ulike funksjonshemninger.

 3. www.frambu.no

  Frambu er et landsdekkende senter for sjeldne funksjonshemninger.

 4. ndla.no/nb/node/7110

  Fagstoff: I faglitteratur om funksjonshemminger kan du finne at funksjonshemninger deles i fem hovedgrupper: Synshemming, hørselshemming, bevegelseshemming, …

 5. www.handicapsiden.no/funksjonshemninger/Hovedside.html

  Autisme Autisme er en omfattende funksjonshemming som særlig påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt samspill. Funksjonshemmingen framtrer som regel …

 6. www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Fordypning/Funksjonshemmedes...

  Funksjonshemninger og fattigdom 80 % av alle med nedsatt funksjonsevne bor i fattige land. Det er fordi det er en nær sammenheng mellom funksjonshemninger og fattigdom:

 7. www.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/regpubl/stmeld/19961997/st-meld...

  Men det er, selvfølgelig, fortsatt like viktig å ta hensyn til ulike funksjonshemninger som sansetap, bevegelseshemning, kognitive skader, ...

 8. www.helseetaten.oslo.kommune.no/andre_tjenester/funksjonshemmede

  Rådet for funksjonshemmede. Rådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ for byrådet i Oslo, og skal medvirke til at sentrale politiske målsettinger blir ...

 9. Funksjonshemming - Wikipedia

  nn.wikipedia.org/wiki/Funksjonshemming

  Funksjonshemning , funksjonsnedsetting eller handikap viser til ulike former for nedsett arbeids- eller funksjonsevne på grunn av psykiske, fysiske eller sosiale ...

 10. www.lommelegen.no/stikkord/Funksjonshemninger

  Få vet noe om for eksempel androgenitalt syndrom, fragilt X-syndrom, osteogenesis imperfecta eller fenylketonuri. Det finnes hundrevis av slike sjeldne sykdommer.

 1. Related searches