Bing

11 results
 1. www.autismeenheten.no/index.php?option=com_content&Itemid=724&lang=...

  Autismeenheten - Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet

 2. www.sygdoms.com/15/2011/11/betydningen-af-forhojet-bilirubin.html

  Forhøjet bilirubin niveauer , også kaldet " hyperbilirubinæmi , " kan være et tegn på et alvorligt sundhedsproblem , der kræver lægehjælp .

 3. www.autismeenheten.no/index.php/forskning-og-fagutvikling/down...

  Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst ; Regionalt kompetansesenter for Epilepsi og autisme i ...

 4. old.ahus.no/buk/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=1182&I=14766&...

  Åpningstider Avdelingen holder åpent fra mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30 Adresse Akershus universitetssykehus HF, Avd. for habilitering, 1478 Lørenskog.

 5. Danish Head and Neck Cancer Group - Dahanca: Location: Home

  www.dahanca.dk/get_media_file.php?mediaid=255 · PDF file

  Thyroideacancer – kliniske retningslinjer – marts 2010 1 DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group NATIONALE RETNINGSLINJER FOR

 6. www.uus.no/labus/index.asp?Bok=%201&Kap=2&Par=62

  Ferritin er et stort, sfærisk protein med et sentralt hulrom som kan romme inntil 4500 Fe(III)-atomer. Proteinets hovedoppgave er å lagre overflødige jernatomer ...

 7. www.innsikt.org/index.asp?id=29526

  I Innsikt nr 3/2011skrev Knut Hallvard Bronder om den første internasjonale konferansen om Kleine-Levins syndrom (KLS). Franske søvnforskere som har studert 339 ...

 8. naku.no/node/762

  Mange mennesker med autisme og psykisk utviklingshemming lider fordi deres psykiske problemer ikke blir oppdaget. Øket oppmerksomhet i hjelpeapparatet og tilgang på ...

 9. tidsskriftet.no/article/810482

  Tabell 1 Nye diagnostiske kriterier ved multippel sklerose (1) Kliniske attakker. Objektive lesjoner. Tilleggskrav for å kunne stille diagnosen

 10. www.ffm.no/FFM/Nyheter-fra-FFM

  Beitostølen Helsesportsenter arrangerer i samarbeid med Foreningen for Muskelsyke et treningsopphold for voksne (30+) med ulike former for muskelsykdommer i ...