Bing

1,080,000 results
 1. www.geologi.it

  Geologi.it: il punto di partenza per l'attività di geologo in Italia

 2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Geologi

  Geologi, vetenskapen om uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg- och jordarter. Geologi ingår som en del inom ämnesområdet geovetenskap.

 3. Geology - Wikipedia, the free encyclopedia

  https://en.wikipedia.org/wiki/Geology

  Geology (from the Greek γῆ, gē, i.e. "earth" and -λoγία, -logia, i.e. "study of, discourse" [1] [2]) is an earth science comprising the study of solid Earth ...

 4. https://no.wikipedia.org/wiki/Geologi

  Hovedfokus her er fagdisiplinen geologi. For jordklodens oppbygging, se: Jorden, Jordens geologi og Europas geologi. Geologi er læren om jordens opprinnelse ...

 5. Geología - Wikipedia, la enciclopedia libre

  https://es.wikipedia.org/wiki/Geología

  La geología (del griego γῆ /guê/, ‘Tierra’, y -λογία /-loguía/, ‘tratado’) [1] [2] es la ciencia que estudia la composición y estructura interna ...

 6. www.geologi.dk

  Økonomisk rentable olie- og gasfelter findes i områder med særlige geologiske forudsætninger for dannelse og akkumulering af olie og gas

 7. https://it.wikipedia.org/wiki/Geologo

  Competenze. I geologi studiano la struttura e i processi che dominano la Terra. Le competenze del geologo professionista spaziano dall'idrogeologia alla geotecnica ...

 8. Geologi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

  https://id.wikipedia.org/wiki/Geologi

  Geologi (berasal dari Yunani: γη- [ge-, "bumi"] dan λογος [logos, "kata", "alasan"]) adalah Ilmu yang mempelajari bumi, komposisinya, struktur , sifat ...

 9. https://da.wikipedia.org/wiki/Geologi

  Geologi (fra græsk γη (ge) – jorden λογος (logos) – videnskab) er læren om jordens fysiske struktur, f.eks. om de forskellige jordlag, jordens aktivitet ...

 10. Geologi

  www.geologi.com

  The Geological Society of Denmark was founded in 1893 to promote interest in geology and to establish a forum for geologists and others with interest for geology. The ...

 1. Related searches