Bing

21 results
 1. ign.ku.dk

  IGN beskæftiger sig med forskning, undervisning og formidling om geologi, geografi og geoinformatik, skov, natur og biomasse samt landskabsarkitektur og planlæ ...

 2. ign.ku.dk/ansatte/ign-ansatte

  Ansatte på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Ansatte på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

 3. www.rosborg-gym.dk/studieomraader/naturvidenskabeligt-stx-2015-2018

  KONTAKTINFO: Rosborg Gymnasium & HF Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle Tlf. 7583 2322 rosborg@rosborg-gym.dk. Kontortid: 7.30-15.30, fredag 7.30-14.00 LEDELSE:

 4. geocenter.dk

  Geocentret er et center for geovidenskabelig forskning, undervisning, rådgivning og formidling på højt internationalt niveau. Geocenter Danmark er et formaliseret ...

 5. www.emu.dk/modul/danmarks-arealinformation-på-danmarks-miljøportal

  Danmarks Miljøportal, der er et partnerskab mellem kommunerne, Danske Regioner og Miljøministeriet, står for det interaktive kort Danmarks Arealinformation.

 6. kurser.ku.dk

  Hvis du er studerende på Københavns Universitet, kan du finde en oversigt over kurserne på din uddannelse på uddannelsessiderne på KUnet.

 7. www.sygeplejerskeuddannelsen.dk/Kan-jeg-blive-sygeplejerske/...

  Ansøgning til sygeplejerskeuddannelsen sker via den Koordinerede Tilmelding. Udgangspunktet er en gymnasial eksamen, men det er også muligt med en social- og ...

 8. www.emu.dk/omraade/htx

  EMU understøtter og motiverer til undervisning og læring af høj kvalitet og med inddragelse af it, så lysten til læring styrkes.

 9. da.wikipedia.org/wiki/Skovfoged

  Skovfoged (skovtekniker), men i dag (2014) Skov- og landskabsingeniør, er en person , som primært er beskæftiget ved skovbrug som driftsleder, med ansvar for ...

 10. fusion.science.ku.dk

  Fra KVL til SCIENCE og SUND. 1. januar 2007 fusionerede Landbohøjskolen med Københavns Universitet, og skiftede navn til LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet.