1. ign.ku.dk

  IGN beskæftiger sig med forskning, undervisning og formidling om geologi, geografi og geoinformatik, skov, natur og biomasse samt landskabsarkitektur og planlæ ...

 2. ign.ku.dk/om/skovskolen

  Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, som hører til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

 3. sl.ku.dk

  Skov & Landskab er et nationalt center for forskning, uddannelse og rådgivning inden for skov og skovprodukter, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning ...

 4. ku-gis.dk/blog

  QGIS – tips, vejledninger og kurser Af Lene Fischer, Cand.Scient og Lektor på Københavns Universitet – Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning – Skovskolen

 5. geocenter.dk

  Geocentret er et center for geovidenskabelig forskning, undervisning, rådgivning og formidling på højt internationalt niveau. Geocenter Danmark er et formaliseret ...

 6. https://www.kts.dk/htx

  For dig, der er interesseret i vores klima, og hvordan det påvirker os. Studieretningsfag. Geovidenskab A. Matematik A. Samfundsfag B. Se mere

 7. https://da.wikipedia.org/wiki/Skovskolen

  Skovskolen i Nødebo er en afdeling under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Da Skovskolen blev oprettet i 1948, var det som ...

 8. www.emu.dk/modul/danmarks-arealinformation-på-danmarks-miljøportal

  Danmarks Miljøportal, der er et partnerskab mellem kommunerne, Danske Regioner og Miljøministeriet, står for det interaktive kort Danmarks Arealinformation.

 9. www.trae.dk

  Find veldokumenteret gratis viden og inspiration om træ - om alt fra træ i skoven til det færdige træprodukt.

 10. www.emu.dk/omraade/htx

  EMU understøtter og motiverer til undervisning og læring af høj kvalitet og med inddragelse af it, så lysten til læring styrkes.