Bing

21 results
 1. ign.ku.dk

  IGN beskæftiger sig med forskning, undervisning og formidling om geologi, geografi og geoinformatik, skov, natur og biomasse samt landskabsarkitektur og planlæ ...

 2. https://da.wikipedia.org/wiki/Geovidenskab

  Geovidenskab er en samlet betegnelse for de videnskabelige discipliner indenfor planetologien, der beskæftiger sig med Jorden, dens historie, fysiske forhold samt de ...

 3. ign.ku.dk/om

  Om Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) hører under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved ...

 4. www.rosborg-gym.dk/studieomraader/naturvidenskabeligt-stx-2015-2018

  KONTAKTINFO: Rosborg Gymnasium & HF Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle Tlf. 7583 2322 rosborg@rosborg-gym.dk. Kontortid: 7.30-15.30, fredag 7.30-14.00 LEDELSE:

 5. geocenter.dk

  Geocentret er et center for geovidenskabelig forskning, undervisning, rådgivning og formidling på højt internationalt niveau. Geocenter Danmark er et formaliseret ...

 6. bachelor.au.dk/medicin

  På Medicin lærer du først om det raske menneske. Herefter lærer du om sygdomme, og hvordan du kan behandle dem.

 7. www.trae.dk/dokumenter/dokument.asp?DokumentID=677

  Hjemmeside om alt, som vedrører træ ... Revideret spærhåndbog. Træbranchens Oplysningsråd - TOP har netop udsendt en revideret udgave af håndbogen TRÆ 28 om ...

 8. kurser.ku.dk

  Hvis du er studerende på Københavns Universitet, kan du finde en oversigt over kurserne på din uddannelse på uddannelsessiderne på KUnet.

 9. www.emu.dk/omraade/htx

  EMU understøtter og motiverer til undervisning og læring af høj kvalitet og med inddragelse af it, så lysten til læring styrkes.

 10. www.sygeplejerskeuddannelsen.dk/Kan-jeg-blive-sygeplejerske/...

  Ansøgning til sygeplejerskeuddannelsen sker via den Koordinerede Tilmelding. Udgangspunktet er en gymnasial eksamen, men det er også muligt med en social- og ...