• no.wikipedia.org/wiki/Geovitenskap

  Geovitenskap eller geofag er en gren av planetologien som omfatter vitenskapen rettet mot jordkloden som helhet. Dette omfavner i hovedsak disiplinene geologi ...

 • www.uib.no/nb/geo

  GEO - Institutt for geovitenskap - utfører forskning og gir forskningsbasert undervisning innenfor sentrale geologiske og geofysiske disipliner med vekt på marine ...

 • www.uib.no/forskningstema/geovitenskap

  Om oss. Tektonikk og termokronologi - vi er en uoffisiell forskergruppe innenfor Geodynamics gruppen. Vår forskning omfatter platetektoniske prosesser, termo ...

 • no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Geovitenskap

  Sider i kategorien «Geovitenskap» Under vises 19 av totalt 19 sider som befinner seg i denne kategorien.

 • no.cyclopaedia.net/wiki/Geovitenskap

  Referanser til "Geovitenskap" på Internett, på universitetene og i litteraturen... cyclopaedia.net

 • snl.no/geovitenskap

  Geovitenskap, fellesbetegnelse for fag som angår studiet av Jorden, i første rekke geologi, geokjemi, geomorfologi, glasiologi, hydrologi, meteorologi og geofysikk ...

 • utdanning.no/studiebeskrivelse/geofag

  Masterprogram i geovitenskap: Master, 2 år : Universitetet i Bergen; Masterprogram i meteorologi og oseanografi: Master, 2 år : Universitetet i Bergen; ...

 • www.studentum.no › Geofag › Universitetet i Bergen

  Geovitenskap - Bachelor. Tenk på hvor viktig olje- og gassutvinningen er for nasjonen Norge! Eller hvor viktig det er å vite noe om samspillet mellom menneskeskapte ...

 • www.ub.uib.no/fag/mn-fag/geofag/index.htm

  Institutt for geovitenskap : Sist oppdatert 26.01.09 sm Kommentarer til denne siden. ...

 • gfu.b.uib.no/om-fagutvalget

  Vår rolle. Fagutvalget er et studentorgan for studenter tilknyttet Institutt for Geovitenskap. Fagutvalget består av studenter som på frivillig basis jobber for å ...

Paginering