Bing

5 880 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. www.uib.no/nb/geo

  GEO - Institutt for geovitenskap - utfører forskning og gir forskningsbasert undervisning innenfor sentrale geologiske og geofysiske disipliner med vekt på marine ...

 2. no.wikipedia.org/wiki/Geovitenskap

  Geovitenskap eller geofag er en gren av planetologien som omfatter vitenskapen rettet mot jordkloden som helhet. Dette omfavner i hovedsak disiplinene geologi ...

 3. Bachelorprogram i geovitskap | Universitetet i Bergen

  www.uib.no/nb/studieprogram/BAMN-GEOV

  Bachelorprogram i geovitenskap (krav 180 SP) Valfritt: Utenlandsopphold, vår: Utenlandsopphold, høst: Studieretning: Studieretning i geologi (krav 180 SP)

 4. Institutt for geovitenskap - UiB

  geo.b.uib.no

  Under EØS-midlene har Miljødirektoratet samarbeid med Bulgaria på to programområder; innen hav og vannforvaltning og innen biodiversitet og økosystemtjenester.

 5. no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Geovitenskap

  Geovitenskap; A. Areologi; C. Chasma; D. Det internasjonale geofysiske år; F. Fjernanalyse; G. Geoarkeologi; Geoidehøyde; G forts. Geoinformatikk; Geomatikk; H ...

 6. Universitetet i Bergen - Bachelorprogram i geovitenskap

  utdanning.no/utdanning/uib.no/bachelorprogram_i_geovitenskap

  Innan det som i skulen vert definert som geofag er det to ulike bachelorprogram ved Universitetet i Bergen: Bachelorprogrammet i Meteorologi og oseanografi vert ...

 7. https://gfu.b.uib.no

  Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi lesesalsplasser til bachelor studenter. Dette er et krav satt opp av instituttet for geovitenskap. Unntak er studenter som ...

 8. snl.no/geovitenskap

  Geovitenskap, fellesbetegnelse for fag som angår studiet av Jorden, i første rekke geologi, geokjemi, geomorfologi, glasiologi, hydrologi, meteorologi og geofysikk ...

 9. utdanning.no/studiebeskrivelse/geofag

  Bachelorprogram i geovitenskap: Bachelor, 3 år : Universitetet i Bergen; Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi: Bachelor, 3 år : Universitetet i Bergen ...

 10. gfu.b.uib.no/om-fagutvalget

  Vår rolle. Fagutvalget er et studentorgan for studenter tilknyttet Institutt for Geovitenskap. Fagutvalget består av studenter som på frivillig basis jobber for å ...