1. www.uib.no/geo

  GEO - Institutt for geovitenskap - utfører forskning og gir forskningsbasert undervisning innenfor sentrale geologiske og geofysiske disipliner med vekt på marine ...

 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Geovitenskap

  Geovitenskap eller geofag er en gren av planetologien som omfatter vitenskapen rettet mot jordkloden som helhet. Dette omfavner i hovedsak disiplinene geologi ...

 3. https://snl.no/geovitenskap

  Geovitenskap, fellesbetegnelse for fag som angår studiet av Jorden, i første rekke geologi, geokjemi, geomorfologi, glasiologi, hydrologi, meteorologi og geofysikk ...

 4. https://www.facebook.com/earthscienceuib

  Institutt for geovitenskap. 596 likes. Facebook for Department of Earth science, University of Bergen

 5. Geo Publikasjoner 2011 | Institutt for geovitenskap

  geo.b.uib.no

  Under EØS-midlene har Miljødirektoratet samarbeid med Bulgaria på to programområder; innen hav og vannforvaltning og innen biodiversitet og økosystemtjenester.

 6. https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Geovitenskap

  Sider i kategorien «Geovitenskap» Under vises 18 av totalt 18 sider som befinner seg i denne kategorien.

 7. UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for geovitenskap

  https://wiki.uib.no/matnat/images/f/ff/Svar_fra_Institutt_for... · PDF file

  UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for geovitenskap Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte Institutt for geovitenskap Telefon 55583600

 8. Geovitenskap | Wikiwand

  www.wikiwand.com/no/Geovitenskap

  Geovitenskap eller geofag er en gren av planetologien som omfatter vitenskapen rettet mot jordkloden som helhet. Dette omfavner i hovedsak disiplinene geologi ...

 9. https://www.ntnu.no/blogger/rektoratet/tag/geovitenskap

  Rektoratets blogg er en felles blogg for synspunkter, refleksjoner og orienteringer fra NTNUs rektor og de tre prorektorene. » Mer

 10. https://utdanning.no/.../uib.no/masterprogram_i_geovitenskap_0

  Denne sida er sist oppdatert 17. februar 2016. Innholdet er levert av Universitetet i Bergen; Kontakt lærestaden om du har spørsmål om denne utdanninga.