Bing

22 results
 1. www.ssb.no/utdanning?de=Grunnskoler

  Her finner du utvalgte nøkkeltall fra utdanningsstatistikken. Finn informasjon om blant annet utdanningsnivå, grunnskoler, videregående opplæring ...

 2. skole.no/skoler/skoler.php?type=grs&sortert=navn&bokstav=A

  Aa barne- og ungdomsskole, Snillfjord, Sør-Trøndelag : Abelvær skole, Nærøy, Nord-Trøndelag : Abildsø skole, Oslo, Oslo : Adventkirken grunnskole,

 3. www.hamaroy.kommune.no/Grunnskoler

  Det er fire grunnskoler i kommunen. Disse er:

 4. www.ssb.no/utdanning/statistikker/utgrs

  Delen elevar som får spesialundervisning i grunnskolen, aukar for kvart årssteg, 3,6 prosent av elevane på fyrste årssteg og 11 prosent på 10. årssteg.

 5. fee.no/?pageslug=fee-norway-4397

  Foundation for Environmental Education (FEE) tilbyr internasjonale programmer for miljøsertifisering. FEE International ble opprettet i 1981.

 6. fee.no/?pageslug=gront-flagg-4398

  Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning for barnehager, grunnskoler, videregående og folkehøgskoler. Grønt Flagg i Norge er del av den internasjonale Eco ...

 7. https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_grunnskoler_i_Østfold

  Hentet fra «https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_over_grunnskoler_i_Østfold&oldid=14148844»

 8. www.kongsberg.kommune.no/Tjenester/Oppvekst/Grunnskoler/...

  Hvittingfoss skole ligger lengst sør i Kongsberg kommune, ca 35 kilometer fra sentrum. Den er den eneste skolen i kommunen som har både barnetrinn og ungdomstrinn ...

 9. kommunal-rapport.no/skole/2015/07/vil-starte-muslimske-grunnskoler

  To stiftelser har søkt Utdanningsdirektoratet om å starte muslimske grunnskoler i Oslo fra neste høst. Skolene vil bli vurdert etter den nye friskoleloven.

 10. Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA

  www.udir.no/PageFiles/78774/Beregning-satser-private-grunnskoler... · PDF file

  1 Beregning av satser til private grunnskoler for 2014 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private grunnskoler beregnes med utgangspunkt i ...