Bing

21 results
 1. Udir.no - Eksamen grunnskole

  www.udir.no/Vurdering/Eksamen-grunnskole

  På 10. trinn i grunnskolen skal elevene og de voksne deltakerne trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag og én lokalt gitt muntlig eksamen.

 2. www.gyldendal.no/Grunnskole

  Gyldendal Undervisning inviterer grunnskolelærere på alle trinn til et kurs i praktisk bruk av digitale tavler.

 3. www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Grunnskole

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte onsdag innholdet i det nye KRLE-faget. Det vekker ikke begeistring hos nestleder Steffen Handal.

 4. www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring.html

  Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende fellesskole. Det er et mål at alle elever skal oppnå ...

 5. www.dammskolen.no/grunnskole

  Grunnskole Læring på nett. Her finner du: - elevoppgaver og spill - nyttige lenker - kopieringsoriginaler - og mye, mye mer ...

 6. www.grunnskolenoks.no

  Velkommen til Grunnskolen OKS og våre nettsider! Her vil du finne mye informasjon om hvem vi er, samt praktiske opplysninger du kanskje er ute etter.

 7. www.boligabc.no

  Bolig-abc er et nettsted for grunnskolen. Nettstedet belyser spørsmål om planlegging av egen bolig og det å bo gjennom ulike praktiske øvinger.

 8. www.dammskolen.no/grunnskole/samfunnsfag/m_m_historie

  M&M Historie; Den franske revolusjonen. I denne oppgaven skal du/dere lage en presentasjon om den franske revolusjon. Du får en presentasjonsmal (Powerpoint …

 9. www.gyldendal.no/Grunnskole/1-4/RLE

  Gyldendal Norsk Forlag ... Vivo 1-2. Hvert kapittel er delt i to deler. Religionskapitlene har én del med fortellinger og én del som handler om høytider og ...

 10. Ressursar og interaktive lærebøker for KRL-faget i ...

  www.krlweb.net

  Småskule- og mellomtrinn: KRL-ressursar for småskuletrinnet (1.-4. klasse) KRL-ressursar for mellomtrinnet (5.-7. klasse) Lærarressursar Ungdomsstrinn:

 1. Related searches