Bing

309 000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. skole.no/skoler/skoler.php?type=grs&sortert=navn&bokstav=A

  Aa barne- og ungdomsskole, Snillfjord, Sør-Trøndelag : Abelvær skole, Nærøy, Nord-Trøndelag : Abildsø skole, Oslo, Oslo : Adventkirken grunnskole,

 2. www.gyldendal.no/Grunnskole

  Gyldendal Norsk Forlag ... Få god oversikt over elevenes ferdigheter i norskfaget!Med Salto oppstartprøve har du en unik mulighet til å få oversikt over hva ...

 3. no.wikipedia.org/wiki/Grunnskole

  En grunnskole , primærskole eller primærutdannelse er den første skoleformen i livet, der elever , oftest barn , lærer grunnleggende kunnskaper , blandt annet å ...

 4. www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring.html

  Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende fellesskole. Det er et mål at alle elever skal oppnå ...

 5. www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Grunnskole

  Steffen Handal mener lærerstreiken kan bli et vendepunkt for norsk skole. Nå håper han at alle elever kan sikres et likeverdig tilbud

 6. Sogn og Fjordane - grunnskoler - Fronter learning platform ...

  https://fronter.com/sognfjordanegs

  Sogn og Fjordane - grunnskoler Nettlesaren din "bingbot 2.0 for Other" er ikkje støtta av Fronter.

 7. www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/grunnskole

  Oslo kommunes nettsted: www.oslo.kommune.no ... Tjenester; Barn og unge; Brannvern og tekniske tjenester; Bygg og eiendom; Eldre/pensjonist

 8. www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Grunnskolen

  Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnetrinnet fra 1. til 7. trinn og ungdomstrinnet fra 8. til 10. trinn. Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og ...

 9. skole.no/skoler/skoler.php?type=grs&sortert=navn&bokstav=B

  Bagn skule, Sør-Aurdal, Oppland : Bakkamyra skole, Smøla, Møre og Romsdal : Bakke skole, Ullensaker, Akershus : Bakkehaug skole, Målselv, Troms

 10. Udir.no - Eksamen grunnskole

  www.udir.no/Vurdering/Eksamen-grunnskole

  På 10. trinn i grunnskolen skal elevene og de voksne deltakerne trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag og én lokalt gitt muntlig eksamen.

 1. Related searches