• no.wikipedia.org/wiki/Grunnskole

  Grunnskole er en betegnelse for den obligatoriske, 10-årige skolegangen for barn i alderen fra 6 til 16 år i Norge . Grunnskolen omfatter alle barne- og ...

 • skole.no/skoler/skoler.php?type=grs&sortert=navn&bokstav=A

  Aa barne- og ungdomsskole, Snillfjord, Sør-Trøndelag : Abelvær skole, Nærøy, Nord-Trøndelag : Abildsø skole, Oslo, Oslo : Adventkirken grunnskole,

 • www.gyldendal.no/Grunnskole

  Gyldendal Norsk Forlag ... Spennende to-dagers matematikkseminar i Stavanger. Meld deg på til rabatert pris nå!

 • www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring.html

  Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende fellesskole. Det er et mål at alle elever skal oppnå ...

 • grunnskole.info

  Grunnskole.info gir deg nyttig info til bruk i undervisningen i ungdoms- og barneskolen.

 • www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Grunnskole

  Grunnskoleopplæringen er en rett og en plikt for barn og unge, og varer til elevene har fullført tiende skoleår. Les nyheten »

 • www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/grunnskole

  Oslo kommunes nettsted: www.oslo.kommune.no ... Tjenester; Barn og unge; Brannvern og tekniske tjenester; Bygg og eiendom; Eldre/pensjonist

 • www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Grunnskolen

  Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnetrinnet fra 1. til 7. trinn og ungdomstrinnet fra 8. til 10. trinn. Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og ...

 • www.grunnskolenoks.no

  Velkommen til Grunnskolen OKS og våre nettsider! Her vil du finne mye informasjon om hvem vi er, samt praktiske opplysninger du kanskje er ute etter.

 • snl.no/grunnskolen

  Grunnskolen, den 10-årige obligatoriske skolen for barn og ungdom i alderen 6–16 år. Grunnskolen er 10-årig fra 1997 etter en lovendring i 1994 som senket ...

Paginering