Bing

4 results
 1. starte-nettbutikk.shop123.no

  Vi har bygget nettbutikker siden 2003. Shop123 er systemet for deg som skal selge produkter på internett. Shop123 er svært brukervennlig og inneholder kategori ...

 2. På godt norsk – avløserord - Språkrådet

  www.sprakradet.no/Sprakhjelp/Raad/Norsk-for-engelsk/Avloeysarord

  Språkrådet legger her fram en del norske ord som kan brukes i stedet for de tilsvarende engelske. Lista vil bli utvidet etter hvert. En skråstrek skiller mellom ...

 3. starte-nettbutikk.shop123.no/tjenester-og-funksjonalitet

  Se hvilke funksjoner som du får tilgang til i vårt nettbutikk verktøy Shop123. Vi tilbyr et nettbutikksystem som inneholder det du trenger.

 4. www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2003/nou-2003-16/9.html?id=...

  8 Kompetanse og kompetansebaserte læreplanerBoks 8.1 Utvalgets forslagBoks 8.1 Utvalget foreslår:Det helhetlige kompetansebegrepet i opplæringslovens § 1-2 og ...