Bing

144 000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. no.wikipedia.org/wiki/Innvandring

  Innvandring (immigrasjon) betegner det å «dra til og bosette seg i et fremmed land». Innvandring er en del av fenomenet folkevandring (migrasjon), som betegner ...

 2. www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/innvandring.html?id=1134

  Norge skal ha en samfunnstjenlig og styrt innvandring og human, solidarisk og rettssikker asyl– og flyktningpolitikk. For å nå disse målene må ...

 3. no.wikipedia.org/wiki/Innvandrere_i_Norge

  Som følge av økt innvandring har flere religioner fått medlemmer og forsamlinger i Norge: islam, buddhisme, hinduisme og den ortodokse kirke.

 4. Images of innvandring

  bing.com/images
 5. snl.no/innvandring

  Innvandring, innflytting av utlendinger til et land eller en stat hvor de tar varig opphold.Ordet vandring er beslektet med tysk Wandel, som betyr 'forandring'. Dette ...

 6. www.dagbladet.no/tag/innvandring

  Rasisme-anklaget historiker skal forelese om innvandring. Sjokk og vantro hos Antirasistisk senter. - Totalitært å nekte meg dette, svarer Langeland.

 7. Innvandring - Wikipedia

  nn.wikipedia.org/wiki/Innvandring

  Innvandring viser til det å kryssa statsgrenser for å busetja seg i eit anna land enn det ein tidlegare har budd i. Omgrepet «innvandrar» kan dermed visa til ...

 8. www.fmi.as

  Folkebevegelsen Mot Innvandring - FMI ... Masseinnvandring er skadelig for Norge. Detaljer Publisert tirsdag 19. august 2014 18:02

 9. vgd.no/samfunn/innvandring-rasisme-og-flerkultur

  VG Nett har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Sentralbord VG: 22 00 00 00. Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ...

 10. www.dagbladet.no/2013/04/15/nyheter/innvandring/sv/26677928

  - INNVANDRING HELT NØDVENDIG: Stortingsrepresentant fra SV, Aksel Hagen, mener innvandring er helt nødvendig for å holde hjulene i gang i Norge.

 11. www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

  Mer om innvandrernes levekår, omfanget av innvandring til Norge, innvandreres bosettingsmønster, sysselsetting og inntekt.

 1. Related searches