Bing

21 results
 1. www.gamlenaboar.uib.no/default_b.htm

  et nettsted for grunnskolen om vestnorsk arkeologi. INNHOLDET PÅ SIDENE

 2. www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/innvandring.html?id=1134

  Regjeringen fører en bærekraftig og regulert innvandringspolitikk. Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser og hjelpe flyktninger.

 3. www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat6

  Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det.

 4. https://snl.no/innvandring

  Innvandring, innflytting av utlendinger til et land eller en stat hvor de tar varig opphold.Ordet vandring er beslektet med tysk Wandel, som betyr 'forandring'. Dette ...

 5. no.wikipedia.org/wiki/Innvandring_til_USA

  Amerikansk immigrasjon refererer til flytting til USA , som har gitt betydelig befolkningsvekst og kulturendring gjennom mye av Amerikansk historie . Økonomi ...

 6. www.regjeringen.no/nb/tema/innvandring_og_inkludering.html

  Sentrale begreper [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet] Det politiske området for innvandring, integrering og inkludering preges av en rekke begreper.

 7. www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/nokkeltall

  Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk og analyser om innvandring , innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Dette gir et bilde av omfanget av ...

 8. www.advokatenhjelperdeg.no/emneord/innvandring

  På Advokatforeningens forbrukerportal Advokatenhjelperdeg.no kan du lese om emnet innvandring.

 9. www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

  Her finner du utvalgte nøkkeltall som blant annet gir et bilde av omfanget av innvandring til Norge, innvandreres bosettingsmønster, sysselsetting og ...

 10. www.ung.no/asyl

  Asyl betyr fristed for forfulgte. Mange mennesker i verden lever i krig og nød. De ønsker et sted der de kan leve i trygghet, og noen flykter til andre land i håp ...

 1. Related searches