Bing

271 000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. no.wikipedia.org/wiki/Innvandring

  Innvandring (immigrasjon) betegner det å «dra til og bosette seg i et fremmed land». Innvandring er en del av fenomenet folkevandring (migrasjon), som betegner ...

 2. https://snl.no/innvandring

  Innvandring, innflytting av utlendinger til et land eller en stat hvor de tar varig opphold.I Norge brukes begrepet innvandrer som fellesbetegnelse på personer med ...

 3. www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

  Her finner du utvalgte nøkkeltall som blant annet gir et bilde av omfanget av innvandring til Norge, innvandreres bosettingsmønster, sysselsetting ...

 4. Images of innvandring

  bing.com/images
 5. www.dagbladet.no/tag/innvandring

  Ledende nettavis i Norge. Oppdatert døgnet rundt med saker spesialskrevet for nett av egen redaksjon. Fokus på nyheter, sport, kultur, feature reportasje ...

 6. www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/nokkeltall

  Statistikk og analyser om innvandring, arbeidsinnvandring og innvandrere i Norge. Hvor mange innvandrere og flyktninger bor det i Norge? Årsaker til innvandring.

 7. https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring/id918

  Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for å utforme statens flyktning- og innvandringspolitikk, og har et bredt samarbeid med andre ...

 8. www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2014/10/13/1429/Innvandring/vi...

  20.10.2013 · - Vi har hatt 10 til 12 år med en sterk arbeidsinnvandring. Tallene reflekterer at befolkningen har gjort en viktig erfaring, at landet går veldig godt ...

 9. www.aftenposten.no/meninger/debatt/Mytene-om-innvandring-7264520.html

  26.07.2013 · Innvandrings- og asylpolitikken er viktig fordi den vil avstedkomme omfattende samfunnsmessige endringer. Desto mer betenkelig er det at den først og ...

 10. www.dagbladet.no/.../politikk/arbeidsliv/innvandring/35647110

  08.10.2014 · innvandring; Velkommen til debatt. Tenk over hvordan du vil fremstå i det offentlige rom. Vi lar deg være anonym, men husk at å bruke fullt navn gir deg ...

 11. www.rights.no/category/innvandring-og-innvandringspolitikk

  Innvandring og innvandringspolitikk Category ... Det nye Europa stiger frem: grenseløs kriminalitet, i hovedsak som flyter inn fra den tidligere østblokken.

 1. Related searches

Vi oppdaterer vilkårene for bruk og personvernerklæringen vår.Les mer