Bing

259 000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

  Her finner du utvalgte nøkkeltall som blant annet gir et bilde av omfanget av innvandring til Norge, innvandreres bosettingsmønster, sysselsetting ...

 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Innvandring

  Innvandring (immigrasjon) betegner det å «dra til og bosette seg i et fremmed land». Innvandring er en del av fenomenet folkevandring , som betegner bevegelse av ...

 3. https://snl.no/innvandring

  Innvandring, innflytting av utlendinger til et land eller en stat hvor de tar varig opphold.I Norge brukes begrepet innvandrer som fellesbetegnelse på personer med ...

 4. Images of innvandring

  bing.com/images
 5. News about Innvandring

  bing.com/news
 6. www.dagbladet.no/tag/innvandring

  Nordmenn er mer redd for innvandring enn klimaendringer - Misforståelse, mener leder i Framtiden i våre hender. Les mer

 7. www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/nokkeltall

  Statistikk og analyser om innvandring, arbeidsinnvandring og innvandrere i Norge. Hvor mange innvandrere og flyktninger bor det i Norge? Årsaker til innvandring.

 8. www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2014/10/13/1429/Innvandring/vi...

  20.10.2013 · - Vi har hatt 10 til 12 år med en sterk arbeidsinnvandring. Tallene reflekterer at befolkningen har gjort en viktig erfaring, at landet går veldig godt ...

 9. www.aftenposten.no/meninger/debatt/Mytene-om-innvandring-7264520.html

  26.07.2013 · Innvandrings- og asylpolitikken er viktig fordi den vil avstedkomme omfattende samfunnsmessige endringer. Desto mer betenkelig er det at den først og ...

 10. www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Fakta-om-innvandring-til-Sverige...

  06.12.2014 · Fungerende partileder Mattias Karlsson sier Sverigedemokraterna vil gjøre nyvalget til en folkeavstemning om innvandringen til Sverige. FOTO: Pontus ...

 11. www.dagbladet.no/.../politikk/arbeidsliv/innvandring/35647110

  08.10.2014 · innvandring; Velkommen til debatt. Tenk over hvordan du vil fremstå i det offentlige rom. Vi lar deg være anonym, men husk at å bruke fullt navn gir deg ...

 12. www.rights.no/category/innvandring-og-innvandringspolitikk

  Innvandring og innvandringspolitikk Category ... Flere piler peker i retning av at flere og flere krigere i Den islamske staten er på vei mot Europa særlig gjennom ...

 1. Related searches

Vi har oppdatert vilkårene for bruk og personvernerklæringen vår.Les mer