Bing

24 results
 1. www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvutv/aar/2013-05-02

  innvutv, Innvandring og utvandring, nettoinnvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskapBefolkning, Flytting, Innvandrere ...

 2. no.wikipedia.org/wiki/Innvandring_til_USA

  Amerikansk immigrasjon refererer til flytting til USA , som har gitt betydelig befolkningsvekst og kulturendring gjennom mye av Amerikansk historie . Økonomi ...

 3. https://snl.no/innvandring

  Innvandring, innflytting av utlendinger til et land eller en stat hvor de tar varig opphold.Ordet vandring er beslektet med tysk Wandel, som betyr 'forandring'. Dette ...

 4. www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/nokkeltall

  Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk og analyser om innvandring , innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Dette gir et bilde av omfanget av ...

 5. fmi.no

  Folkebevegelsen Mot Innvandring - FMI ... Biskoper på ville veier. Detaljer Publisert fredag 24. oktober 2014 09:17

 6. www.ung.no/asyl

  Asyl betyr fristed for forfulgte. Mange mennesker i verden lever i krig og nød. De ønsker et sted der de kan leve i trygghet, og noen flykter til andre land i håp ...

 7. www.grue.kommune.no/innvandring-og-integrering

  Her finner du informasjonssider om rettigheter i forbindelse med opphold og statsborgerskap.

 8. www.regjeringen.no/nb/tema/innvandring_og_inkludering.html

  Sentrale begreper [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet] Det politiske området for innvandring, integrering og inkludering preges av en rekke begreper.

 9. www.ung.no/oss/asyl

  Side med 120 svar fra våre spesialister innen Asyl og innvandring. Ungdom har lurt på det samme som deg, få svarene her!

 10. www.daria.no/skole/emne/Samfunn/Menneskesyn/Innvandring

  Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet innvandring

 1. Related searches