Bing

62,100 results
 1. Kasvatustiede – Wikipedia

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kasvatustiede

  Kasvatustiede on tiede, joka tutkii ja kehittää ihmisen koko elämänkaaren aikana tapahtuvaa kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niihin liittyviä kysymyksiä.

 2. Kasvatustieteiden tiedekunta

  www.edu.utu.fi

  Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on yksi Turun yliopiston tutkimuksen vahvuusaloista. Kasvatustieteiden tiedekunnassa tutkimme oppimisen ja koulutuksen ilmiöitä ...

 3. Kasvatustiede - utu.fi

  www.utu.fi/.../kasvatustiede/Sivut/home.aspx

  Kasvatus on käytännön toimintaa. Jokainen meistä on kasvatuksen kohde, useat myös itse kasvattajia. Kasvatustiede kuvailee, selittää ja auttaa ymmärtämään ...

 4. Tervetuloa sivustolle Kasvatustieteiden tiedekunta ...

  www.oulu.fi/ktk

  Kasvatustieteiden tiedekunta; puh. 0294 480 000 (vaihde) PL 2000; 90014 Oulun yliopisto; Käyntiosoite: Yliopistokatu 9

 5. Kasvatustiede — Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

  https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kasvatustiede

  Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen opetussuunnitelmat ovat uudistuneet. Uudessa ilmiölähtöisessä opiskelussa lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt ...

 6. Kasvatustiede (luokanopettaja) - Helsingin yliopiston ...

  https://www.avoin.helsinki.fi/opintotarjonta/kasvatustiede_luokano...

  Kasvatustiede (luokanopettaja) Oppiaineen esittely ja opinto-ohjelmat (uusi opintotarjontapalvelu) Lisätietoa. Opinto-ohjelmat (Avoinyliopisto.fi) Kysy oppiaineesta;

 7. Kasvatustiede - Lapin yliopisto - University of Lapland ...

  www.ulapland.fi/.../Opiskelu/Koulutusohjelmat/Kasvatustiede

  Kasvatustiede. Kasvatustieteen pääaineopiskelijat perehtyvät opinnoissaan kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin monipuolisesti eri näkökulmista.

 8. www.uef.fi - Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

  www2.uef.fi/filtdk/kasvatustiede-ja-aikuiskasvatustiede

  Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede. Oppiaineessa tehdään alan tieteellistä tutkimusta ja tarjotaan perus- ja jatkokoulutusta. Vuodesta 2011 käynnissä on uusi ...

 9. KRIITTINEN KASVATUSTIEDE - Kasvatustieteen ...

  https://wiki.oulu.fi/display/ktttp/KRIITTINEN KASVATUSTIEDE

  Kriittinen vs. traditionaalinen tiede; Kysymys kritiikin normatiivisesta perustasta: "kritiikin referenssipiste" Kriittisen teorian "toinen sukupolvi": Jürgen ...

 10. Kasvatustiede yliopistollisena oppianeena Suomessa vuosina ...

  users.utu.fi/mikpen/gradu.html

  KASVATUSTIEDE YLIOPISTOLLISENA OPPIAINEENA SUOMESSA VUOSINA 1852-1995. Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto, kasvatustieteen laitos