1. Kasvatustieteiden tiedekunta

  www.edu.utu.fi

  Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on yksi Turun yliopiston tutkimuksen vahvuusaloista. Kasvatustieteiden tiedekunnassa tutkimme oppimisen ja koulutuksen ilmiöitä ...

 2. Avoin yliopisto - yliopisto-opintoja kaikille — Jyväskylän ...

  https://www.avoin.jyu.fi

  Avoin yliopisto - Kesäopinnot 2016 Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kesäopintotarjontaa kesällä 2016. Aloita psykologian opiskelu kesällä!

 3. Kasvatustieteiden tiedekunta | Kasvatustieteiden tiedekunta

  www.oulu.fi/ktk

  Kasvatustieteiden tiedekunta. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta on kasvatus- ja opetusalan koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen monitieteinen ...

 4. Kasvatustiede - utu.fi

  www.utu.fi/.../kasvatustiede/Sivut/home.aspx

  Kasvatustiede kuvailee, selittää ja auttaa ymmärtämään tätä inhimillistä vuorovaikutusta ihmisen koko elämänkaaren ajalta lapsuudesta vanhuuteen.

 5. Kasvatustiede – Wikipedia

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kasvatustiede

  Kasvatustiede on tiede, joka tutkii ja kehittää ihmisen koko elämänkaaren aikana tapahtuvaa kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niihin liittyviä kysymyksiä.

 6. Haku- ja valintakoeajat 2016 — Kasvatustieteiden tiedekunta

  https://www.jyu.fi/edu/opiskelijavalinnat/haku-ja-valintakoeajat-2013

  kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, KK-tutkinto (enintään 10) Haku opintoja avoimessa yliopistossa suorittaneille, kasvatustieteen kandidaatti (3 v) ...

 7. Kasvatustiede — Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

  https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kasvatustiede

  Kasvatustiede koskettaa kaikkia! Ilmiölähtöisessä opiskelussa lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt, joita tutkitaan aidossa ympäristössään.

 8. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto ...

  www.uef.fi/web/skope

  FM Petri Haavan väitöstilaisuus, kasvatustiede, Savonlinna ; Uudessa kasvatusalan oppikirjassa lapset kertovat hyvinvoinnistaan ja arjen kokemuksistaan itse ;

 9. Kasvatustiede - Lapin yliopisto - University of Lapland ...

  www.ulapland.fi/.../Opiskelu/Koulutusohjelmat/Kasvatustiede

  Kasvatustiede. Kasvatustieteen pääaineopiskelijat perehtyvät opinnoissaan kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin monipuolisesti eri näkökulmista.

 10. VAKAVA - Edellisten vuosien kokeet

  www.helsinki.fi/vakava/edelliset_kokeet.html

  Edellisten vuosien kokeet . Edellisten vuosien aineistoja ei ole saatavana verkosta, koska artikkeleiden alkuperäisten julkaisijoiden kanssa on sovittu niin.