Bing

41,700 results
 1. Kasvatustiede – Wikipedia

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kasvatustiede

  Kasvatustiede on tiede, joka tutkii ja kehittää ihmisen koko elämänkaaren aikana tapahtuvaa kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niihin liittyviä kysymyksiä.

 2. Kasvatustieteiden tiedekunta

  www.edu.utu.fi

  Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on yksi Turun yliopiston tutkimuksen vahvuusaloista. Kasvatustieteiden tiedekunnassa tutkimme oppimisen ja koulutuksen ilmiöitä ...

 3. Tervetuloa sivustolle Kasvatustieteiden tiedekunta ...

  www.oulu.fi/ktk

  Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta on kasvatus- ja opetusalan koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen monitieteinen asiantuntijaorganisaatio.

 4. Kasvatustiede - utu.fi

  www.utu.fi/.../kasvatustiede/Sivut/home.aspx

  Kasvatus on käytännön toimintaa. Jokainen meistä on kasvatuksen kohde, useat myös itse kasvattajia. Kasvatustiede kuvailee, selittää ja auttaa ymmärtämään ...

 5. Kasvatustiede — Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

  https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kasvatustiede

  Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen opetussuunnitelmat ovat uudistuneet. Uudessa ilmiölähtöisessä opiskelussa lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt ...

 6. Kasvatustiede - Lapin yliopisto - University of Lapland ...

  www.ulapland.fi/.../Opiskelu/Koulutusohjelmat/Kasvatustiede

  Kasvatustiede. Kasvatustieteen pääaineopiskelijat perehtyvät opinnoissaan kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin monipuolisesti eri näkökulmista.

 7. Kasvatustiede (luokanopettaja) - Helsingin yliopiston ...

  https://www.avoin.helsinki.fi/opintotarjonta/kasvatustiede_luokano...

  Kasvatustiede (luokanopettaja) Oppiaineen esittely ja opinto-ohjelmat (uusi opintotarjontapalvelu) Lisätietoa. Opinto-ohjelmat (Avoinyliopisto.fi) Kysy oppiaineesta;

 8. Kasvatus- ja opetusoppia jo vuodesta 1863 ...

  https://www.jyu.fi/edu

  Väitös: 5.2.2016 KM Margit Uusitalo (Kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustiede) 01.02.2016 Väitös: 4.3.2016 FM Kaija Teikari (Kasvatustieteellinen tiedekunta ...

 9. www.uef.fi - Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

  www2.uef.fi/filtdk/kasvatustiede-ja-aikuiskasvatustiede

  Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede. Oppiaineessa tehdään alan tieteellistä tutkimusta ja tarjotaan perus- ja jatkokoulutusta. Vuodesta 2011 käynnissä on uusi ...

 10. Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (25op + 35op ...

  www.oulu.fi/ktk/kasvatustiede

  Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ...