Bing

45,700 results
 1. Kasvatustieteiden tiedekunta

  www.edu.utu.fi

  Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on yksi Turun yliopiston tutkimuksen vahvuusaloista. Kasvatustieteiden tiedekunnassa tutkimme oppimisen ja koulutuksen ilmiöitä ...

 2. Kasvatustiede – Wikipedia

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kasvatustiede

  Kasvatustiede on tiede, joka tutkii ja kehittää ihmisen koko elämänkaaren aikana tapahtuvaa kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niihin liittyviä kysymyksiä.

 3. Kasvatustiede

  www.utu.fi/.../kasvatustiede/Sivut/home.aspx

  Kasvatus on käytännön toimintaa. Jokainen meistä on kasvatuksen kohde, useat myös itse kasvattajia. Kasvatustiede kuvailee, selittää ja auttaa ymmärtämään ...

 4. Tervetuloa sivustolle Kasvatustieteiden tiedekunta ...

  www.oulu.fi/ktk

  Kasvatustieteiden tiedekunta; puh. 0294 480 000 (vaihde) PL 2000; 90014 Oulun yliopisto; Käyntiosoite: Yliopistokatu 9

 5. Kasvatustiede — Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

  https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kasvatustiede

  Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen opetussuunnitelmat ovat uudistuneet. Uudessa ilmiölähtöisessä opiskelussa lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt ...

 6. www.uef.fi - Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

  www2.uef.fi/filtdk/kasvatustiede-ja-aikuiskasvatustiede

  Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede. Oppiaineessa tehdään alan tieteellistä tutkimusta ja tarjotaan perus- ja jatkokoulutusta. Vuodesta 2011 käynnissä on uusi ...

 7. Kasvatustiede (luokanopettaja) - Helsingin yliopiston ...

  https://www.avoin.helsinki.fi/opintotarjonta/kasvatustiede_luokano...

  Kasvatustiede (luokanopettaja) Oppiaineen esittely ja opinto-ohjelmat (uusi opintotarjontapalvelu) Lisätietoa. Opinto-ohjelmat (Avoinyliopisto.fi) Kysy oppiaineesta;

 8. Kasvatustiede yliopistollisena oppianeena Suomessa vuosina ...

  users.utu.fi/mikpen/gradu.html

  KASVATUSTIEDE YLIOPISTOLLISENA OPPIAINEENA SUOMESSA VUOSINA 1852-1995. Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto, kasvatustieteen laitos

 9. KRIITTINEN KASVATUSTIEDE - Kasvatustieteen ...

  https://wiki.oulu.fi/display/ktttp/KRIITTINEN KASVATUSTIEDE

  Kriittinen vs. traditionaalinen tiede; Kysymys kritiikin normatiivisesta perustasta: "kritiikin referenssipiste" Kriittisen teorian "toinen sukupolvi": Jürgen ...

 10. Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (25op + 35op ...

  www.oulu.fi/ktk/kasvatustiede

  Kasvatustieteiden tiedekunta; puh. 0294 480 000 (vaihde) PL 2000; 90014 Oulun yliopisto; Käyntiosoite: Yliopistokatu 9