16 resultater

Beslektede søk etter kirkesamfunn

 • www.delk.no

  DELK TRANSPORT AS ER ETABLERT Elevtransport til DELK-skolene i Vestfold Busstransport har i mange år vært tema i DELK-skolene, siden mange av elevene ikke bor i ...

 • no.wikipedia.org/wiki/Det_evangelisk-lutherske_kirkesamfunn

  Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den ...

 • www.kristen.no/index.cgi?section=search&tree=1

  Kristen.no: Norges kristne nettportal ... Gratis på nett

 • delk.no/bergen

  DELK - Bergen menighet. Oppdatert 05. apr. 2014.

 • snl.no/.../forskjeller_i_forhold_til_protestantiske_kirkesamfunn

  En åpenbar forskjell til protestantiske kirkesamfunn er pavens sentrale stilling, hans myndighet over Kirken i hele verden, og hans rett til å avgi bindende ...

 • www.adventist.no

  Syvendedags Adventistsamfunnets Barne- og Ungdomsforening (SABU) ... Evighetsdirigenten. Entusiastisk applaus møter Herbert Blomstedt når han går ut på scenen for ...

 • www.gruble.net/geografi/kart

  Klikk deg gjennom verdensdelene med utgangspunkt i landenes navn og hovedsteder.

 • no.wikipedia.org/wiki/Den_ortodokse_kirke

  Den (østlige) ortodokse kirke er det nest største kirkesamfunnet i verden. Den oppfatter seg også som den eldste kristne kirke idet den står i en ubrutt historisk ...

 • www.gronnkirke.no

  Legg inn beskrivelse av site her ... Bønn og faste for klimarettferdighet. Norske kirke- og organisasjonsledere deltar sammen med andre i felles kampanje for ...

 • folk.uio.no/jonv/relsider/rel1b12.htm

  En skjematisk sammeligning av den katolske kirke, den lutherske kirke og pinsebevegelsen

Paginering