Bing

24 results
 1. www.delk.no

  ST. HANSSTEVNET 2014 Det 134. sommerstevnet i DELK-regi St. Hansstevnet i regi av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) var det 134. i rekken.

 2. www.fagsider.org/kirkehistorie/tabell/kirkesamfunn.htm

  1818 : Vennenes Samfunn (Kvekerne) Første forsøk på å etablere seg i Norge var allerede 1702/03 i Skien-området. Dette ble stoppet av myndighetene.

 3. www.kirken.no/?event=doLink&famID=524

  De Frie Evangeliske Forsamlinger Kontor for Misjons- og Hjemmearbeid Skinneveien 236, 3178 Våle i Vestfold T 33 06 54 54 E-post: mhu@dfef.no Internett: http://www ...

 4. delk.no/bergen

  DELK - Bergen menighet. Oppdatert 18. aug. 2014.

 5. www.gruble.net/geografi/kart

  Klikk deg gjennom verdensdelene med utgangspunkt i landenes navn og hovedsteder.

 6. apostolisk.net

  Hjemmesider for apostolisk.net og Karmøy Apostoliske Menighet (Web-site of Karmøy Apostolic Church, Norway)

 7. oslomisjonskirke.no/om-oss/visjon-og-verdier

  Oslo misjonskirke Betlehem er en del av Misjonsforbundet, og barne- og ungdomsarbeidet er organisert i Misjonsforbundet UNG. Om Misjonsforbundet

 8. www.hamar.kommune.no/hamar/www/site/kultur_og_fritid/kirke_og_livssyn

  Den norske kirke er er inndelt i 11 bispedømmer, 96 prostier, 625 prestegjeld og 1360 menigheter. Bare personer som er bosatt i Norge og norske statsborgere som er ...

 9. www.adventist.no

  Adventistsamfunnets offisielle nettside.

 10. www.gronnkirke.no

  Skaperverkets dag 2014. Her finner du tips, ideer og byggeklosser til feiringen av Skaperverkets dag. Alle menigheter markerer dette ulikt - nå kan dere finne deres ...

 1. Related searches