1. https://no.wikipedia.org/wiki/Kirkesamfunn

  Et kirkesamfunn eller et kristent trossamfunn er en religiøs størrelse som er identifiserbar ved sitt navn, sin struktur og/eller sin lære. Kristenheten er ...

 2. delk.no

  Dagens bibelord 24.07.2016. Ef 4,29-32. 29La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan ...

 3. https://snl.no/trossamfunn

  I dagligtale brukes ordet gjerne om menigheter, kirkesamfunn eller fast organiserte religiøse grupper, også ikke-kristne, i sin alminnelighet. Anbefalt lenke.

 4. www.fagsider.org/kirkehistorie/tabell/kirkesamfunn.htm

  1818 : Vennenes Samfunn (Kvekerne) Første forsøk på å etablere seg i Norge var allerede 1702/03 i Skien-området. Dette ble stoppet av myndighetene.

 5. delk.no/category/nyheter

  Nyheter. Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [Nyhetsarkiv ].

 6. www.fbb.nu/lenker/norske-kirkesamfunn

  Norske kirkesamfunn. Den Evangelisk Lutherske Frikirke; Den katolske kirke i Norge; Den lutherske bekjennelseskirke; Den lutherske kirke i Norge; Messiaskirken, Oslo;

 7. https://no.wikipedia.org/wiki/Den_ortodokse_kirke

  Den østlige ortodokse kirken er verdens nest største kirkesamfunn og anser seg stå i en ubrutt historisk tradisjon tilbake til apostlene.

 8. https://no.wikipedia.org/wiki/Det_evangelisk-lutherske_kirkesamfunn

  Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den ...

 9. dalanemenighet.delk.no

  - Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Innholdsrikt, variert og med mange barn og unge familier. Det var noe av det som preget det 136. St.

 10. https://snl.no/Det_evangelisk-lutherske_kirkesamfunn

  Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, fork. Delk., inntil 1951 Jarlsbergske frimenighet, norsk frikirkelig samfunn, hovedsakelig i Vestfold. Samfunnet er en frukt av ...