Bing

25 500 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. no.wikipedia.org/wiki/Kirkesamfunn

  Et kirkesamfunn eller et kristent trossamfunn er en religiøs størrelse som er identifiserbar ved sitt navn, sin struktur og/eller sin lære. Kristenheten er ...

 2. https://snl.no/trossamfunn

  I dagligtale brukes ordet gjerne om menigheter, kirkesamfunn eller fast organiserte religiøse grupper, også ikke-kristne, i sin alminnelighet. Anbefalt lenke.

 3. www.fagsider.org/kirkehistorie/tabell/kirkesamfunn.htm

  1818 : Vennenes Samfunn (Kvekerne) Første forsøk på å etablere seg i Norge var allerede 1702/03 i Skien-området. Dette ble stoppet av myndighetene.

 4. delk.no

  Spørsmål og svar om DELK. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer.

 5. www.gulesider.no/finn:kirkesamfunn

  Kirkesamfunn - menighet, dåp, kirke, bryllup, menigheter, konfirmasjon, prest, begravelse, kirkesamfunn, kirkekontor, gudstjeneste - Finn firmaer, adresser ...

 6. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

  delk.no/?feed=podcast

  Taleopptak av prest Jan Bygstad fra DELK-kirken i Bergen. 2015-01-04 Kristi Åpenbaringsdag Luk 2, 40-52 Jesus som 12-åring i tempelet

 7. https://snl.no/Det_evangelisk-lutherske_kirkesamfunn

  Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, fork. Delk., inntil 1951 Jarlsbergske frimenighet, norsk frikirkelig samfunn, hovedsakelig i Vestfold. Samfunnet er en frukt av ...

 8. gammel.delk.no

  ØKONOMISEMINAR På MOE Pengene eller livet Arnfinn Løyning, som er synodeleder i Frikirken, hadde fått som oppgave å tale om forvaltning og giverglede i 2014 ...

 9. www.kirken.no/?event=doLink&famID=524

  Tar beina fatt for klimaet 4.6.2015. Klimapilegrim 2015 oppfordrer deg til å ta beina fatt og gå en pilegrimsvandring for klimarettferdighet. Pilegrimsreisen går ...

 10. www.gulesider.no/finn:kirkesamfunn/oslo

  Kirkesamfunn Oslo - menighet, dåp, kirke, bryllup, menigheter, konfirmasjon, prest, begravelse, kirkesamfunn, kirkekontor, gudstjeneste - Finn firmaer, adresser ...

 1. Related searches

Vi oppdaterer vilkårene for bruk og personvernerklæringen vår.Les mer