Bing

83 400 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. kilden.forskningsradet.no

  Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning. Inneholder nyheter, publikasjonsliste og database over norske kvinnelige forskere.

 2. www.stk.uio.no

  Les denne saken på UiOs nettsider. ... Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen tverrfaglig kjønnsstudier

 3. no.wikipedia.org/wiki/Kjønnsforskning

  Kjønnsforskning er et bredt begrep for forskning som tematiserer kjønn fra ulike faglige vinkler. Begrepet brukes også i en snevrere betydning om en tverrfaglig ...

 4. kjonnsforskning.no

  Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring. Disse nettsidene dokumenterer hvilke forskere og prosjekter som var del av kjønnsforskningsprogrammet 2001—2007.

 5. kilden.forskningsradet.no/c17264/kvinneforskning/index.html?tid=35042

  22.03.1980 · Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra ...

 6. www.ntnu.no/kult/skf

  Ved Senter for kjønnsforskning driver vi forskning og undervisning om kjønn, likestilling og mangfold. Studier. Undervisningen omfatter mastergradsprogram og ...

 7. https://snl.no/kjønnsforskning

  Kjønnsforskning, eller kvinne- og kjønnsforskning, er en tverrfaglig vitenskapelig disiplin som analyserer betydningen av kjønn og kjønnsroller i samfunnet.

 8. www.idunn.no/tfk

  Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra feltet.

 9. www.uib.no/skok

  Tverrfaglig kjønnsforskning. Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter som har som sin viktigste oppgave å styrke kvinne ...

 10. www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=...

  Forskningsrådet legger om sin støtteordning for humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter. Det vil gi alle interesserte innsikt i den nyeste kunnskapen om ...

 1. Related searches

Vi oppdaterer vilkårene for bruk og personvernerklæringen vår.Les mer