Bing

64 900 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. kilden.forskningsradet.no

  Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning. Inneholder nyheter, publikasjonsliste og database over norske kvinnelige forskere.

 2. www.stk.uio.no

  Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen tverrfaglig kjønnsstudier . Se alle emner innen tverrfaglige kjønnsstudier

 3. kjonnsforskning.no

  Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring. Disse nettsidene dokumenterer hvilke forskere og prosjekter som var del av kjønnsforskningsprogrammet 2001—2007.

 4. kilden.forskningsradet.no/c17264/kvinneforskning/index.html?tid=35042

  22.03.1980 · Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra ...

 5. no.wikipedia.org/wiki/Kjønnsforskning

  Kjønnsforskning er et bredt begrep for forskning som tematiserer kjønn fra ulike faglige vinkler. Begrepet brukes også i en snevrere betydning om en tverrfaglig ...

 6. www.stk.uio.no/personer

  Søk etter ansatte og studenter ved STK. Finn ansatte og studenter Søk Personer 1 - 25 av 36 Navn

 7. www.ntnu.no/kult/skf

  Ved Senter for kjønnsforskning driver vi forskning og undervisning om kjønn, likestilling og mangfold. Undervisningen omfatter mastergradsprogram, BA-emner og ...

 8. www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=...

  Forskningsrådet legger om sin støtteordning for humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter. Det vil gi alle interesserte innsikt i den nyeste kunnskapen om ...

 9. www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1553790

  Kjønnsforskning. Forord INNLEDNING Hva er kjønnsforskning? Kritisk kjønnsforskning Bruksanvisning DEL I FORSTÅELSER AV KJØNN Kapittel 1.1 …

 10. kjonnsforskning.no/c51726/publikasjon/index.html?&tid=51800

  Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/08: Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring. Til barnas beste? Andenæs, Agnes, 2005.