Bing

83 700 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. kjonnsforskning.no

  Kilden, kjønnsforskning.no. Besøksadresse Drammensveien 288 NO-0283 Oslo Se kart. Postadresse Postboks 564 1327 Lysaker. E-post post@kilden.forskningsradet.no ...

 2. https://snl.no/kjønnsforskning

  Kjønnsforskning, eller kvinne- og kjønnsforskning, er en tverrfaglig vitenskapelig disiplin som analyserer betydningen av kjønn og kjønnsroller i samfunnet.

 3. www.stk.uio.no

  Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen tverrfaglig kjønnsstudier. Se alle emner innen tverrfaglige kjønnsstudier

 4. https://no.wikipedia.org/wiki/Kjønnsforskning

  Kjønnsforskning er i snever forstand en tverrfaglig disiplin som studerer den sosiokulturelle konstruksjonen av sosialt kjønn (engelsk: Gender) og dets betydning i ...

 5. www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=...

  Programmets overordnede målsettinger er å styrke kjønnsforskningen som eget kunnskapsfelt og å fremme økt kunnskap om kjønn og likestilling.

 6. www.uib.no/skok

  Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfaglig og interfakultært senter ved UiB med ansvar for forsking på, utdanning i og formidling av kvinne- og ...

 7. forskning.no/institusjon/kilden-informasjonssenter-kjønnsforskning-0

  Kilden kjønnsforskning.no er et informasjonssenter for kjønnsforskning. Produserer et uavhengig nyhetsmagasin om aktuell forskning på kjønn.

 8. www.uis.no/nyheter-og-presserom/konferanser/kjoennsforskning-naa-2013

  Konferansen Kjønnsforskning NÅ! finner sted i Stavanger 4. og 5. november 2013. Arrangementet er et samarbeid mellom Senter for likestilling ved Universitetet i ...

 9. https://no.wikipedia.org/wiki/Kvinneforskning

  Mens kvinneforskning fokuserer på kvinners livssituasjon, tematiserer kjønnsforskning (Gender Studies) den sosiokulturelle konstruksjonen av sosialt kjønn (Gender).

 10. www.idunn.no/tfk

  Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra feltet.

 1. Related searches

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.Lær mer