• kilden.forskningsradet.no

  Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning. Inneholder nyheter, publikasjonsliste og database over norske kvinnelige forskere.

 • kjonnsforskning.no

  Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring. Disse nettsidene dokumenterer hvilke forskere og prosjekter som var del av kjønnsforskningsprogrammet 2001—2007.

 • no.wikipedia.org/wiki/Kjønnsforskning

  Kjønnsforskning er i snever forstand en tverrfaglig disiplin som studerer den sosiokulturelle konstruksjonen av sosialt kjønn (engelsk: Gender) og dets betydning i ...

 • kilden.forskningsradet.no/c17264/kvinneforskning/index.html?tid=35042

  22.03.1980 · Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra ...

 • www.stk.uio.no

  Førstelektor i tverrfaglig kjønnsforskning. Søknadsfrist: 23.04.2014. Les hele utlysningen. Stipendiat: Åpen utlysning innen tverrfaglig kjønnsforskning.

 • www.stk.uio.no/personer

  Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Besøksadresse Nemkobygget Gaustadalléen 30 D 0315 OSLO. Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO.

 • www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=...

  Forskningsrådet legger om sin støtteordning for humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter. Det vil gi alle interesserte innsikt i den nyeste kunnskapen om ...

 • www.ntnu.no/kult/skf

  Ved Senter for kjønnsforskning har vi forskning og undervisning om kjønn, likestilling og mangfold. Vi forsker på mange ulike tema: familie, arbeid og likestilling ...

 • kjonnsforskning.no/c51723/nyhet/index.html?&tid=51799

  KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning har skrevet følgende nyhetssaker om prosjekter, arrangementer, publikasjoner og forskere med midler fra ...

 • no.wikipedia.org/wiki/Kvinneforskning

  Kvinneforskning var frem til 2005 tittelen på det nåværende norske tidsskriftet Tidsskrift for kjønnsforskning. Innenfor juridisk kvinneforskning ...

Paginering