Bing

Sign in
24 300 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. kilden.forskningsradet.no

  Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning. Inneholder nyheter, publikasjonsliste og database over norske kvinnelige forskere.

 2. kilden.forskningsradet.no/c17264/kvinneforskning/index.html?tid=35042

  22.03.1980 · Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra ...

 3. kjonnsforskning.no

  Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring. Disse nettsidene dokumenterer hvilke forskere og prosjekter som var del av kjønnsforskningsprogrammet 2001—2007.

 4. www.stk.uio.no

  Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen tverrfaglig kjønnsstudier . Se alle emner innen tverrfaglige kjønnsstudier

 5. no.wikipedia.org/wiki/Kjønnsforskning

  Kjønnsforskning er i snever forstand en tverrfaglig disiplin som studerer den sosiokulturelle konstruksjonen av sosialt kjønn (engelsk: Gender) og dets betydning i ...

 6. www.stk.uio.no/personer

  Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Besøksadresse Nemkobygget Gaustadalléen 30 D 0315 OSLO. Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO.

 7. www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=...

  Forskningsrådet legger om sin støtteordning for humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter. Det vil gi alle interesserte innsikt i den nyeste kunnskapen om ...

 8. www.ntnu.no/kult/skf

  Ved Senter for kjønnsforskning har vi forskning og undervisning om kjønn, likestilling og mangfold. Vi forsker på mange ulike tema: familie, arbeid og likestilling ...

 9. www.nikk.no

  2014-06-30 | Det är bland annat det nordiska samarbetet som har varit drivkraften i Nordens framgångar på jämställdhetsområdet. Det menar nordiska ...

 10. www.idunn.no/ts/tfk

  Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra feltet.

 1. Related searches

Vi oppdaterer våre vilkår for bruk.

Les mer