Bing

18 results
 1. kilden.forskningsradet.no

  Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning. Inneholder nyheter, publikasjonsliste og database over norske kvinnelige forskere.

 2. www.stk.uio.no

  Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen tverrfaglig kjønnsstudier . Se alle emner innen tverrfaglige kjønnsstudier

 3. www.idunn.no/ts/tfk

  Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra feltet.

 4. kilden.forskningsradet.no/c17264/kvinneforskning/index.html?tid=35042

  22.03.1980 · Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra ...

 5. www.ntnu.no/ansatte/berit.gullikstad

  Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid. Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle ...

 6. Currently | KIT - NTNU

  www.kit.ntnu.no/nb

  Postadresse: Kunstakademiet i Trondheim Norwegian University of Technology and Science (NTNU) N-7491 Trondheim

 7. www.uib.no/fakinst

  Søk etter ansatte eller annet innhold

 8. kifinfo.no

  Kif-komiteens blogg: 2 ways quotas for women raise quality. Det blir sagt at kjønnskvotering er urettferdig og fører til dårligere kvalitet. Curt Rice, leder av ...

 9. www.idunn.no/ped

  Mest leste artikler: 1: The role of media in developing literacies and cultural techniques Nordic Journal of Digital Literacy, Nr 02, 2007

 10. www.nikk.no

  2014-10-13 | Kortlægningen viser, at arbejdet med ligestillingsvurdering bidrager til øget kvalitet i velfærdsydelserne, ressourceoptimering, øget bevidsthed om ...