Bing

21 results
 1. www.stk.uio.no

  Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen tverrfaglig kjønnsstudier . Se alle emner innen tverrfaglige kjønnsstudier

 2. kilden.forskningsradet.no

  Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning. Inneholder nyheter, publikasjonsliste og database over norske kvinnelige forskere.

 3. www.uib.no/skok

  Tverrfaglig kjønnsforskning. Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter som har som sin viktigste oppgave å styrke kvinne ...

 4. www.stk.uio.no/forskning

  Denne boka handler om hvordan jentene finner seg til rette, og blir mottatt, i en mannsdominert og maskulin kultur. Hva kan jentene egentlig vente seg når de møter ...

 5. uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=88183

  Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Kvinnforsk) er en ressurs for kvinne- og kjønnsforskning, utdanning og kompetansebygging på UiT. Vi skal øke interessen for ...

 6. kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=90561

  03.03.2015 · *En pickup artist (PUA) er en mann som forsøker å tiltrekke seg og forføre kvinner ved hjelp av ulike teknikker og strategier. *Begrepet er også ...

 7. kifinfo.no

  EnGendering Excellence. Forskningsrådet og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) arrangerer konferanse om kjønnsperspektiver i forskning ...

 8. Currently | KIT

  www.kit.ntnu.no/nb

  Postadresse: Kunstakademiet i Trondheim Norwegian University of Technology and Science (NTNU) N-7491 Trondheim

 9. www.nikk.no

  2015-05-20 | Det blir kalt for likestillingssparadokset. For hvorfor er et kjønnssegregert arbeidsmarked stadig en del av en likestillingsorientert velferdsstat?

 10. www.ub.uio.no/fag

  Finn biblioteksressursar innan ulike fagområder. ... Historie, filosofi og kultur. Arkeologi; Examen philosophicum ; Filosofi; Historie; Idéhistorie