1. About our ads
 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Kjønnsforskning

  Kjønnsforskning er i snever forstand en tverrfaglig disiplin som studerer den sosiokulturelle konstruksjonen av sosialt kjønn (engelsk: Gender) og dets betydning i ...

 3. https://www.idunn.no/tfk

  Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra feltet.

 4. forskning.no/institusjon/kilden-informasjonssenter-kjønnsforskning-0

  Kilden kjønnsforskning.no er et informasjonssenter for kjønnsforskning. Produserer et uavhengig nyhetsmagasin om aktuell forskning på kjønn.

 5. kjonnsforskning.no

  Kilden kjønnsforskning.no og Senter for likestilling ved Universitetet i Agder arrangerer seminar 16. august på No9 kaffe & platebar kl. 15.00-17.00 under Arendalsuka.

 6. www.stk.uio.no

  Through interviews with Christian and Muslim women in Norway, Spain and the United Kingdom, this book explores intersections between religion, citizenship, gender and ...

 7. https://snl.no/kjønnsforskning

  Kjønnsforskning, eller kvinne- og kjønnsforskning, er en tverrfaglig vitenskapelig disiplin som analyserer betydningen av kjønn og kjønnsroller i samfunnet.

 8. www.ntnu.no/kult/skf

  Ved Senter for kjønnsforskning driver vi forskning og undervisning om kjønn, likestilling og mangfold. Forskningen er tverrfaglig, og de ansatte har bakgrunn fra ...

 9. www.uib.no/skok

  Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er en interfakultær og tverrfaglig enhet ved Universitetet i Bergen Besøksadresse: Allègaten 34

 10. kjonnsforskning.no/nb/om/fagmiljo/forskerskolen

  Sentre for kjønnsforskning, forskergrupper og andre aktører med kjønn som et av sine hovedperspektiver. Mer om forskningsmiljøer

 11. www.uib.no/skok/87164/kjønnsforskning-nå

  Kjønnsforskning NÅ! Den nasjonale fagkonferansen for kjønnsforskning i Norge avholdes i Bergen 24. - 25. november.

 12. About our ads