Bing

79 000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. kjonnsforskning.no/index.html

  Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring. Disse nettsidene dokumenterer hvilke forskere og prosjekter som var del av kjønnsforskningsprogrammet 2001—2007.

 2. www.idunn.no/tfk

  Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra feltet.

 3. https://no.wikipedia.org/wiki/Mannsforskning

  Kjønnsforskning er i snever forstand en tverrfaglig disiplin som studerer den sosiokulturelle konstruksjonen av sosialt kjønn (engelsk: Gender) og dets betydning i ...

 4. kjonnsforskning.no/nb/2015/06/pris-til-oppgave-om-islam-og-feminisme

  Om kjønnsforskning; Tidsskriftet; Hva skjer; Prosjekter; Søk. Pris til oppgave om islam og feminisme. Pris til oppgave om islam og feminisme.

 5. www.forskningsradet.no/prognett-kjonnsforskning/Forside/1228296172480

  Programmets overordnede målsettinger er å styrke kjønnsforskningen som eget kunnskapsfelt og å fremme økt kunnskap om kjønn og likestilling.

 6. forskning.no/institusjon/kilden-informasjonssenter-kjønnsforskning-0

  KILDEN er et informasjonssenter for kjønnsforskning. Det drives på uavhengig basis og er ikke underlagt en forskningsinstitusjon. En av KILDENs hovedaktiviteter er ...

 7. www.ntnu.no/kult/forskerskole

  Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning holder kurs hvert år i samarbeid med øvrige sentra for kvinne- og kjønnsforskning. Se også forskerskolens nettside:

 8. https://uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=88183

  Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Kvinnforsk) er en ressurs for kvinne- og kjønnsforskning, utdanning og kompetansebygging på UiT. Vi skal øke interessen for ...

 9. www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1553790

  Boken gir en tverrfaglig presentasjon av kjønnsforskning. Den introduserer de viktigste teorier, begreper og problemstillinger innenfor humanistisk og ...

 10. www.forskningsradet.no/prognett-kjonnsforskning/Arrangement/...

  Program for kjønnsforskning inviterer til konferanse for å markere avslutningen på programmet. Forskere formidler innsikter og funn fra prosjektene, og sentrale ...

 1. Related searches

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.Lær mer