1. https://no.wikipedia.org/wiki/Kjemi

  Kjemi er vitenskapen om stoffenes egenskaper, sammensetting og reaksjoner. Kjemi slik vi kjenner det i dag, oppsto som en eksakt vitenskap på 16- og 1700-tallet da ...

 2. www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=1995612

  Vatn opptrer i mange former. Hardt vatn, mjukt vatn, saltvatn, is, dogg og fukt er alle kjente omgrep. «Smart vatn» er kanskje mindre kjent.

 3. www.kjemi.com

  Tidsskriftet er organ for Norsk kjemisk selskap (NKS) og kjemiingeniører tilsluttet Norske sivilingeniørers forening (NIF) og Norges ingeniørorganisasjon

 4. Images of kjemi

  bing.com/images
 5. https://snl.no/kjemi

  Kjemi, et fag i skoler og på universiteter med tradisjoner fra slutten av syttenhundretallet. I all korthet har kjemi i hele denne tiden vært læren om stoffene ...

 6. kjemienstemmer.cappelendamm.no

  Velg Kjemi 1 eller Kjemi 2 i venstremenyen og klikk på et kapittel for å finne. Er du kjemielev og bruker dette nettstedet jevnlig? Kan du tenke deg å svare på ...

 7. kjemi.no

  Smart vatn kan gje meir olje. Vatn opptrer i mange former. Hardt vatn, mjukt vatn, saltvatn, is, dogg og fukt er alle kjente omgrep. «Smart vatn» er kanskje mindre ...

 8. https://www.ntnu.no/studier/bkj

  Bachelorprogram i kjemi er et 3-årig studie ved NTNU i Trondheim. Valgbare spesialiseringer organisk kjemi, anvendt teoretisk kjemi, strukturkjemi, analytisk kjemi.

 9. www.kjemi.no/spor

  Spør en kjemiker - men prøv å finne svare selv først... Finn fram i kjemien. Kjemi er kort sagt alt vi har rundt oss som opptar plass og som veier noe, dvs faste ...

 10. www.udir.no/kl06/KJE1-01

  Arbeid med læreplaner. Hva betyr kompetanse? Hva ligger i det lokale handlingsrommet? Les om læreplanverket

 11. kjemias.no

  Kjemi AS har nå lansert vårt nyeste produkt innen næringsmiddel området vårt. Produktet heter Hovedvask kyllinghus og distribueres gjennom vår...