Bing

31 700 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. https://snl.no/konservatisme

  Konservatisme, betegner oftest en livsholdning som vil bevare og bygge videre på nedarvede verdier, og stiller seg avvisende til endringer som kan ødelegge disse ...

 2. no.wikipedia.org/wiki/Konservatisme

  Konservatisme (fra latin conservare, «å bevare») er en samlebetegnelse for politiske og sosiale filosofier som ønsker å bevare gitte verdier og institusjoner i ...

 3. konservativ.no/konservatisme

  Konservatisme. Den konservative arven bygger på noen grunnleggende ideer som må forme konservatismen også i fremtiden: Frihet under ansvar, rettsstat og privat ...

 4. https://snl.no/konservativ

  Konservativ, som bevarer eller ønsker å bevare; som er tilhenger av konservatisme..

 5. konservativ.no/antologien-konservatisme

  Antologien Konservatisme «… en konsis og klok innføring i den konservative tanketradisjonen, med viktige kjennetegn som tanken om at samfunnet er en …

 6. www.daria.no/skole/?tekst=2229

  Ordet konservatisme kommer av det latinske ordet «conservare», som betyr å bevare, ta vare på. Konservatisme er en politisk ideologi . På 1700-tallet pågikk den ...

 7. https://no.wikipedia.org/wiki/Nykonservatisme

  For kinesiske forhold, se nykonservatisme i Kina. Nykonservatisme (engelsk: Neoconservatism) er en retning innen amerikansk konservatisme. Retningen oppstod …

 8. Fakta om konservatismen - NRK Norge - Oversikt over ...

  www.nrk.no/norge/fakta-om-konservatismen-1.3126228

  19.07.2009 · Konservatisme som moderne politisk ideologi oppstod først i tida rundt den franske revolusjon, med Edmund Burke som den førande. Han meinte den franske ...

 9. vgd.no/samfunn/ideologi/tema/1556418/tittel/liberalisme-konservatisme

  Liberalisme og konservatisme er to ideologier som tilhører høyresiden på den tradisjonelle politiske aksen, men det er en forskjell: Mens liberalisme er ...

 10. www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/855753

  Konservatisme; Relaterte program. Verdibørsen; Noen relaterte klipp. 30:38. Om krig, idealisme og fanatisme. I 2014 herjer en katastrofal borgerkrig i Syria, og enk ...

 1. Related searches

Vi oppdaterer vilkårene for bruk og personvernerklæringen vår.Les mer