Bing

20 results
 1. www.leksikon.org/art.php?n=1431

  Konservatisme kommer af det latinske conservare: bevare. Navnet bliver brugt om politiske partier og ideologier, der går ind for bevarelse af det bestående ...

 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Konservativ

  Ettersom konservatisme og liberalisme historisk er motsetninger, har liberalkonservatisme en rekke forskjellige og ofte motstridende betydninger.

 3. conservatism definition | Dictionary | AccountingCoach

  www.accountingcoach.com/terms/C/conservatism

  conservatism. This accounting guideline states that if doubt exists between two acceptable alternatives (in other words the accountant needs to break a tie), the ...

 4. https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_politiske_ideologier

  Dette er en liste over politiske ideologier. Mange politiske partier baserer sine politiske handlinger og programmer på en ideologi. Innenfor samfunnsfaget er en ...

 5. www.denstoredanske.dk/.../Partipolitiske_begreber/konservatisme

  konservatisme, (af mlat. conservativus, af conservare 'bevare', og -isme), menneskelig grundholdning og politisk ideologi. I sin kerne indeholder konservatisme en ...

 6. samfundsfagc.systime.dk/index.php?id=257

  Konservatisme er en ideologi, der opstod i 1700-tallet ligesom liberalismen. Ordet konservatisme kommer af at 'konservere', der betyder at bevare.

 7. www.studienet.dk › Opgaver › Samfundsfag

  Brugere, der har downloadet Liberalisme, konservatisme og socialisme notater, har også downloadet

 8. konservativungdom.dk/politisk/konservatisme-og-filosofi

  af Christian Schmitt. Lidt historie… På samme måde som de to andre store politiske hovedretninger, liberalismen og socialismen, tager konservatismen sit udspring ...

 9. www.emu.dk/modul/...ideologier-liberalisme-socialisme-og-konservatisme

  DR Skole har udarbejdet dette site der via tekst, video og lyd beskriver de tre hoved ”ismer”: Liberalisme, socialisme og konservatisme.

 10. Conservatism - Wikipedia, the free encyclopedia

  https://en.wikipedia.org/wiki/Conservatism

  Conservatism as a political and social philosophy promotes retaining traditional social institutions in the context of culture and civilization. Some conservatives ...