1. https://no.wikipedia.org/wiki/Konservatisme

  Konservatisme (fra latin conservare, «å bevare») er en samlebetegnelse for politiske og sosiale filosofier som ønsker å bevare gitte verdier og institusjoner i ...

 2. https://snl.no/konservatisme

  Konservatisme, betegner oftest en livsholdning som vil bevare og bygge videre på nedarvede verdier, og stiller seg avvisende til endringer som kan ødelegge disse ...

 3. Konservatisme - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia …

  https://id.wikipedia.org/wiki/Konservatisme

  Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, conservāre, melestarikan; "menjaga ...

 4. https://da.wikipedia.org/wiki/Konservatisme

  Anarkisme • Fascisme • Feminisme • Grøn ideologi • Islamisme • Kommunisme • Kommunitarisme • Konservatisme • Kristendemokrati • Liberalisme ...

 5. www.leksikon.org/art.php?n=1431

  Konservatisme kommer af det latinske conservare: bevare. Navnet bliver brugt om politiske partier og ideologier, der går ind for bevarelse af det bestående ...

 6. www.ideeromfrihet.no/1999-4-snoen.php

  Liberalisme og konservatisme er så mangt. Nedenfor gjør jeg et forsøk på å skissere noen viktige forskjeller og likhetspunkter mellom de to ideologiene.

 7. https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_politiske_ideologier

  Dette er en liste over politiske ideologier. Mange politiske partier baserer sine politiske handlinger og programmer på en ideologi. Innenfor samfunnsfaget er en ...

 8. Conservatism - Wikipedia, the free encyclopedia

  https://en.wikipedia.org/wiki/Conservatism

  Conservatism as a political and social philosophy promotes retaining traditional social institutions in the context of culture and civilization. Some conservatives ...

 9. https://da.padlet.com

  From your hobby to your career, your class notes to your final exam, your mood board to your runway show, padlets help you organize your life.

 10. www.studienoter.com/ideologiskema

  Holdning/ideologi: Liberalisme (legitimerende) “ Hver man er sin egen lykkes smed” Konservatisme (regressiv) ”Gud, konge of fædreland”,” Ikke forandringen ...