14 resultater
 • no.wikipedia.org/wiki/Krig

  Krig er væpnet konflikt mellom to eller flere parter, for eksempel mellom stater , befolkningsgrupper, stammer eller lignende. Den nøyaktige definisjonen av når en ...

 • www.ung.no/forsvar

  Sesjonen er ditt første møte med Forsvaret. Alle gutter og jenter med norsk statsborgerskap og bostedsadresse i Norge har sesjonsplikt.

 • www.ung.no/oss/forsvar/76387.html

  Spørsmål. Hei Jeg lurer på hvor my lønn man får på militæret og MÅ man være i militæret i 1 år? får man lappen i militæret? mvh meg

 • no.wikipedia.org/wiki/Den_fransk-prøyssiske_krig

  Den fransk-tyske krig 1870-71 hadde mange og dyptliggende årsaker. Franskmenn og tyskere, likesom deres regjeringer, mistrodde hverandre gjensidig.

 • historienet.no/dagligliv/religionshistorie/korstogene-hellig-krig

  Korstogene: Hellig krig I 400 år hadde Jerusalem vært under muslimsk kontroll da paven i 1095 beordret hellig krig mot de vantro. Europeerne ble grepet av religiøs ...

 • www.socialister.dk/intsos.no/is/is01imperialisme.html

  Den tredje verden - underutvikling og tigere. Oppløsningen av koloniveldet var et annet hovedtrekk etter 1945. Nasjonale frigjøringskamper kastet ut de gamle ...

 • tv.nrk.no/serie/apokalypse-verden-i-krig/koid22010209/sesong-1/...

  Apokalypse - verden i krig 6:6 - Sesong 1. Dokumentarserie i seks deler. (6:6) En spennende og interessant serie om andre verdenskrig, basert på unikt og restaurert ...

 • www.ffi.no

  Hvordan kan sivile teknologier tas i bruk militært og gjøre Forsvaret i stand til å samhandle bedre i nettverk? Det er ett av flere spennende temaer på neste FFI ...

 • vigrid.net

  Der Zio-Imperiet banker på flyter blodet. USA er et jødisk finans-oligarki og intet demokrati. Bildet over gir et godt inntrykk av virkeligheten: Et jødestyrt ...

 • hvamenerpartiene.com

  Hvamenerpartiene er et nettsted for verdier, debatt og politikk

Paginering