Bing

16,300 results
 1. https://www.lunge.dk/kol

  KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Kronisk: Du lever med sygdommen resten af livet Obstruktiv: Dine luftveje er obstruerede (forsnævrede)

 2. www.apoteket.dk/Sygdomsleksikon/SygdommeEgenproduktion/Kronisk...

  Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en kronisk sygdom i luftvejene og lungerne, der viser sig ved åndenød, hoste og opspyt af slim. KOL er en folkesygdom.

 3. https://da.wikipedia.org/wiki/Kronisk_Obstruktiv_Lungesygdom

  Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (forkortet KOL) er en kronisk sygdom i lungerne, der ofte skyldes en kombination af lungeemfysem og kronisk betændelse i Bronkierne ...

 4. https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen...

  Baggrund. Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en sygdom, som fører til åndenød på grund en irreversibel nedsættelse af lungefunktionen.

 5. https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/lunger/sygdomme/kol/kol

  KOL er en kronisk lungesygdom, hvor der sker en forsnævring af luftvejene og ødelæggelse af lungevævet. Sygdommen viser sig ved tiltagende åndenød, hoste, slim ...

 6. https://www.lunge.dk/lungesygdomme

  KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, og det er en lungesygdom, der rammer mange danskere.

 7. https://www.connectinhealth.dk/public/kol.html

  KOL, kronisk obstruktiv lungesygdom, er en lungesygdom, som betyder, at lungerne er beskadiget, og at den ramte har svært ved at optage ilt på grund af snævrere ...

 8. Kronisk obstruktiv lungesygdom - Medicoteknisk udstyr og ...

  https://www.maribomedico.dk/fileadmin/user_upload/...PDF file

  DIAGNOSE mMRC-score 0. Bliver kun forpustet ved hård fysisk aktivitet 1. Bliver forpustet ved hurtig gang eller op ad bakke 2. Går langsommere end jævnaldrende på ...

 9. medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318294

  Rygeophør Første trin i behandlingen er opfordring til rygeophør og information om nikotinsubstitution samt evt. supplerende medikamentel behandling for at hjælpe ...

 10. www.boehringer-ingelheim.dk/human_pharma/prescription_medicines/...

  KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom . KOL er en kronisk sygdom. Det kan lade sig gøre at bremse sygdomsudviklingen, men det er ikke muligt at genoprette skader, der ...