Bing

Beta
17 results
 1. www.apoteket.dk/Sygdomsleksikon/SygdommeEgenproduktion/Kronisk%20...

  Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), som tidligere er blevet kaldt rygerlunger, er en kronisk sygdom i luftvejene og lungerne, der viser sig ved åndenød, hoste og ...

 2. da.wikipedia.org/wiki/Kronisk_Obstruktiv_Lungesygdom

  Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (forkortet KOL) er en kronisk sygdom i lungerne , der ofte skyldes en kombination af lungeemfysem og kronisk betændelse i Bronkierne ...

 3. www.hjertedoktor.dk/?ug=9

  Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er karakteriseret af en øget luftvejsmodstand, som ikke er fuldt reversibel. Diagnosen kan kun stilles ved spirometri.

 4. www.novartis.dk/sygdomsomraader/kol.shtml

  KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) Ca. 400.000 danskere har KOL KOL betegnes som en folkesygdom i Danmark Hvad er KOL? KOL er en kronisk lungesygdom, med …

 5. pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318294

  Rygeophør Første trin i behandlingen er opfordring til rygeophør og information om nikotinsubstitution samt evt. supplerende medikamentel behandling for at hjælpe ...

 6. www.kcks-vest.dk/kliniske+kvalitetsdatabaser/kol

  Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Beskrivelse Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) er en landsdækkende kvalitetsdatabase, …

 7. www.netdoktor.dk/forlob/kol.htm

  Aktivitet / hændelse: Beskrivelse: Ansvarlig: Definition: KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - var det man tidligere kaldte for rygerlunger.

 8. pro.medicin.dk/Specielleemner/Emner/318572

  Anbefalet behandling Ved akut indsættende eksacerbation karakteriseret ved: øget dyspnø; ekspektoration; tiltagende purulens af sputum. Voksne

 9. www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/Rygerlunger---KOL/...

  KOL er en af de hyppigste lungesygdomme i Danmark, og op mod 200.000 mennesker lever med sygdommen. Dertil kommer dem, der har sygdommen, men hvor den endnu …

 10. www.netdoktor.dk/kol/rygerlunger/symptomer.htm

  De vigtigste symptomer på KOL er: åndenød, hoste og opspyt af slim fra lungerne og hyppige lungeinfektioner. Ved svær og meget svær KOL kan der også være ...